Ομαδική Συνοχή - Επισκόπηση, Παραδείγματα, Στρατηγικές Ομαδικής Συγκόλλησης

Η ομαδική συνοχή είναι η δύναμη και η έκταση της διαπροσωπικής σύνδεσης Διαπροσωπικές Δεξιότητες Διαπροσωπικές Δεξιότητες σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να συναναστρέφεστε και να αλληλεπιδράτε με άλλους. Περιλαμβάνει ισχυρή γραπτή και προφορική επικοινωνία. υπάρχει μεταξύ των μελών μιας ομάδας. Είναι αυτός ο διαπροσωπικός δεσμός που κάνει τα μέλη να συμμετέχουν εύκολα και να παραμένουν κίνητρα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Οι συνεκτικές ομάδες έχουν μια στάση «we-ness».

Team Cohesion - εορτασμός ομάδας

Breaking Down Team Συνοχή

Η ομαδική συνοχή είναι μια πολύπλευρη διαδικασία που μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κύριες πτυχές: πολυδιάστατη, οργανική βάση, δυναμική και συναισθηματική φύση Συναισθηματική νοημοσύνη Η συναισθηματική νοημοσύνη επίσης γνωστή ως συναισθηματικό πηλίκο (EQ) είναι η ικανότητα διαχείρισης των συναισθημάτων και της συναισθήματα των άλλων. Για τους ηγέτες των επιχειρήσεων, το υψηλό EQ είναι απαραίτητο για την επιτυχία. Αυτός ο οδηγός καλύπτει τα πέντε στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης και τη σχέση τους με το χαρακτηρισμό ενός επιτυχημένου ηγέτη. EQ έναντι IQ.

Η πολυδιάσταση σχετίζεται με όλους τους διαφορετικούς παράγοντες που κάνουν τα μέλη της ομάδας να λειτουργούν ως ένα. Η δυναμική φύση σημαίνει ότι οι στόχοι και οι στόχοι της ομάδας αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η οργανική του βάση ασχολείται με το πώς τα μέλη δεσμεύονται για έναν σκοπό, ενώ η συναισθηματική διάσταση αναφέρεται σε μερικά από τα προνόμια που τα μέλη παίρνουν παραμένοντας συνεκτικά.

Οι ομάδες που παραμένουν ενωμένες είναι πιο πιθανό να επιτύχουν στα έργα που σκοπεύουν να κάνουν, είτε πρόκειται για μια αθλητική ομάδα, μια στρατιωτική μονάδα, μια ομάδα αδελφότητας και μια ομάδα στον επιχειρηματικό τομέα Βασικοί παίκτες στις κεφαλαιαγορές Σε αυτό το άρθρο, παρέχουμε μια γενική επισκόπηση των βασικών παικτών και των αντίστοιχων ρόλων τους στις κεφαλαιαγορές. Οι κεφαλαιαγορές αποτελούνται από δύο τύπους αγορών: πρωτογενείς και δευτερογενείς. Αυτός ο οδηγός θα παρέχει μια επισκόπηση όλων των μεγάλων εταιρειών και σταδιοδρομιών σε όλες τις κεφαλαιαγορές. .

Στρατηγικές για την ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας

Μελέτες για την ομαδική συνοχή έδειξαν ότι η συνοχή οδηγεί σε αυξημένη παραγωγικότητα. Αλλά πώς μπορεί ένας διευθυντής εταιρείας ή ένας ιδιοκτήτης μικρών επιχειρήσεων να ενθαρρύνει τη συνοχή της ομάδας μεταξύ των υπαλλήλων του;

Μίσθωση με προσοχή

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους οι ηγέτες μπορούν να σχηματίσουν ομάδες. Μπορούν είτε να προσλαμβάνουν μέλη από την τρέχουσα ομάδα υπαλλήλων τους είτε να προσλαμβάνουν νέους ανθρώπους εκτός της εταιρείας. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που χρησιμοποιείται, οι ηγέτες θα πρέπει να εξετάσουν πόσο καλά οι δυνητικοί υποψήφιοι μπορούν να εργαστούν σε ρυθμίσεις ομάδας. Ένα άτομο μπορεί να έχει υψηλό επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά δεν έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους. Η πρόσληψη τέτοιων υπαλλήλων αυξάνει την πιθανότητα επιχειρημάτων και συγκρούσεων - ένας παράγοντας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους στόχους της ομάδας.

Εκτιμήστε τη συνεισφορά όλων

Μόλις ένας ηγέτης επιλέξει τα σωστά μέλη για την ομάδα του, το επόμενο βήμα είναι να διασφαλίσει ότι όλοι συμμετέχουν. Οι ομάδες βιώνουν μεγαλύτερη επιτυχία αντλώντας από την τεχνογνωσία κάθε μέλους της ομάδας. Ενώ ορισμένοι υπάλληλοι κάνουν καλούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες, άλλοι είναι ειδικευμένοι σε διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες.

Για κάθε ομάδα να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, κάθε μέλος πρέπει να συμμετέχει ενεργά. Ο ηγέτης, από την άλλη πλευρά, πρέπει να εκτιμήσει τη συμβολή κάθε μέλους.

Ενδυνάμωση μελών της ομάδας

Η ανάθεση εξουσίας σε ορισμένα μέλη της ομάδας συμβάλλει επίσης στην αύξηση της συνοχής. Τα μέλη της ομάδας είναι πιο πιθανό να εργάζονται συνεκτικά όταν αισθάνονται ότι έχουν την κυριότητα των ζητημάτων και των δραστηριοτήτων που προτείνονται.

Επίλυση συγκρούσεων εντός της ομάδας

Οι εποικοδομητικές συγκρούσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της ομάδας αποτελούν ένδειξη μιας υγιούς ομάδας. Θα ήταν ασυνήθιστο εάν η ομάδα δεν αντιμετώπισε ποτέ μερικές προκλήσεις στην πορεία. Στην ιδανική περίπτωση, κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να συμφωνήσει με μια προτεινόμενη ιδέα μόνο και μόνο επειδή προσπαθεί να αποφύγει να αναστατώσει την αρμονία της ομάδας.

Ωστόσο, οι άσχετες και μικρές διαφορές πρέπει να επιλυθούν αμέσως. Εάν τα μέλη της ομάδας δεν μπορούν να βρουν μια εφικτή λύση μεταξύ τους, μπορούν να περιλαμβάνουν έναν διευθυντή. Εναλλακτικά, μπορούν να αναζητήσουν ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος που μπορεί να ακούσει και τις δύο πλευρές της ιστορίας και να βρει τη σωστή λύση.

Τι επηρεάζει την ομαδική συνοχή;

Ομοιότητα στάσεων και αξιών

Μία από τις πτυχές που διατηρούν τα μέλη μιας ομάδας ενωμένα είναι εάν μοιράζονται παρόμοιες αξίες και συμπεριφορές. Οι εργαζόμενοι και τα ανθρώπινα όντα, γενικά, προτιμούν πάντα τη συντροφιά όσων έχουν παρόμοιες απόψεις, πεποιθήσεις και κώδικες δεοντολογίας Επιχειρηματική ηθική Για να την κρατήσουμε απλή, η επιχειρηματική ηθική είναι οι ηθικές αρχές που λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση συμπεριφέρεται και τις συναλλαγές του. Επειδή παρέχουν κάποια μορφή κοινωνικής επικύρωσης. Για παράδειγμα, εάν το άτομο Α μοιράζεται την ίδια άποψη με το άτομο Β, τότε το άτομο Α θα έχει την αίσθηση ότι έχει δίκιο ακόμα κι αν δεν είναι.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ομοιότητα του ενδιαφέροντος ή της γνώμης δεν είναι ο μόνος παράγοντας που οδηγεί στη συνοχή της ομάδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κύρια εργασία που πρέπει να επιτευχθεί διατηρεί τα μέλη της ομάδας ενωμένα. Για παράδειγμα, όταν μια στρατιωτική μονάδα αποστέλλεται σε μια αποστολή, η εκπλήρωση της υπό εξέταση αποστολής γίνεται συνεκτικός παράγοντας. Το αν οι στρατιώτες έχουν παρόμοιες στάσεις και αξίες δεν έχει σημασία.

Μέγεθος της ομάδας

Οι μικρές ομάδες τείνουν να είναι πιο συνεκτικές από τις μεγάλες ομάδες για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Με μικρές ομάδες, τα μέλη απολαμβάνουν μεγαλύτερη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, που βοηθά τα μέλη να παραμείνουν ενωμένα. Αλλά με μεγάλες ομάδες, η πιθανότητα αλληλεπίδρασης μειώνεται.
  2. Καθώς το μέγεθος μιας ομάδας αυξάνεται, γίνεται πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε σε διαφορετικά θέματα. Είναι πιο δύσκολο να βρεις 30 μέλη να συμφωνήσουν σε έναν κοινό στόχο από ότι είναι να πείσεις μια ομάδα με μόλις 10 μέλη.
  3. Ένα άλλο μειονέκτημα της ύπαρξης μιας πολύ μεγάλης ομάδας είναι η πιθανότητα ανάπτυξης μικρότερων ομάδων εντός της ομάδας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αραίωση του συνολικού στόχου, αυξάνοντας έτσι την έκταση της πολιτικής εξουσίας.

χρόνος

Είναι λογικό ότι όσο περισσότερο χρόνο περνούν τα μέλη μιας ομάδας, τόσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός μεταξύ τους. Αλληλεπιδρώντας πιο συχνά, τα μέλη μπορούν να μάθουν για τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τις δεξιότητες του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, ο αρχηγός της ομάδας μπορεί να αναθέσει καθήκοντα με βάση τις ικανότητες των μελών, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των εργασιών πιο αποτελεσματικά.

Προηγούμενες επιτυχίες και κοινόχρηστοι στόχοι

Όταν μια ομάδα επιτυγχάνει ένα συγκεκριμένο έργο, όλα τα μέλη μοιράζονται αυτήν τη νίκη και τον ενθουσιασμό καθώς το καθένα συνέβαλε στην επιτυχία. Η επιτυχία, ακόμη και σε μικρές δραστηριότητες, αυξάνει τη συνοχή των μελών της ομάδας.

Απειλή και ανταγωνισμός

Μια ομάδα θα γίνει πιο ενωμένη όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Τα μέλη θα είναι πρόθυμα να αφήσουν τις διαφορές τους στην άκρη και να εργαστούν για την επίλυση του ζητήματος. Για παράδειγμα, εάν ένας εχθρικός οργανισμός θέλει να αναλάβει τον έλεγχο μιας συγκεκριμένης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο Διοικητικό συμβούλιο Το διοικητικό συμβούλιο είναι ουσιαστικά μια ομάδα ανθρώπων που εκλέγονται για να εκπροσωπούν τους μετόχους. Κάθε δημόσια εταιρεία υποχρεούται νομικά να εγκαταστήσει διοικητικό συμβούλιο. μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και πολλές ιδιωτικές εταιρείες - ενώ δεν απαιτείται - να δημιουργήσουν επίσης διοικητικό συμβούλιο. θα παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο για να αποτρέψει την απόκτηση. Ομοίως, οι απειλές της διοίκησης και ο ανταγωνισμός είναι πιθανό να ενώσουν μια αλλιώς αποδιοργανωμένη ομάδα.

Βασικές επιλογές

Η ομαδική συνοχή αναφέρεται στον βαθμό εγγύτητας που αισθάνονται τα άτομα μέσα σε μια ομάδα. Οι δυνάμεις που φέρνουν τα μέλη της ομάδας μαζί μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη συνοχή της ομάδας είναι η ομοιότητα μεταξύ των συμφερόντων των μελών, του μεγέθους της ομάδας, των κοινών επιτυχιών και της απειλής των εξωτερικών ανταγωνιστών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της συνοχής της ομάδας, όπως η ενδυνάμωση των μελών της ομάδας, η επίλυση διαφορών και η αποτίμηση κάθε συνεισφοράς που έχει γίνει.

Συνολικά, η ομαδική συνοχή έχει βρεθεί ότι παρέχει πολλά οφέλη. Για ένα, τα μέλη της ομάδας που εργάζονται συνεκτικά είναι πιθανό να επιτύχουν τους στόχους τους γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά. Δύο, άτομα σε συνεκτικές ομάδες βιώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Επίσης, αυτά τα μέλη παραμένουν αισιόδοξα και υποφέρουν λιγότερο κοινωνικά προβλήματα από αυτά που εργάζονται σε μη συνεκτικές ομάδες.

Σχετική ανάγνωση

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για τη συνοχή της ομάδας. Για να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε την καριέρα σας, ρίξτε μια ματιά στους παρακάτω πόρους:

  • Ηθικό υπαλλήλου Ηθικό υπαλλήλου Το ηθικό των εργαζομένων ορίζεται ως η συνολική ικανοποίηση, προοπτικές και αισθήματα ευεξίας που διατηρεί ένας εργαζόμενος στο χώρο εργασίας. Με άλλα λόγια, αναφέρεται στο πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι εργαζόμενοι για το εργασιακό τους περιβάλλον. Το ηθικό των εργαζομένων είναι σημαντικό για πολλές επιχειρήσεις λόγω της άμεσης επίδρασής του
  • Groupthink Groupthink Το Groupthink είναι ένας όρος που αναπτύχθηκε από τον κοινωνικό ψυχολόγο Irving Janis το 1972 για να περιγράψει λανθασμένες αποφάσεις που έλαβε μια ομάδα λόγω ομαδικών πιέσεων. Το Groupthink είναι ένα φαινόμενο στο οποίο οι τρόποι προσέγγισης προβλημάτων ή θεμάτων αντιμετωπίζονται με τη συναίνεση μιας ομάδας και όχι από άτομα που ενεργούν ανεξάρτητα.
  • Διαπροσωπική νοημοσύνη Διαπροσωπική νοημοσύνη Διαπροσωπική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να συσχετίζεται καλά με τους ανθρώπους και να διαχειρίζεται τις σχέσεις. Επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα κίνητρα των γύρω τους, κάτι που βοηθά στην ενίσχυση της συνολικής επιρροής τους. Άτομα με διαπροσωπική νοημοσύνη
  • Σχέσεις δικτύωσης και οικοδόμησης (Μέρος 3) Σχέσεις δικτύωσης και οικοδόμησης (Μέρος 3) Αυτό το άρθρο είναι μέρος μιας σειράς χρήσιμων συμβουλών που θα σας βοηθήσουν να βρείτε επιτυχία στη δικτύωση και στη δημιουργία σχέσεων εντός της εταιρείας σας. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στην καριέρα μας, η οικοδόμηση σχέσεων είναι το πρώτο βήμα προς το ταξίδι στην επιτυχία.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις