Ολιγοπώλιο - Κατανόηση του πώς λειτουργούν τα ολιγοπώλια σε μια οικονομία

Ο όρος «ολιγοπώλιο» αναφέρεται σε μια βιομηχανία όπου λειτουργεί μόνο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων. Σε ένα ολιγοπώλιο, καμία μεμονωμένη εταιρεία δεν έχει μεγάλη ποσότητα ισχύος στην αγορά Οικονομίες του πεδίου Οι οικονομίες του πεδίου είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής όταν μια σειρά προϊόντων παράγονται μαζί και όχι ξεχωριστά. . Έτσι, καμία μεμονωμένη εταιρεία δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις τιμές της πάνω από την τιμή που θα υπήρχε σε ένα τέλειο σενάριο ανταγωνισμού. Σε ένα ολιγοπώλιο, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργάζονται για να αυξήσουν τις τιμές και να επιτύχουν υψηλότερο οικονομικό κέρδος. Τα περισσότερα ολιγοπώλια υπάρχουν σε βιομηχανίες όπου τα αγαθά είναι σχετικά αδιαφοροποίητα και παρέχουν γενικά το ίδιο όφελος στους καταναλωτές.

Ολιγοπώλιο

Γιατί υπάρχουν ολιγοπώλια;

Ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο υπάρχουν ολιγοπώλια είναι η συνεργασία. Οι εταιρείες βλέπουν περισσότερα οικονομικά οφέλη από τη συνεργασία σε μια συγκεκριμένη τιμή από ότι προσπαθούν να ανταγωνιστούν με τους ανταγωνιστές τους. Με τον έλεγχο των τιμών, τα ολιγοπώλια μπορούν να αυξήσουν τους φραγμούς τους στην είσοδο Ανάλυση Βιομηχανίας Η βιομηχανική ανάλυση είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της αγοράς που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και αναλυτές για να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα μιας βιομηχανίας. Υπάρχουν τρεις που χρησιμοποιούνται συνήθως και προστατεύονται από νέους πιθανούς νεοεισερχόμενους στην αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι νέες εταιρείες μπορεί να προσφέρουν πολύ χαμηλότερες τιμές και έτσι θέτουν σε κίνδυνο τη μακροζωία των κερδών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Στις περισσότερες αγορές, υπάρχουν αντιμονοπωλιακοί νόμοι που αποσκοπούν στην αποτροπή της συμπαιγνίας των τιμών και την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, οι εταιρείες έχουν επινοήσει τρόπους επίτευξης συμπαιγνίας τιμών χωρίς να εντοπίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Για παράδειγμα, οι εταιρείες θα μπορούσαν να εκλέξουν έναν ηγέτη τιμών που είναι επιφορτισμένος με ηγετικές αλλαγές στις τιμές προτού ακολουθήσουν άλλες εταιρείες προκειμένου να «αντιδράσουν στον ανταγωνισμό». Οι εταιρείες μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να αλλάξουν τις τιμές τους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αλλαγές μπορεί να θεωρηθούν απλώς ως αντίδραση σε οικονομικές συνθήκες, όπως διακυμάνσεις στον πληθωρισμό. Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται σε αυξήσεις στο επίπεδο τιμών των αγαθών για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Η άνοδος του επιπέδου των τιμών σημαίνει ότι το νόμισμα σε μια δεδομένη οικονομία χάνει την αγοραστική του δύναμη (δηλ. Λιγότερα μπορούν να αγοραστούν με το ίδιο χρηματικό ποσό). .

Πώς λειτουργούν τα ολιγοπώλια;

Ακολουθεί ένα παράδειγμα θεωρίας παιχνιδιού που διαμορφώνει τη συμπαιγνία σε ένα ολιγοπώλιο δύο εταιρειών:

Ολιγοπώλιο - Θεωρία ΠαιχνιδιούΚέρδη που δίνονται ως (Εταιρεία Α, Εταιρεία Β)

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα ολιγοπώλια της πραγματικής ζωής, τα παιχνίδια (περιπτώσεις συμπαιγνίας) είναι διαδοχικά. που σημαίνει ότι η συμπεριφορά μιας εταιρείας σε ένα παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού σε μελλοντικές περιόδους. Σε αυτό το σενάριο, βλέπουμε ότι το βέλτιστο αποτέλεσμα που δημιουργεί τα πιο σωρευτικά κέρδη προκύπτει εάν συνεργάζονται και οι δύο εταιρείες. Αυτή η κατάσταση θα ήταν η καλύτερη κατάσταση ισορροπίας μακροπρόθεσμα που θα παρείχε το μεγαλύτερο όφελος σε όλες τις εταιρείες.

Ωστόσο, σε αυτήν την ισορροπία, οι εταιρείες έχουν κίνητρο να εξαπατήσουν και να μην συνεργάσουν. Για παράδειγμα, εάν και οι δύο εταιρείες συμφωνήσουν να ορίσουν μια τιμή 10 $, αλλά η εταιρεία A εξαπατά και ορίζει τις τιμές στα 5 $, η εταιρεία A θα καταλάβει ουσιαστικά ολόκληρη την αγορά (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση). Αν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά κέρδη για την εταιρεία Α σε αυτό το παιχνίδι, η εταιρεία Β γνωρίζει τώρα ότι η εταιρεία Α είναι απατεώνας και έτσι δεν θα συναντηθεί ποτέ ξανά.

Επομένως, η νέα ισορροπία θα ήταν εκείνη που καμία εταιρεία δεν θα συνεργαστεί και θα επιτύχει κέρδη που θα προέκυπταν υπό τέλειο ανταγωνισμό (που είναι σημαντικά λιγότερο επικερδές από τη συμπαιγνία) Έτσι, για να πραγματοποιήσουν τα καλύτερα μακροπρόθεσμα κέρδη, οι εταιρείες σε ένα ολιγοπώλιο επιλέγουν να συνεργαστούν.

Πώς να προστατεύσετε τους καταναλωτές από τα ολιγοπώλια;

Παρόλο που ορισμένα ολιγοπώλια δεν βλάπτουν σημαντικά τους καταναλωτές, άλλα κάνουν Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις μπορούν να λάβουν μια σειρά ενεργειών για την προστασία των καταναλωτών, όπως:

Μείωση των εμποδίων στην είσοδο

Παροτρύνοντας νέες εταιρείες παρέχοντας φορολογική ελάφρυνση, ειδικές επιχορηγήσεις ή άλλη οικονομική ενίσχυση. Νέες εταιρείες που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας συμπαιγνίας θα προσελκύσουν τη βιομηχανία σε μια τέλεια κατάσταση ανταγωνισμού, όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Αντιμονοπωλιακοί νόμοι

Η επιβολή αυστηρών κυρώσεων για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων μπορεί να αποτρέψει τις επιχειρήσεις από υπερβολικό χειρισμό τιμών. Οι περιοδικές ανασκοπήσεις της κατάστασης του ανταγωνισμού και των εκτεταμένων μελετών επιπτώσεων στην αγορά κατά τη διάρκεια της M & As θα βοηθήσουν επίσης στη διατήρηση της συμπαιγνίας τιμών.

Ανώτατα όρια τιμών

Ανώτατα όρια τιμών Δάπεδα τιμών και οροφές Οι οροφές τιμών και τα ανώτατα όρια τιμών είναι ελάχιστα και ανώτατα όρια που επιβάλλονται από την κυβέρνηση στην τιμή ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Αυτό γίνεται συνήθως για την προστασία αγοραστών και προμηθευτών ή τη διαχείριση σπάνιων πόρων σε δύσκολες οικονομικές περιόδους. μπορεί να εφαρμοστεί για να περιορίσει τον καθορισμό των υψηλών τιμών σε ένα ολιγοπώλιο.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με σχετικά θέματα, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους χρηματοδότησης:

  • Macrofinance Macrofinance Η μακροοικονομική χρηματοδότηση στοχεύει ευρέως οφέλη σε ένα τμήμα της οικονομίας ή ολόκληρης της οικονομίας. Είναι προσαρμοσμένο να βρει λύσεις για την οικονομική ανάπτυξη
  • Ελαστικότητα τιμής Ελαστικότητα τιμής Ελαστικότητα τιμής αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η ποσότητα που ζητείται ή παρέχεται από ένα καλό αλλάζει όταν αλλάζει η τιμή της. Με άλλα λόγια, μετρά πόσα άτομα αντιδρούν σε μια αλλαγή στην τιμή ενός αντικειμένου.
  • Θεωρία χρησιμότητας Θεωρία χρησιμότητας Στο πεδίο της οικονομίας, το βοηθητικό πρόγραμμα (u) είναι ένα μέτρο του πόσο οφέλη αποκομίζουν οι καταναλωτές από ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες. Από χρηματοοικονομική άποψη, αναφέρεται στο πόσα οφέλη λαμβάνουν οι επενδυτές από την απόδοση του χαρτοφυλακίου.
  • Προσφορά και ζήτηση Προσφορά και ζήτηση Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης είναι μικροοικονομικές έννοιες που δηλώνουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, η ποσότητα που παρέχεται ενός αγαθού και η ποσότητα που απαιτείται από αυτό το αγαθό είναι ίσες μεταξύ τους. Η τιμή αυτού του αγαθού καθορίζεται επίσης από το σημείο στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση είναι ίσες μεταξύ τους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις