Ορισμός - Διάδοση - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Η διάδοση γίνεται όταν οι πληροφορίες διαδίδονται ή μεταδίδονται σε μεγάλο κοινό ή κοινό. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες διαδίδονται παράνομα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δίωξη εμπιστευτικών πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να είναι πολύ ισχυρό για νέες εταιρείες που προσπαθούν να γνωρίσουν την επωνυμία τους και η διάδοση της επωνυμίας τους μέσω μιας καμπάνιας μάρκετινγκ μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και τα έσοδα από την αναγνώριση της επωνυμίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις