Επίπεδα χρηματοοικονομικών αναλυτών - Ινστιτούτο Εταιρικής Οικονομικής

Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν επίπεδα χρηματοοικονομικών αναλυτών για να δείξουν την αρχαιότητα των αναλυτών στην ομάδα. Τα κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν το Financial Analyst 1, 2, 3 και 4 ή το Junior and Senior Analyst. Μισθός και αποζημίωση Αποζημίωση Οι αποζημιώσεις και οι οδηγοί μισθών για θέσεις εργασίας σε εταιρικά χρηματοοικονομικά, επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, έρευνα μετοχών, FP&A, λογιστική, εμπορική τραπεζική, πτυχιούχοι FMVA, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με αυτά τα επίπεδα καθώς και άλλους παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για την εταιρεία. Είναι συνηθισμένο να περάσετε 1 έως 3 χρόνια σε κάθε ένα από τα επίπεδα και η απόκτηση πρόσθετων διαπιστευτηρίων, όπως πιστοποίηση MBA ή FMVA FMVA®. Συμμετέχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η πιστοποίηση Amazon, JP Morgan και Ferrari μπορούν να σας βοηθήσουν να ανεβείτε γρηγορότερα.

Επίπεδα χρηματοοικονομικών αναλυτών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις