Θεωρία Πολιτιστικών Διαστάσεων του Hofstede - Επισκόπηση και κατηγορίες

Η θεωρία πολιτιστικών διαστάσεων του Hofstede, που αναπτύχθηκε από τον Geert Hofstede, είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την κατανόηση των διαφορών στον πολιτισμό μεταξύ των χωρών και για να διακρίνει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επιχείρηση σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο χρησιμοποιείται για να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών εθνικών πολιτισμών, των διαστάσεων του πολιτισμού και να αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Οργανωτικές δομές.

Η θεωρία των πολιτιστικών διαστάσεων του Hofstede δημιουργήθηκε το 1980 από τον Ολλανδό ερευνητή, Geert Hofstede. Ο στόχος της μελέτης ήταν να προσδιορίσει τις διαστάσεις στις οποίες οι πολιτισμοί ποικίλλουν.

Θεωρία Πολιτιστικών Διαστάσεων του Χόφτεντε

Ο Χόφστεντ εντόπισε έξι κατηγορίες που ορίζουν τον πολιτισμό:

 1. Δείκτης απόστασης ισχύος
 2. Συλλεκτισμός εναντίον ατομικισμού
 3. Δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας
 4. Θηλυκότητα εναντίον αρρενωπότητας
 5. Βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός
 6. Συγκράτηση εναντίον επιείκειας

Δείκτης απόστασης ισχύος

Ο δείκτης απόστασης ισχύος λαμβάνει υπόψη το βαθμό στον οποίο είναι ανεκτές οι ανισότητες και η ισχύς. Σε αυτήν την διάσταση, η ανισότητα και η ισχύς θεωρούνται από την άποψη των οπαδών - το χαμηλότερο επίπεδο.

 • Ο δείκτης απόστασης υψηλής ισχύος δείχνει ότι μια κουλτούρα δέχεται ανισότητες και διαφορές ισχύος, ενθαρρύνει τη γραφειοκρατία, τη γραφειοκρατία Το σύστημα διατήρησης ομοιόμορφης εξουσίας εντός και μεταξύ των θεσμών είναι γνωστό ως γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία ουσιαστικά σημαίνει να κυβερνάς από το γραφείο. και δείχνει υψηλό σεβασμό για την τάξη και την εξουσία.
 • Ο δείκτης απόστασης χαμηλής ισχύος δείχνει ότι μια κουλτούρα ενθαρρύνει τις οργανωτικές δομές Εταιρική δομή Η εταιρική δομή αναφέρεται στην οργάνωση διαφορετικών τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων μέσα σε μια εταιρεία. Ανάλογα με τους στόχους μιας εταιρείας και τη βιομηχανία που είναι επίπεδες και διαθέτουν αποκεντρωμένη ευθύνη λήψης αποφάσεων, συμμετοχικό στυλ διαχείρισης και έμφαση στην κατανομή ενέργειας.

Ατομικισμός εναντίον Κολεκτιβισμού

Η διάσταση του ατομικισμού έναντι του κολεκτιβισμού λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι κοινωνίες εντάσσονται σε ομάδες και τις αντιληπτές τους υποχρεώσεις και εξάρτηση από τις ομάδες.

 • Ο ατομικισμός δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη προσωπικών στόχων. Η εικόνα ενός ατόμου σε αυτήν την κατηγορία ορίζεται ως "I."
 • Ο κολεκτιβισμός δείχνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη σημασία για τους στόχους και την ευημερία της ομάδας. Η εικόνα ενός ατόμου σε αυτήν την κατηγορία ορίζεται ως "Εμείς".

Δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας

Ο δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας λαμβάνει υπόψη το βαθμό στον οποίο είναι ανεκτή η αβεβαιότητα και η ασάφεια. Αυτή η διάσταση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται άγνωστες καταστάσεις και απροσδόκητα γεγονότα.

 • Ένας υψηλός δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας υποδηλώνει χαμηλή ανοχή για αβεβαιότητα, ασάφεια και ανάληψη κινδύνων. Το άγνωστο ελαχιστοποιείται μέσω αυστηρών κανόνων, κανονισμών κ.λπ.
 • Ένας χαμηλός δείκτης αποφυγής αβεβαιότητας υποδηλώνει υψηλή ανοχή για αβεβαιότητα, ασάφεια και ανάληψη κινδύνων. Το άγνωστο γίνεται πιο ανοιχτά αποδεκτό και υπάρχουν χαλαροί κανόνες, κανονισμοί κ.λπ.

Αρρενωπός εναντίον Θηλυκότητας

Η διάσταση της αρρενωπότητας έναντι της θηλυκότητας αναφέρεται επίσης ως «σκληρή έναντι τρυφερότητας» και λαμβάνει υπόψη την προτίμηση της κοινωνίας για επίτευξη, στάση απέναντι στην ισότητα της σεξουαλικότητας, συμπεριφορά κ.λπ.

 • Η αρρενωπότητα συνοδεύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ξεχωριστούς ρόλους φύλου, κατηγορηματικός και επικεντρωμένος στα υλικά επιτεύγματα και την οικοδόμηση πλούτου.
 • Η θηλυκότητα συνοδεύεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ρευστούς ρόλους φύλου, μέτριος, διατροφή και ενδιαφέρεται για την ποιότητα ζωής.

Μακροπρόθεσμος προσανατολισμός έναντι βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού

Η διάσταση του μακροπρόθεσμου προσανατολισμού έναντι του βραχυπρόθεσμου προσανατολισμού λαμβάνει υπόψη το βαθμό στον οποίο η κοινωνία βλέπει τον χρονικό ορίζοντα της.

 • Ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός δείχνει εστίαση στο μέλλον και περιλαμβάνει καθυστέρηση της βραχυπρόθεσμης επιτυχίας ή ικανοποίησης, προκειμένου να επιτευχθεί μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός δίνει έμφαση στην επιμονή, την επιμονή και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
 • Ο βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός δείχνει την εστίαση στο εγγύς μέλλον, περιλαμβάνει την επίτευξη βραχυπρόθεσμης επιτυχίας ή ικανοποίησης και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο παρόν από το μέλλον. Ο βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός δίνει έμφαση στα γρήγορα αποτελέσματα και τον σεβασμό στην παράδοση.

Επιείκεια εναντίον συγκράτησης

Η διάσταση επιείκειας έναντι συγκράτησης λαμβάνει υπόψη την έκταση και την τάση για μια κοινωνία να εκπληρώσει τις επιθυμίες της. Με άλλα λόγια, αυτή η διάσταση περιστρέφεται γύρω από το πώς οι κοινωνίες μπορούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες τους.

 • Η επιείκεια δείχνει ότι μια κοινωνία επιτρέπει σχετικά δωρεάν ικανοποίηση που σχετίζεται με την απόλαυση της ζωής και τη διασκέδαση.
 • Ο περιορισμός δείχνει ότι μια κοινωνία καταστέλλει την ικανοποίηση των αναγκών και τη ρυθμίζει μέσω κοινωνικών κανόνων.

Συγκρίσεις χώρας: Hofstede Insights

Το Hofstede Insights είναι ένας εξαιρετικός πόρος για να κατανοήσετε τον αντίκτυπο του πολιτισμού στην εργασία και τη ζωή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ για να καταλάβετε πώς διαφέρουν οι διαφορετικές διαστάσεις μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο της Θεωρίας των Πολιτιστικών Διαστάσεων του Χόφτεντε.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

 • Demographics Demographics Τα δημογραφικά στοιχεία αναφέρονται στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προσδιορίσουν τις προτιμήσεις προϊόντων και τις αγοραστικές συμπεριφορές των πελατών. Με τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου τους, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προφίλ για την πελατειακή τους βάση.
 • Συναισθηματική νοημοσύνη Συναισθηματική νοημοσύνη Η συναισθηματική νοημοσύνη επίσης γνωστή ως συναισθηματικό πηλίκο (EQ) είναι η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων. Για τους ηγέτες των επιχειρήσεων, το υψηλό EQ είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τα πέντε στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σχέση τους με το χαρακτηρισμό ενός επιτυχημένου ηγέτη. EQ έναντι IQ
 • Διαπροσωπικές Δεξιότητες Διαπροσωπικές Δεξιότητες Οι Διαπροσωπικές Δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εργασία με άτομα και ομάδες. Εκείνοι με καλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ισχυροί λεκτικοί και μη λεκτικοί επικοινωνιακοί και συχνά θεωρούνται «καλοί με τους ανθρώπους».
 • Υποστηρικτική ηγεσία Υποστηρικτική ηγεσία Η υποστηρικτική ηγεσία είναι ένα στυλ ηγεσίας όπου ένας διευθυντής δεν αναθέτει απλώς καθήκοντα και λαμβάνει αποτελέσματα, αλλά αντ 'αυτού υποστηρίζει έναν υπάλληλο μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της υποστηρικτικής ηγεσίας είναι ότι ο διευθυντής θα συνεργαστεί με τον υπάλληλο έως ότου αυτός ή αυτή είναι εξουσιοδοτημένος και ειδικευμένος

Πρόσφατες δημοσιεύσεις