Συγκριτικό Πλεονέκτημα - Επισκόπηση, Παράδειγμα και Οφέλη

Στα οικονομικά, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα συμβαίνει όταν μια χώρα μπορεί να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία με χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας Κόστος ευκαιρίας Το κόστος ευκαιρίας είναι μία από τις βασικές έννοιες στη μελέτη των οικονομικών και είναι διαδεδομένη σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το κόστος ευκαιρίας είναι η αξία του επόμενου καλύτερου εναλλακτικού ξεχάσματος. από μια άλλη χώρα. Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος αποδίδεται στον πολιτικό οικονομολόγο David Ricardo, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Principles of Political Economy and Taxation (1817) .

Συγκριτικό πλεονέκτημα

Ο Ρικάρντο χρησιμοποίησε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος για να υποστηρίξει τους προστατευτικούς νόμους για το καλαμπόκι της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι περιόρισαν την εισαγωγή σιταριού από το 1815 έως το 1846. Στο επιχείρημα για το ελεύθερο εμπόριο Παγκοσμιοποίηση Η παγκοσμιοποίηση είναι η ενοποίηση και αλληλεπίδραση ατόμων, κυβερνήσεων, εταιρειών και χωρών του κόσμου . Έχει επιτευχθεί μέσω του, ο πολιτικός οικονομολόγος δήλωσε ότι οι χώρες ήταν καλύτερα να ειδικεύονται σε αυτό που απολαμβάνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και εισάγουν το αγαθό στο οποίο στερούνται συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Τι είναι το κόστος ευκαιρίας;

Για να κατανοήσουμε τη θεωρία πίσω από ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την ιδέα ενός κόστους ευκαιρίας. Ένα κόστος ευκαιρίας είναι τα ξεχασμένα οφέλη από την επιλογή μιας εναλλακτικής έναντι των άλλων.

Για παράδειγμα, ένας εργάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ώρα εργασίας για να παράγει είτε 1 ύφασμα είτε 3 κρασιά. Μπορούμε να σκεφτούμε το κόστος ευκαιρίας ως εξής: Ποιο είναι το ξεχασμένο όφελος από την επιλογή παραγωγής ενός υφάσματος ή ενός κρασιού;

Επομένως:

 • Με την παραγωγή ενός υφάσματος, το κόστος ευκαιρίας είναι 3 κρασιά.
 • Με την παραγωγή ενός κρασιού, το κόστος ευκαιρίας είναι ⅓ πανί.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και ελεύθερο εμπόριο

Το συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί βασική αρχή του διεθνούς εμπορίου και αποτελεί τη βάση για το οποίο το ελεύθερο εμπόριο είναι επωφελές για τις χώρες. Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος δείχνει ότι ακόμη και αν μια χώρα απολαμβάνει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή αγαθών Κανονικά αγαθά Τα κανονικά αγαθά είναι ένας τύπος αγαθών των οποίων η ζήτηση δείχνει άμεση σχέση με το εισόδημα του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση για τέτοια αγαθά αυξάνεται με, το εμπόριο μπορεί να είναι επωφελές και για τους δύο εμπορικούς εταίρους.

Πρακτικό παράδειγμα: Συγκριτικό πλεονέκτημα

Εξετάστε δύο χώρες (Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες) που χρησιμοποιούν KPI εργατικού δυναμικού Πώς μπορούμε να παρακολουθούμε το εργατικό δυναμικό; Οι κυβερνήσεις και οι οικονομολόγοι συνήθως αναφέρονται σε τρεις βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για να αξιολογήσουν τη δύναμη του εργατικού δυναμικού ενός έθνους ως εισροή για την παραγωγή δύο αγαθών: κρασί και πανί.

 • Στη Γαλλία, μία ώρα εργασίας ενός εργαζόμενου μπορεί να παράγει είτε 5 υφάσματα είτε 10 κρασιά.
 • Στις ΗΠΑ, μία ώρα εργασίας ενός εργαζομένου μπορεί να παράγει είτε 20 υφάσματα είτε 20 κρασιά.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες απεικονίζονται ως εξής:

Συγκριτικό πλεονέκτημα - Παράδειγμα

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ένα απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή υφασμάτων και κρασιού. Με μία ώρα εργασίας, ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 20 υφάσματα είτε 20 κρασιά στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με τα 5 υφάσματα της Γαλλίας ή 10 κρασιά.

 • Οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ένα απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή υφασμάτων και κρασιού.

Για να προσδιορίσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να καθορίσουμε το κόστος ευκαιρίας για κάθε έξοδο:

Γαλλία:

Κόστος ευκαιρίας 1 πανί = 2 κρασί

Κόστος ευκαιρίας 1 κρασιού = ½ πανί

Οι Ηνωμένες Πολιτείες:

Κόστος ευκαιρίας 1 υφάσματος = 1 κρασί

Κόστος ευκαιρίας 1 κρασιού = 1 πανί

Κατά τη σύγκριση του κόστους ευκαιρίας ενός υφάσματος τόσο για τη Γαλλία όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να δούμε ότι το κόστος ευκαιρίας του υφάσματος είναι χαμηλότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή υφασμάτων.

Επιπλέον, κατά τη σύγκριση του κόστους ευκαιρίας 1 κρασιού για τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να δούμε ότι το κόστος ευκαιρίας του κρασιού είναι χαμηλότερο στη Γαλλία. Ως εκ τούτου, η Γαλλία απολαμβάνει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή κρασιού.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και τα οφέλη του στο ελεύθερο εμπόριο

Πώς βοηθά ο προσδιορισμός του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε χώρας στην κατανόηση των πλεονεκτημάτων του στο ελεύθερο εμπόριο;

Αρχικά, ας υποθέσουμε ότι το μέγιστο ποσό ωρών εργασίας είναι 100 ώρες.

Στη Γαλλία:

 • Εάν όλες οι ώρες εργασίας πήγαν στο κρασί, θα μπορούσαν να παραχθούν 1.000 βαρέλια κρασιού.
 • Εάν όλες οι ώρες εργασίας πήγαν σε ύφασμα, 500 κομμάτια υφάσματος θα μπορούσαν να παραχθούν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες:

 • Εάν όλες οι ώρες εργασίας πήγαν στο κρασί, θα μπορούσαν να παραχθούν 2.000 βαρέλια κρασιού.
 • Εάν όλες οι ώρες εργασίας έπαιρναν πανί, θα μπορούσαν να παραχθούν 2.000 κομμάτια υφάσματος.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Ricardo για το συγκριτικό πλεονέκτημα στο ελεύθερο εμπόριο, εάν κάθε χώρα ειδικεύεται σε αυτό που απολαμβάνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και εισάγει το άλλο αγαθό, θα είναι καλύτερα. Θυμηθείτε ότι:

 • Η Γαλλία απολαμβάνει συγκριτικό πλεονέκτημα στο κρασί.
 • Οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο ύφασμα.

Στη Γαλλία, η χώρα ειδικεύεται στο κρασί και παράγει 1.000 βαρέλια. Θυμηθείτε ότι το κόστος ευκαιρίας ενός βαρελιού κρασιού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 1 κομμάτι ύφασμα. Ως εκ τούτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ανοιχτές στην αποδοχή ενός εμπορίου 1 κρασιού για έως και 1 κομμάτι ύφασμα.

Τα πιθανά κέρδη από το εμπόριο για την Ευρώπη με εξειδίκευση στο κρασί αντιπροσωπεύονται από το βέλος:

Τα πιθανά εμπορικά κέρδη της Ευρώπης

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα ειδικεύεται στο ύφασμα και παράγει 2.000 κομμάτια. Θυμηθείτε ότι το κόστος ευκαιρίας 1 τεμαχίου υφάσματος στη Γαλλία είναι 2 βαρέλια κρασιού. Ως εκ τούτου, η Γαλλία θα ήταν ανοιχτή στην αποδοχή ενός εμπορίου 1 υφάσματος για έως 2 βαρέλια κρασιού.

Τα πιθανά κέρδη από το εμπόριο για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την εξειδίκευση στο ύφασμα αντιπροσωπεύονται από το βέλος:

Τα πιθανά εμπορικά κέρδη των ΗΠΑ

Επομένως, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος, μια χώρα που ειδικεύεται στο συγκριτικό πλεονέκτημά τους στο ελεύθερο εμπόριο είναι σε θέση να πραγματοποιήσει υψηλότερα κέρδη παραγωγής εξάγοντας το αγαθό στο οποίο απολαμβάνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και εισάγοντας το αγαθό στο οποίο υφίστανται συγκριτικό μειονέκτημα.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:

 • Απόλυτο πλεονέκτημα Απόλυτο πλεονέκτημα Στα οικονομικά, το απόλυτο πλεονέκτημα αναφέρεται στην ικανότητα οποιουδήποτε οικονομικού παράγοντα, είτε ενός ατόμου είτε ενός ομίλου, να παράγει μια μεγαλύτερη ποσότητα ενός προϊόντος από τους ανταγωνιστές του. Εισήχθη από τον σκωτσέζικο οικονομολόγο, Adam Smith, στο 1776 έργο του, «Μια έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών»
 • Συγκεντρωτική προσφορά και ζήτηση Συνολική προσφορά και ζήτηση Συνολική προσφορά και ζήτηση αναφέρεται στην έννοια της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά εφαρμόζεται σε μακροοικονομική κλίμακα. Η συνολική προσφορά και η συνολική ζήτηση αντιστοιχίζονται τόσο στο συνολικό επίπεδο τιμών σε ένα έθνος όσο και στη συνολική ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που ανταλλάσσονται
 • Οι οικονομίες του πεδίου Οι οικονομίες του πεδίου Οι οικονομίες του πεδίου είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής όταν μια σειρά προϊόντων παράγονται μαζί και όχι ξεχωριστά.
 • Pareto Efficiency Pareto Efficiency Το Pareto Efficiency, μια έννοια που χρησιμοποιείται συνήθως στα οικονομικά, είναι μια οικονομική κατάσταση στην οποία είναι αδύνατο να βελτιωθεί ένα μέρος χωρίς να επιδεινωθεί το άλλο μέρος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις