Κύκλος ζωής βιομηχανίας - Προσδιορίστε διαφορετικά στάδια ενός κύκλου ζωής βιομηχανίας

Ένας κύκλος ζωής της βιομηχανίας απεικονίζει τα διάφορα στάδια όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν, προχωρούν και υποχωρούν σε μια βιομηχανία. Ένας κύκλος ζωής στη βιομηχανία αποτελείται συνήθως από πέντε στάδια - εκκίνηση, ανάπτυξη, ανατάραξη, ωριμότητα και παρακμή. Αυτά τα στάδια μπορούν να διαρκέσουν για διαφορετικά χρονικά διαστήματα - μερικά μπορεί να είναι μήνες, μερικά μπορεί να είναι χρόνια.

Κύκλος ζωής βιομηχανίας

Στάδιο εκκίνησης

Στο στάδιο της εκκίνησης, η ζήτηση των πελατών είναι περιορισμένη λόγω της εξοικείωσης με τις δυνατότητες και τις επιδόσεις του νέου προϊόντος. Τα κανάλια διανομής δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. Υπάρχει επίσης έλλειψη συμπληρωματικών προϊόντων που προσθέτουν αξία στους πελάτες, περιορίζοντας την κερδοφορία του νέου προϊόντος.

Οι εταιρείες στο στάδιο της εκκίνησης είναι πιθανό να αποφέρουν μηδενικά ή πολύ χαμηλά έσοδα και να βιώνουν αρνητικές ταμειακές ροές και κέρδη, λόγω του μεγάλου ποσού κεφαλαίου που αρχικά επενδύθηκε σε τεχνολογία, εξοπλισμό και άλλα σταθερά κόστη.

Στάδιο ανάπτυξης

Καθώς το προϊόν προσελκύει αργά την προσοχή από ένα μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, ο κλάδος προχωρά στο στάδιο ανάπτυξης όπου η κερδοφορία αρχίζει να αυξάνεται. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος αυξάνει την αξία για τους πελάτες. Συμπληρωματικά προϊόντα αρχίζουν επίσης να διατίθενται στην αγορά, έτσι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερα οφέλη από την αγορά του προϊόντος και των συμπληρωμάτων του. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση, η τιμή του προϊόντος μειώνεται, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τη ζήτηση των πελατών.

Στο στάδιο της ανάπτυξης, τα έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται και οι εταιρείες αρχίζουν να δημιουργούν θετικές ταμειακές ροές και κέρδη καθώς τα έσοδα και το κόστος προϊόντων ξεπερνούν το νεκρό σημείο.

Στάδιο Shakeout

Το Shakeout αναφέρεται συνήθως στην ενοποίηση μιας βιομηχανίας. Ορισμένες επιχειρήσεις φυσικά εξαλείφονται επειδή δεν μπορούν να αναπτυχθούν μαζί με τον κλάδο ή εξακολουθούν να δημιουργούν αρνητικές ταμειακές ροές. Ορισμένες εταιρείες συγχωνεύονται με ανταγωνιστές ή αποκτώνται από εκείνους που κατάφεραν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο στάδιο της ανάπτυξης.

Στο στάδιο της αναταραχής, ο ρυθμός αύξησης των εσόδων, των ταμειακών ροών και των κερδών αρχίζει να επιβραδύνεται καθώς ο κλάδος πλησιάζει στη λήξη.

Στάδιο ωριμότητας

Στο στάδιο της ωριμότητας, η πλειονότητα των εταιρειών του κλάδου είναι καλά εδραιωμένες και η βιομηχανία φτάνει στο σημείο κορεσμού της. Αυτές οι εταιρείες προσπαθούν συλλογικά να μετριάσουν την ένταση του ανταγωνισμού της βιομηχανίας για να προστατευθούν και να διατηρήσουν την κερδοφορία υιοθετώντας στρατηγικές για την αποτροπή της εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο. Αναπτύσσουν επίσης στρατηγικές για να γίνουν κυρίαρχοι παίκτες και να μειώσουν την αντιπαλότητα.

Σε αυτό το στάδιο, οι εταιρείες πραγματοποιούν τα μέγιστα έσοδα, κέρδη και ταμειακές ροές επειδή η ζήτηση των πελατών είναι αρκετά υψηλή και συνεπής. Τα προϊόντα γίνονται πιο συνηθισμένα και δημοφιλή στο ευρύ κοινό, και οι τιμές είναι αρκετά λογικές, σε σύγκριση με τα νέα προϊόντα.

Στάδιο απόρριψης

Το στάδιο παρακμής είναι το τελευταίο στάδιο ενός κύκλου ζωής της βιομηχανίας. Η ένταση του ανταγωνισμού σε μια παρακμάζουσα βιομηχανία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: ταχύτητα μείωσης, το ύψος των φραγμών εξόδου και το επίπεδο του σταθερού κόστους. Για να αντιμετωπίσουν την παρακμή, ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν να επικεντρωθούν στις πιο κερδοφόρες σειρές προϊόντων ή υπηρεσιών τους προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και να παραμείνουν στον κλάδο. Ορισμένες μεγαλύτερες εταιρείες θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν μικρότερους ή αποτυχημένους ανταγωνιστές για να γίνουν ο κυρίαρχος παίκτης. Για εκείνους που αντιμετωπίζουν τεράστιες απώλειες και που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες επιβίωσης, η εκποίηση θα είναι η βέλτιστη επιλογή τους.

Περισσότεροι πόροι

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον πόρο μας στον κύκλο ζωής της βιομηχανίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξωτερική ανάλυση και τον τρόπο εκτέλεσης της στρατηγικής ανάλυσης, εγγραφείτε στο μάθημα Εταιρικής & Επιχειρηματικής Στρατηγικής σήμερα!

Πρόσθετοι σχετικοί πόροι χρηματοδότησης περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση βιομηχανίας Ανάλυση βιομηχανίας Η ανάλυση βιομηχανίας είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της αγοράς που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και αναλυτές για να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα μιας βιομηχανίας. Υπάρχουν τρία που χρησιμοποιούνται συνήθως και
  • Ανάλυση SWOT Ανάλυση SWOT Μια ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται για τη μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας εταιρείας και αποτελεί μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού μιας εταιρείας. Επιπλέον, α
  • Εξωτερική ανάλυση Εξωτερική ανάλυση Εξωτερική ανάλυση σημαίνει εξέταση του βιομηχανικού περιβάλλοντος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η ανταγωνιστική δομή, η ανταγωνιστική θέση, η δυναμική
  • Όλοι οι στρατηγικοί πόροι στρατηγικής Εταιρικοί και επιχειρηματικοί οδηγοί στρατηγικής. Διαβάστε όλα τα άρθρα και τους πόρους χρηματοδότησης σχετικά με την επιχειρηματική και εταιρική στρατηγική, σημαντικές έννοιες για να ενσωματωθούν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο και την ανάλυσή τους. Πλεονέκτημα πλεονέκτημα, Porter's 5 Forces, SWOT, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις