Σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Οι σύμβουλοι χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν τις εταιρείες στον προϋπολογισμό τους Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Η τακτική εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Για να επιτύχουμε τους στόχους στο στρατηγικό σχέδιο μιας επιχείρησης, χρειαζόμαστε κάποιο είδος προϋπολογισμού που χρηματοδοτεί το επιχειρηματικό σχέδιο και καθορίζει μέτρα και δείκτες απόδοσης. , πρόβλεψη, συγχωνεύσεις και εξαγορές Συγχωνεύσεις Acquitions M&A Process Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί σε όλα τα βήματα της διαδικασίας M&A. Μάθετε πώς ολοκληρώνονται οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και προσφορές. Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τη διαδικασία απόκτησης από την αρχή έως το τέλος, τους διάφορους τύπους αγοραστών (στρατηγικές έναντι χρηματοοικονομικών αγορών), τη σημασία των συνεργιών και το κόστος συναλλαγών, την αύξηση κεφαλαίου και άλλες σημαντικές ανάγκες εταιρικής χρηματοδότησης.Οι μικρότερες εταιρείες είναι πιο πιθανό να προσλάβουν σύμβουλο, καθώς δεν χρησιμοποιούν εσωτερική εταιρική ανάπτυξη Εταιρική ανάπτυξη Η εταιρική ανάπτυξη είναι ο όμιλος μιας εταιρείας που είναι υπεύθυνη για στρατηγικές αποφάσεις για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της επιχείρησής της, δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, συμμετοχή σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) ή / και επίτευξη οργανικής αριστείας Η Corp Dev επιδιώκει επίσης ευκαιρίες που αξιοποιούν την αξία της επιχειρηματικής πλατφόρμας της εταιρείας. και FP&A ομάδες που διαφορετικά θα φτιάχνουν τα μοντέλα και θα εκτελούν την ανάλυση.Η Corp Dev επιδιώκει επίσης ευκαιρίες που αξιοποιούν την αξία της επιχειρηματικής πλατφόρμας της εταιρείας. και FP&A ομάδες που διαφορετικά θα φτιάχνουν τα μοντέλα και θα εκτελούν την ανάλυση.Η Corp Dev επιδιώκει επίσης ευκαιρίες που αξιοποιούν την αξία της επιχειρηματικής πλατφόρμας της εταιρείας. και FP&A ομάδες που διαφορετικά θα φτιάχνουν τα μοντέλα και θα εκτελούν την ανάλυση.

Σύμβουλοι χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης

Πρόσφατες δημοσιεύσεις