Χρηματοοικονομικός αναλυτής BLS - Εταιρικό Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο

Το Bureau of Labor Statistics (LBS) δημοσιεύει πολλά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές στη διεύθυνση //www.bls.gov/. Τα πιο σημαντικά στοιχεία του Financial Analyst LBS περιλαμβάνουν: Η μέση αμοιβή του 2017 είναι 84.300 $ ετησίως (40,53 $ ανά ώρα), η τυπική εκπαίδευση σε επίπεδο εισόδου είναι πτυχίο Bachelor, η εργασιακή εμπειρία σε ένα σχετικό επάγγελμα μπορεί να είναι καθόλου καμία και ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ ήταν 296.100 το 2016, αυξανόμενος στο 11% ετησίως. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στον ιστότοπο BLS.

Οικονομικός αναλυτής BLS

Πρόσφατες δημοσιεύσεις