Χρηματοοικονομικός αναλυτής vs Αναλυτής δεδομένων - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και οργάνωση οικονομικών πληροφοριών, την ανάλυσή τους και, στη συνέχεια, τη δημιουργία παρουσιάσεων και συστάσεων για κοινή χρήση με τη διοίκηση μιας εταιρείας ή πελατών. Ένας αναλυτής δεδομένων συνεργάζεται με πολλά σύνολα αριθμών που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, όπως λειτουργίες, πελάτες, ασφάλεια, υγεία, μηχανική κ.λπ. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός χρηματοοικονομικού αναλυτή έναντι του αναλυτή δεδομένων είναι ότι ο πρώτος λειτουργεί μόνο με λογιστικά και οικονομικά στοιχεία, ενώ το δεύτερο λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα αριθμών από διαφορετικούς κλάδους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις