Τίτλοι Εργασίας σε Τραπεζικές, Χρηματοοικονομικές & Λογιστικές - Οι πιο συνηθισμένοι τίτλοι

Αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι τίτλοι εργασίας για φοιτητές ή επαγγελματίες που θέλουν να προωθήσουν την καριέρα τους στη λογιστική, τη χρηματοδότηση και τις τραπεζικές εργασίες. Περιηγηθείτε στη λίστα για να δείτε παραδείγματα ευρέως χρησιμοποιούμενων τίτλων σε διάφορους κλάδους.

θέμα τίτλων θέσεων εργασίας χρηματοοικονομικής τραπεζικής

Τίτλοι εργασίας κεφαλαιαγορών

Πωλήσεις & συναλλαγές

Έμπορος πωλήσεων σταθερού εισοδήματος θεσμικών οργάνων

Ειδικός αγοράς παραγώγων μετοχών

Πωλήσεις σταθερού εισοδήματος

Ανώτερος Αντιπρόεδρος

Έμπορος πωλήσεων μετοχών

Έμπορος πωλήσεων Junior Equity

Βοηθός πωλήσεων (Θεσμικές πωλήσεις και συναλλαγές)

Έμπορος πωλήσεων μετοχών παραγωγής

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης Πωλήσεων και Εμπορίας Μετοχών

Έμπορος πωλήσεων μετοχών

Ειδικός Επενδύσεων

Έμπορος πωλήσεων θεσμικών παγκόσμιων μετοχών

Cross-Asset Financial Engineer

Εμπορος

Έμπορος μετοχών

Έμπορος σταθερού εισοδήματος

Επικεφαλής Συναλλαγών

Έρευνα μετοχών

Αναλυτής μετοχών

Ερευνητικός συνεργάτης

Ειδικός χρηματοοικονομικής αναφοράς

Διαχειριστής χαρτοφυλακίου

Private Equity Associate (Πρακτική άσκηση)

Συνεργάτης

Αναλυτής, Global Equity Products

Ανώτερος αναλυτής - Επενδυτική ανάλυση

Private Equity Analyst - Πρακτική άσκηση

Ερευνητικός συνεργάτης

Ερευνητής Συνεργάτης Χρυσού & Πολύτιμων Ορυκτών

Αναλυτής έρευνας

Συντονιστής Ερευνών

Επενδυτική τραπεζική / ιδιωτικά κεφάλαια

Αναλυτής

Σύντροφος

Αντιπρόεδρος

Διευθυντής

Διευθύνων Σύμβουλος

Τίτλοι τραπεζικών εργασιών

Συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ειδικός I

Συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ειδικός II (Senior)

Ανακριτής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες I

Κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ερευνητής II (Senior)

Βοηθός διευθυντής υποκαταστήματος I

Βοηθός Διευθυντής Υποκαταστήματος II (Senior)

Συντονιστής ATM

Ειδικός ΑΤΜ

Διαχείριση αυτόματου επαναληπτικού μάρκετινγκ

Ειδικός αυτόματου επαναληπτικού μάρκετινγκ

Συντονιστής υποκαταστήματος

Διευθυντής του υποκαταστήματος

Υπεύθυνος καταστήματος - στο κατάστημα

Διευθυντής ανάπτυξης επιχειρήσεων

Ειδικός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Διαχειριστής καρτών

Ειδικός λειτουργιών καρτών

Λειτουργός διαχείρισης μετρητών I

Διευθυντής Διαχείρισης Μετρητών II (Senior)

Ελέγξτε τον επόπτη επεξεργασίας

Εμπορικός πιστωτικός αναλυτής I

Αναλυτής Credit Credit II (Senior)

Διευθυντής εμπορικού δανεισμού

Διευθυντής εμπορικού δανείου

Λειτουργός εμπορικού δανείου I

Λειτουργός Εμπορικού Δανείου II (Senior)

Λειτουργός εμπορικού δανείου III (Lead)

Επεξεργαστής εμπορικού δανείου I

Επεξεργαστής Εμπορικού Δανείου II (Senior)

Επεξεργαστής εμπορικού δανείου III (μόλυβδος)

Αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης εμπορικών δανείων

Λειτουργός Συμμόρφωσης - Τραπεζικές εργασίες I

Λειτουργός Συμμόρφωσης - Banking II (Senior)

Αναλυτής Έρευνας Συμμόρφωσης

Διευθυντής Έρευνας Συμμόρφωσης

Διαχειριστής καταναλωτικού δανείου

Λειτουργός καταναλωτικού δανείου I

Λειτουργός καταναλωτικού δανείου II (Senior)

Λειτουργός καταναλωτικού δανείου III (Lead)

Επεξεργαστής καταναλωτικού δανείου I

Επεξεργαστής καταναλωτικού δανείου II (Senior)

Επεξεργαστής καταναλωτικού δανείου III (μόλυβδος)

Αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης καταναλωτικών δανείων

Αναλυτής απάτης πιστωτικών καρτών

Ερευνητής απάτης πιστωτικών καρτών

Διαχειριστής πιστωτικών καρτών

Διευθυντής EFT / ACH

Ειδικός EFT / ACH

Διευθυντής Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Λειτουργός Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Ι

Electronic Banking Officer II (Senior) * Νέο για το 2015 *

Οικονομικός σχεδιαστής

Εκπρόσωπος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών I

Εκπρόσωπος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών II (Senior)

Ειδικός αποκλεισμού I

Ειδικός αποκλεισμού II (Senior)

Έμπορος συναλλάγματος

Αναλυτής απάτης

Αναλυτής Απάτης II (Senior)

Αναλυτής ATM / χρεωστικής κάρτας απάτης I

Απάτης ATM / Αναλυτής χρεωστικής κάρτας II (Senior)

Διευθυντής Απάτης ΑΤΜ / χρεωστικής κάρτας

Έρευνα ΑΤΜ / χρεωστικής κάρτας

Ειδικός I

Έρευνα ΑΤΜ / χρεωστικής κάρτας

Ειδικός II (Senior)

Διαχείριση απάτης ATM / χρεωστικής κάρτας

Αναλυτής πιστωτικής απάτης I

Αναλυτής Credit Fraud Credit II (Senior)

Αναλυτής πιστωτικών καρτών απάτης II (Senior)

Έρευνα πιστωτικής κάρτας απάτης

Ειδικός II (Senior)

Διευθυντής πίστωσης απάτης

Ειδικός ερευνών για την πιστωτική απάτη I

Έρευνες πιστωτικής απάτης

Ειδικός II (Senior)

Διευθυντής πίστωσης απάτης

Διευθυντής Ανίχνευσης Απάτης

Διευθυντής εντοπισμού απάτης

Ειδικός ανίχνευσης απάτης

Ειδικός ανίχνευσης απάτης II (Senior)

Διευθυντής απάτης

Αναλυτής Internet Banking Fraud I

Fraud Internet Banking Analyst II (Senior)

Διευθυντής διαδικτυακής τραπεζικής απάτης

Διευθυντής απάτης Internet Banking

Διευθυντής ερευνών για απάτη

Διευθυντής Ερευνών Απάτης

Ειδικός ερευνών για απάτη I

Ειδικός Ερευνών Απάτης II (Senior)

Διευθυντής Απάτης

Διευθυντής Πληρωμών Απάτης

Διαχειριστής πληρωμών απάτης

Ειδικός για τις πληρωμές απάτης I

Ειδικός πληρωμών απάτης II (Senior)

Διαχειριστής πολιτικής απάτης

Διευθυντής πρόληψης της απάτης

Διευθυντής πρόληψης απάτης

Ειδικός για την πρόληψη της απάτης

Ειδικός πρόληψης απάτης II (Senior)

Διευθυντής κινδύνου απάτης

Διευθυντής κινδύνου απάτης

Ειδικός κινδύνου απάτης I

Ειδικός κινδύνου απάτης II (Senior)

Γραμματέας μεταφοράς χρημάτων

Διευθυντής Πωλήσεων Επενδύσεων

Ειδικός Πωλήσεων Επενδύσεων

Υπάλληλος δανείου

Λειτουργός Δανείου Ι

Δάνειο II (Senior)

Δάνειο III (Lead)

Λειτουργός Δανείου

Διαχειριστής δανείου προέλευσης

Επεξεργαστής Δανείου I

Επεξεργαστής Δανείου II (Senior)

Επεξεργαστής δανείου III (μόλυβδος)

Κριτικός δανείου

Διευθυντής εξυπηρέτησης δανείων

Ειδικός μετριασμού απώλειας

Επόπτης μετριασμού απώλειας

Εκπαιδευόμενος Διοίκησης - Τραπεζικές

Έμπορος εκπρόσωπος

Διευθυντής στεγαστικών δανείων

Στενότερο στεγαστικό δάνειο

Κλείσιμο διαχειριστή στεγαστικού δανείου

Λειτουργός στεγαστικού δανείου I

Λειτουργός Στεγαστικού Δανείου II (Senior)

Υπεύθυνος στεγαστικού δανείου III (Lead)

Επεξεργαστής στεγαστικού δανείου I

Επεξεργαστής στεγαστικού δανείου II (Senior)

Επεξεργαστής στεγαστικού δανείου III (μόλυβδος)

Αναδόχος στεγαστικού δανείου

Νέος εκπρόσωπος λογαριασμών I

Αντιπρόσωπος Νέων Λογαριασμών II (Senior)

Διευθυντής Λειτουργιών - Τραπεζικές

Επόπτης Επιχειρήσεων - Τραπεζικές

Διαχειριστής οπτικής απεικόνισης

Ειδικός οπτικής απεικόνισης

Προσωπικός τραπεζίτης

Προσωπικός Διευθυντής Τραπεζών

Προσωπικός οικονομικός σύμβουλος I

Προσωπικός Οικονομικός Σύμβουλος II (Senior)

Προσωπικός διαχειριστής εμπιστοσύνης

Προσωπικός υπεύθυνος εμπιστοσύνης I

Προσωπικός υπεύθυνος εμπιστοσύνης II (Senior)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου - Κεφάλαια κεφαλαίων

Επόπτης λειτουργιών απόδειξης

Απόδειξη χειριστή I

Proof Operator II (Senior)

Περιφερειακός διευθυντής

Διευθυντής REO (Real Estate Owned)

Υπάλληλος έρευνας / επιστροφών

Λειτουργός Δανείου Οικιστικών Κατασκευών I

Λειτουργός Δανείου Οικιστικών Κατασκευών II (Senior)

Ειδικός Δανείου Κατασκευής Κατοικιών

Ειδικός σε προγράμματα συνταξιοδότησης

Επόπτης σχεδίων συνταξιοδότησης

Έμπορος τίτλων

Τραπεζίτης μικρών επιχειρήσεων

Teller - Vault

Ταμείο Ι

Teller II (Senior)

Teller III (Μόλυβδος)

Επόπτης ταμιών

Βοηθός εμπιστοσύνης

Υπεύθυνος Επενδύσεων Trust

Trust New Business Officer

Αξιωματικός εμπιστοσύνης I

Trust Officer II (Senior)

Διαχειριστής εμπιστοσύνης επιχειρήσεων

Τίτλοι εργασίας Treasury

Ταμίας Ομίλου

Υπουργείο Οικονομικών SVP / VP

Εταιρικός Ταμία

Ταμίας

Επικεφαλής Οικονομικών και Κινδύνων (και Φόρος και Ασφάλιση)

Βοηθός Ταμία

Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών

Διευθυντής Εταιρικής Οικονομίας & Οικονομικών

Μπροστινό γραφείο

Επικεφαλής έμπορος

Επικεφαλής Συναλλαγών

VP Treasury

Αναπληρωτής Ταμίας, Επικεφαλής Οικονομικών Επιχειρήσεων

Μεσαίο γραφείο

Επικεφαλής Κινδύνου

Διευθυντής / Διευθυντής Κινδύνου

Επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών

Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων Οικονομικών

Διευθυντής / Διευθυντής Ελέγχου Οικονομικών

Διευθυντής Πληροφορικής ή IS

Αναλυτής συστημάτων

Διαχείρηση μετρητών

(Global) Διαχειριστής μετρητών

Προϊστάμενος (Global) Cash

Διευθυντής (Global) Cash

Πίσω γραφείο

Διευθυντής / Διευθυντής Επιχειρήσεων Οικονομικών

Διαχειριστής διακανονισμού

Αναλυτής πληρωμών

Διαχειριστής πληρωμών

Διαχείριση λογαριασμών

Αλλα

Επικεφαλής της οικονομικής αλυσίδας εφοδιασμού

Διευθυντής Διεθνούς Ταμείου

MD / Πρόεδρος του Corporate Treasury Center Inc / Ltd

Διευθυντής Οικονομικών

Διαχειριστής μετρητών

Έμπορος Treasury

Λογιστής Δημοσίου

Διευθυντής Συστημάτων Οικονομικών

Αναλυτής Treasury

Βοηθός Υπουργείου Οικονομικών

Τίτλοι εργασίας λογιστικής

Λογιστής - Κόστος I

Λογιστής - Κόστος II (Senior)

Λογιστής - Διαχειριστής κόστους

Λογιστής - Φόρος

Λογιστής Ι

Λογιστής II (Senior)

Λογιστικός αναλυτής I

Λογιστής Αναλυτής II (Senior)

Βοηθός λογιστή

Λογιστικός υπάλληλος I

Λογιστικός υπάλληλος II (Senior)

Λογιστής

Γενικός Διευθυντής Λογιστικής

Ειδικός Λογιστικής

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Γραμματέας πληρωτέων / εισπρακτέων λογαριασμών

Συντονιστής πληρωτέων / εισπρακτέων λογαριασμών

Διαχείριση λογαριασμών πληρωτέων / εισπρακτέων

Επόπτης πληρωτέων / εισπρακτέων λογαριασμών

Διευθυντής ελέγχου

Διευθυντής ελέγχου

Ελεγκτής Ι

Ελεγκτής II (Senior)

Ελεγκτής III (Lead)

Αναλυτής χρέωσης I

Αναλυτής χρέωσης II (Senior)

Λογιστής I

Bookkeeper II (Senior)

Επόπτης τήρησης βιβλίων

Αναλυτής προϋπολογισμού

Διευθυντής Προϋπολογισμού

Διαχειριστής προϋπολογισμού

Διαχειριστής Συλλογών

Επόπτης Συλλογών

Συλλέκτης Ι

Συλλέκτης II (Senior)

Ελεγκτής

Ελεγκτής - Βοηθός

Πιστωτικός αναλυτής I

Credit Αναλυτής II (Senior)

Επόπτης πιστωτικών αναλυτών

Οικονομολόγος

Οικονομικός Διευθυντής

Οικονομικός διευθυντής

Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης

Οικονομικός αναλυτής I

Οικονομικός αναλυτής II (Senior)

Οικονομικός αναλυτής III (Lead)

Διευθυντής οικονομικού προγραμματισμού

Διευθυντής χρηματοοικονομικών συστημάτων

Υπάλληλος μισθοδοσίας I

Υπάλληλος μισθοδοσίας II (Senior)

Συντονιστής μισθοδοσίας

Διαχειριστής μισθοδοσίας

Επόπτης μισθοδοσίας

Συντονιστής Διαχείρισης Κινδύνων

Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων

Ειδικός διαχείρισης κινδύνων

Επόπτης Διαχείρισης Κινδύνων

Διαχειριστής κινδύνων

Λογιστής

Λογιστής-ελεγκτής

Επόπτης λογιστή

Λογιστικός ελεγκτής

Αναλυτής-λογιστής

Βοηθός ελεγκτή

Auditor-CA (ορκωτός λογιστής)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής (CA)

Ελεγκτής - χρηματοδότηση

Επόπτης ελεγκτών

Επικεφαλής της μονάδας ελέγχου - φορολογία

Λογιστής υποκαταστήματος τράπεζας

Τράπεζα αποθεματικό ελεγκτή

Θεματοφύλακας πτώχευσης

Υποκατάστημα λογιστής, τράπεζα

Λογιστής προϋπολογισμού

CA (ορκωτός λογιστής)

Φοιτητής CA (ορκωτός λογιστής)

Πιστοποιημένος γενικός λογιστής (CGA)

Πιστοποιημένος λογιστής διαχείρισης (CMA)

CGA (πιστοποιημένος γενικός λογιστής)

Ορκωτός λογιστής (CA)

Ορκωτός μαθητής λογιστή (CA)

Αρχιλογιστής

Αξιώσεις Λογιστής

CMA (πιστοποιημένος λογιστής διαχείρισης)

Ειδικός λογιστικού ελέγχου

Λογιστής κόστους

Επόπτης λογιστικής κόστους

Τμήμα λογιστή

Ελεγκτής τμήματος - λογιστική

Ελεγκτής πεδίου - οικονομικά

Οικονομικός λογιστής

Οικονομικός ελεγκτής

Αξιωματικός δημοσιονομικού ελέγχου

Γενικός Λογιστής

Ρυθμιστής φόρου εισοδήματος

Σύμβουλος φόρου εισοδήματος

Σύμβουλος φόρου εισοδήματος

Ειδικός φόρου εισοδήματος

Ερευνητής φόρου εισοδήματος

Ειδικός φόρου εισοδήματος

Βιομηχανικός λογιστής

Βιομηχανικός ελεγκτής

Ενδιάμεσος λογιστής

Ο εσωτερικός ελεγκτής

Εσωτερικός ελεγκτής - οικονομικά

Επόπτης εσωτερικών ελεγκτών - οικονομικά

Διαχειριστής έργου εσωτερικού ελέγχου

Επόπτης εσωτερικού ελέγχου - οικονομικά

Λογιστής επεξεργασίας μηχανών

Λογιστής διαχείρισης

Διευθυντής λογιστικής διαχείρισης

Κατασκευαστής λογιστής

Λειτουργός, οικονομικός έλεγχος

Λογιστής φυτών

Ελεγκτής εγκατάστασης

Λογιστής παραγωγής

Λογιστής έργου

Λογιστής ακινήτων

Λογιστής

Υπεύθυνος δημόσιων λογιστών

Δημόσιος λογιστής επόπτης

Ανάλυση αντασφάλισης

Κυβερνήτης, φορολογία

Ελεγκτής πωλήσεων - οικονομικά

Ανώτερος λογιστικός αναλυτής

Ανώτερος λογιστής κόστους

Ανώτερος ελεγκτής

Επόπτης, λογιστές

Επόπτης, ελεγκτές

Επόπτης, λογιστική κόστους

Επόπτης, εσωτερικός έλεγχος - οικονομικά

Επόπτης, εσωτερικοί ελεγκτές - οικονομικά

Επόπτης, δημόσιοι λογιστές

Φορολογικός λογιστής

Φορολογικός σύμβουλος

Αναλυτής φόρου

Αξιωματικός φορολογικών αποφάσεων

Φορολογικός ελεγκτής

Λογιστής

Φορολογικός αξιολογητής

Φορολογικός εξεταστής

Φορολογικός εμπειρογνώμονας

Αναλυτής FP&A

Συνεργάτης FP&A

Διευθυντής FP&A

Διευθυντής FP&A

VP FP&A

Επικεφαλής της FP&A

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτόν τον οδηγό για τίτλους χρηματοδότησης και τραπεζικής εργασίας. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Πρότυπο συνοδευτικής επιστολής Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο συνοδευτικής επιστολής για να λάβετε συνέντευξη! Μια συνοδευτική επιστολή μπορεί να κάνει ή να σπάσει μια αίτηση εργασίας, οπότε είναι σημαντικό να το διορθώσετε. Είτε η επιστολή σας διαβάζεται από τον ΥΕ είτε από τον διευθυντή πρόσληψης, υπάρχουν πολλά σημαντικά πλαίσια που πρέπει να σημειώσετε. Αυτός ο οδηγός παρέχει ένα δωρεάν πρότυπο συνοδευτικής επιστολής και επεξήγηση του τι πρέπει να γνωρίζετε
  • Βιογραφικό πρότυπο Επενδυτικό τραπεζικό βιογραφικό Επενδυτικό τραπεζικό βιογραφικό πρότυπο. Μάθετε πώς να γράφετε ένα βιογραφικό επενδυτικού τραπεζικού (Αναλυτής ή Συνεργάτης) με τον δωρεάν οδηγό και το βιογραφικό πρότυπο του Finance. Το βιογραφικό IB είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στο βιομηχανικό πρότυπο για να αποφύγετε την άμεση διαγραφή
  • Οδηγός συνέντευξης Συνεντεύξεις Ακολουθήστε την επόμενη συνέντευξή σας! Ανατρέξτε στους οδηγούς συνέντευξης της Finance με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και τις καλύτερες απαντήσεις για οποιαδήποτε θέση εταιρικής χρηματοδότησης. Συνεντεύξεις ερωτήσεις και απάντηση για χρηματοδότηση, λογιστική, επενδυτική τραπεζική, έρευνα μετοχών, εμπορική τραπεζική, FP&A, περισσότερα! Δωρεάν οδηγοί και εξάσκηση για τη συνέντευξη σας
  • Πόροι χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση Δωρεάν πόροι χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και οδηγοί για να μάθετε τις πιο σημαντικές έννοιες με τον δικό σας ρυθμό. Αυτά τα άρθρα θα σας διδάξουν βέλτιστες πρακτικές οικονομικής μοντελοποίησης με εκατοντάδες παραδείγματα, πρότυπα, οδηγούς, άρθρα και άλλα. Μάθετε τι είναι το οικονομικό μοντέλο, πώς να φτιάξετε ένα μοντέλο, δεξιότητες και συμβουλές για το Excel

Πρόσφατες δημοσιεύσεις