Πρωταγωνιστικό παράδειγμα - 6 μέθοδοι & στρατηγικές ηγεσίας

Η ηγεσία είναι μια διαδικασία στην οποία ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις στάσεις των άλλων ανθρώπων. Η καθοδήγηση με παράδειγμα βοηθά τους άλλους να δουν τι υπάρχει μπροστά και να δράσουν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν τυχόν προκλήσεις στην πορεία. Εάν μια ομάδα διευθύνεται από ένα άτομο με κακές ηγετικές ικανότητες, η ομάδα θα αντιμετωπίζει συχνές συγκρούσεις καθώς κάθε άτομο θέλει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο.

Πηγαίνοντας με παράδειγμα

Μία από τις ευθύνες ενός ηγέτη είναι να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν προς όφελος του οργανισμού. Για να το επιτύχει αυτό, ο ηγέτης πρέπει να τους δείξει τον δρόμο με τη συμμετοχή του στη διαδικασία - με παράδειγμα. Για παράδειγμα, Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθύνων Σύμβουλος, συντομογραφία του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι το υψηλότερο άτομο σε μια εταιρεία ή οργανισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιτυχία ενός οργανισμού και για τη λήψη ανώτατων διοικητικών αποφάσεων. Διαβάστε μια περιγραφή εργασίας μπορεί να αποθαρρύνει τις περιττές δαπάνες Σταθερό και μεταβλητό κόστος Το κόστος είναι κάτι που μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη φύση του. Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους είναι η ταξινόμηση σύμφωνα με το σταθερό κόστος και το μεταβλητό κόστος. Το σταθερό κόστος δεν αλλάζει με αυξήσεις / μειώσεις σε μονάδες όγκου παραγωγής,ενώ το μεταβλητό κόστος εξαρτάται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους για τη βελτίωση των εσόδων των επιχειρήσεων Έσοδα πωλήσεων Τα έσοδα από πωλήσεις είναι το εισόδημα που λαμβάνει μια εταιρεία από τις πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Στη λογιστική, οι όροι «πωλήσεις» και «έσοδα» μπορούν, και συχνά χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά, να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τα έσοδα δεν σημαίνει απαραίτητα μετρητά που λαμβάνονται. . Ωστόσο, εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος αλλάζει συχνά τα έπιπλα γραφείου του, οι υπάλληλοι δεν θα τον παίρνουν στα σοβαρά και θα συνεχίσουν τις δαπάνες. Αλλά αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει τις περιττές δαπάνες στο γραφείο του και εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οι εργαζόμενοι θα ακολουθούν συχνά το ίδιο.Στη λογιστική, οι όροι «πωλήσεις» και «έσοδα» μπορούν, και συχνά χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά, να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τα έσοδα δεν σημαίνει απαραίτητα μετρητά που λαμβάνονται. . Ωστόσο, εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος αλλάζει συχνά τα έπιπλα γραφείου του, οι υπάλληλοι δεν θα τον παίρνουν στα σοβαρά και θα συνεχίσουν τις δαπάνες. Αλλά αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει τις περιττές δαπάνες στο γραφείο του και εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οι εργαζόμενοι θα ακολουθούν συχνά το ίδιο.Στη λογιστική, οι όροι «πωλήσεις» και «έσοδα» μπορούν, και συχνά χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά, να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τα έσοδα δεν σημαίνει απαραίτητα μετρητά που λαμβάνονται. . Ωστόσο, εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος αλλάζει συχνά τα έπιπλα γραφείου του, οι υπάλληλοι δεν θα τον παίρνουν στα σοβαρά και θα συνεχίσουν τις δαπάνες. Αλλά αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει τις περιττές δαπάνες στο γραφείο του και εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οι εργαζόμενοι θα ακολουθούν συχνά το ίδιο.Αλλά εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει τις περιττές δαπάνες στο γραφείο του και εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οι εργαζόμενοι θα ακολουθούν συχνά το ίδιο.Αλλά αν ο Διευθύνων Σύμβουλος σταματήσει τις περιττές δαπάνες στο γραφείο του και εργάζεται για τη μεγιστοποίηση των εσόδων, οι εργαζόμενοι θα ακολουθούν συχνά το ίδιο.

Έξι τρόποι καθοδήγησης με παράδειγμα

Οι ηγέτες χρησιμοποιούν τους ακόλουθους τρόπους για να οδηγήσουν ως παράδειγμα και να εμπνεύσουν τους οπαδούς τους:

# 1 Ακούστε την ομάδα

Μερικές φορές, ένας ηγέτης μπορεί να πάρει πολύ απασχολημένος δίνοντας οδηγίες και τη διαχείριση της ομάδας, έτσι ώστε να ξεχάσουν να ακούσουν άλλους ηγέτες, ακόμη και τους οπαδούς τους. Ένας καλός ηγέτης πρέπει να καταλάβει ότι δεν ξέρει τα πάντα και ότι μπορεί να μάθει κάτι νέο από τον πιο κατώτερο υπάλληλο. Επίσης, οι περισσότεροι οργανισμοί προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει της εμπειρίας και της εμπειρίας τους σε συγκεκριμένους τομείς και ο ηγέτης πρέπει να μάθει να αλληλεπιδρά και να ακούει όλους τους υπαλλήλους. Για παράδειγμα, εάν ο διευθυντής είναι ειδικός στις επενδύσεις, μπορεί να χρειαστεί κάποιον από το λογιστικό τμήμα ή το τμήμα μάρκετινγκ για να τους συμβουλεύσει για ορισμένα θέματα.

# 2 Σεβαστείτε την αλυσίδα διοίκησης

Οι οργανισμοί εφαρμόζουν μια οργανωτική δομή έτσι ώστε κάθε άτομο στην εταιρεία να γνωρίζει σε ποιον να υποβάλει έκθεση εάν υπάρχουν προκλήσεις σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Εάν ένας ηγέτης αποτύχει να τηρήσει αυτές τις αλυσίδες διοίκησης, θα υπάρξει σύγχυση στον οργανισμό και οι εργαζόμενοι θα αποθαρρυνθούν. Επίσης, εάν ο αρχηγός δεν σέβεται την αλυσίδα διοίκησης, οι εργαζόμενοι θα δυσκολευτούν να αναφέρουν στους ηλικιωμένους τους και αυτό θα προκαλέσει δυσαρμονία μεταξύ των εργαζομένων.

# 3 Βρώμικα τα χέρια σας

Αν και οι ηγέτες προορίζονται να δώσουν οδηγίες, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τις συναλλαγές τους και να συμμετέχουν στην πραγματική εργασία. Για παράδειγμα, ένας ηγέτης μπορεί να ηγηθεί του παραδείγματος, συνοδεύοντας την ομάδα μάρκετινγκ σε μια επιτόπια επίσκεψη για να διαδώσει τα προϊόντα της εταιρείας. Ο ηγέτης πρέπει να προωθεί τους πελάτες με τον ίδιο τρόπο που κάνει το προσωπικό μάρκετινγκ και αυτό θα ενισχύσει το συνολικό ηθικό της ομάδας. Όχι μόνο ο ηγέτης θα αναπτύξει νέες δεξιότητες και γνώσεις, αλλά θα χτίσει επίσης εμπιστοσύνη με τους υπαλλήλους. Η συμμετοχή στο πραγματικό εμπόριο δίνει στον ηγέτη ένα στιγμιότυπο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το προσωπικό μάρκετινγκ και βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για να διευκολύνει τη δουλειά τους.

# 4 Παραδώστε τα υποσχόμενα αποτελέσματα

Οι καλοί ηγέτες πρέπει να προσφέρουν πραγματικά αποτελέσματα και όχι απλώς να δίνουν υποσχέσεις κάθε φορά. Πρέπει να εργαστούν για να πάρουν απτά αποτελέσματα και να εστιάσουν λιγότερο στα προηγούμενα επιτεύγματα που δεν ήταν σε θέση να ισοδυναμούν μετά. Οι ηγέτες μπορούν να το επιτύχουν μαθαίνοντας την τέχνη της ανάθεσης, όπου μπορούν να αναλύσουν τις μεγάλες εργασίες σε μικρότερες διαχειρίσιμες εργασίες που μπορούν να ανατεθούν σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθήσουν εάν η εργασία έγινε σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα. Η ανάθεση καθηκόντων βοηθά στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ εμπλέκονται όλοι.

# 5 Επιλύστε γρήγορα τις συγκρούσεις

Συχνά προκύπτουν συγκρούσεις σε οργανισμούς μεταξύ υπαλλήλων, ηγετών έναντι ηγετών ή ηγετών έναντι εργαζομένων. Το πόσο γρήγορα επιλύονται οι συγκρούσεις καθορίζει πόσο ικανός είναι ένας ηγέτης. Ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να διαιτητεί όταν προκύψει σύγκρουση για να αποφευχθεί η αναστολή των έργων εντός της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν ότι ο ηγέτης τους έχει την καρδιά και το μυαλό να αγκαλιάσει τις προκλήσεις, ώστε να μην σπάσει τον οργανισμό.

# 6 Αξία ατόμων

Η εκτίμηση της συμβολής άλλων ανθρώπων σε έναν οργανισμό βοηθά στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του ηγέτη και των οπαδών. Ο ηγέτης πρέπει να επιδεικνύει καλές δεξιότητες επικοινωνίας και ακρόασης, έτσι ώστε κανένας υπάλληλος να μην αισθάνεται κατώτερος από άλλα άτομα εντός του οργανισμού. Επίσης, ο ηγέτης πρέπει να είναι ειλικρινής, δίκαιος και ανοιχτός σε συζητήσεις που αφορούν την ευημερία του εργαζομένου. Η εκτίμηση της συμβολής των εργαζομένων στον οργανισμό ενισχύει την ικανότητα του ηγέτη να αλληλεπιδρά με ανθρώπους με ουσιαστικό τρόπο.

Αρχηγός ομάδας

Σημασία της καθοδήγησης με παράδειγμα

Τα ακόλουθα είναι τα οφέλη από το παράδειγμα:

Οργανωτική συνοχή

Όταν τα στελέχη μιας εταιρείας κάνουν καλή δουλειά ως παράδειγμα, το προσωπικό θα δείξει μεγαλύτερη δέσμευση για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Θα αφήσουν τη νοοτροπία «εγώ» και θα υιοθετήσουν τη νοοτροπία «εμείς» και θα συνδυάσουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι θα επιτύχουν τους περιοδικούς στόχους. Όταν ένας ηγέτης οδηγεί με παράδειγμα, δείχνει στους υπαλλήλους ότι τα αφεντικά τους δεν κάθονται απλώς και τους βλέπουν να χτίζουν μια επιχείρηση για αυτούς, αλλά επίσης βγαίνουν τα χέρια τους βρώμικα.

Σεβασμός και εμπιστοσύνη

Ένας ηγέτης που οδηγεί για παράδειγμα τοποθετεί τον εαυτό του ως αξιόπιστο άτομο που αξίζει να σεβόμαστε και να εμπιστευόμαστε από τους ηλικιωμένους και τους κατώτερους. Το προσωπικό βλέπει τον ηγέτη ως άτομο που κατανοεί τη δυστυχία τους και όχι ως άτομο που δίνει μόνο οδηγίες. Εκτιμούν τι κάνει ο ηγέτης και εργάζονται για να βοηθήσουν τον ηγέτη να επιτύχει τους στόχους του οργανισμού.

Trendsetters

Οι ενέργειες ενός ηγέτη χρησιμεύουν ως ένα ανέπαφο πρότυπο για το τι είναι κατάλληλο για τον οργανισμό και τι δεν είναι. Το προσωπικό παρατηρεί τη συμπεριφορά του αρχηγού τους και τη χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για να αποφασίζει πώς να παρουσιαστεί. Για παράδειγμα, εάν ο αρχηγός λατρεύει να εργάζεται μέχρι αργά το βράδυ, οι εργαζόμενοι θα προσπαθήσουν επίσης να εργαστούν μέχρι αργά το βράδυ, ώστε να μην θεωρηθούν ανεπαρκείς. Παρομοίως, εάν ο αρχηγός προτιμά να φοράει κοστούμια τις καθημερινές και περιστασιακή φθορά το Σάββατο, οι εργαζόμενοι θα αντιγράψουν τον τρόπο ζωής του ηγέτη και θα ντύσουν με παρόμοιο τρόπο.

Άλλοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό του Finance για την πρωτοπορία. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τους παρακάτω δωρεάν πόρους χρηματοδότησης:

  • Δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων εντός της εταιρείας Σχέσεις δικτύωσης και οικοδόμησης (Μέρος 1) Αυτό το άρθρο αποτελεί μέρος μιας σειράς χρήσιμων συμβουλών που θα σας βοηθήσουν να βρείτε επιτυχία στη δικτύωση εντός της εταιρείας σας. Η δικτύωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική μας ζωή, ξεκινώντας από την αναζήτηση εργασίας μας, συνεχίζοντας την ένταξη και την εργασία σε μια εταιρεία, και τέλος, προωθώντας την καριέρα μας.
  • Διαπροσωπικές Δεξιότητες Διαπροσωπικές Δεξιότητες Οι Διαπροσωπικές Δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εργασία με άτομα και ομάδες. Εκείνοι με καλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ισχυροί λεκτικοί και μη λεκτικοί επικοινωνιακοί και συχνά θεωρούνται «καλοί με τους ανθρώπους».
  • Ο αναλυτής Trifecta Οδηγός Ο αναλυτής Trifecta® Οδηγός Ο απόλυτος οδηγός για το πώς να είσαι παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής. Θέλετε να είστε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης; Θέλετε να ακολουθήσετε κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο και να ξεχωρίζετε από το πλήθος; Η διαδικασία μας, που ονομάζεται The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες
  • Χάρτης καριέρας οικονομικών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις