Ολιγοπωλιακή αγορά - Overivew, παραδείγματα, πώς λειτουργεί ένα ολιγοπώλιο

Η πρωταρχική ιδέα πίσω από μια ολιγοπωλιακή αγορά (ένα ολιγοπώλιο) είναι ότι μερικές εταιρείες κυριαρχούν σε πολλές σε μια συγκεκριμένη αγορά ή βιομηχανία, προσφέροντας παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες. Λόγω του περιορισμένου αριθμού παικτών σε μια ολιγοπωλιακή αγορά, ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος, επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση να λειτουργεί με επιτυχία. Η κατάσταση δημιουργεί συνήθως τακτικές συνεργασίες Κοινοπραξία (JV) Μια κοινοπραξία (JV) είναι μια εμπορική επιχείρηση στην οποία δύο ή περισσότεροι οργανισμοί συνδυάζουν τους πόρους τους για να αποκτήσουν ένα τακτικό και στρατηγικό πλεονέκτημα στην αγορά. Οι εταιρείες συχνά αναλαμβάνουν μια κοινή επιχείρηση για την επιδίωξη συγκεκριμένων έργων. Η ΚΕ μπορεί να είναι ένα νέο έργο ή μια νέα βασική επιχείρηση μεταξύ εταιρειών και καλλιεργεί ένα πνεύμα συνεργασίας.

Ολιγοπωλιακή αγορά - Ένα ολιγοπωλιακό θέμα

Ένα ολιγοπώλιο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τη δομή μιας συγκεκριμένης αγοράς, βιομηχανίας ή εταιρείας. Μια αγορά θεωρείται ολιγοπωλιακή ή εξαιρετικά συγκεντρωμένη όταν μοιράζεται μεταξύ μερικών κοινών εταιρειών. Οι εταιρείες αποτελούν μια ολιγοπωλιακή αγορά, καθιστώντας δυνατή τη λειτουργία ήδη υπαρχουσών μικρότερων επιχειρήσεων στην αγορά που κυριαρχείται από λίγες.

Για παράδειγμα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η American Airlines και η United Airlines κυριαρχούν στον κλάδο των πτήσεων. Ωστόσο, μικρότερες αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν επίσης εντός του χώρου, προσφέροντας ειδικές πτήσεις στη θέση των διακοπών ή προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες όπως η Southwest, παρέχοντας ειδικούς τραγουδιστές και ψυχαγωγία σε ορισμένες πτήσεις.

Κατανομή ολιγοπωλιακών αγορών και εταιρειών

Όταν σκεφτόμαστε ολιγοπωλιακές εταιρείες, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές είναι οι εταιρείες που κυριαρχούν σε μια ολιγοπωλιακή αγορά. Οι επιχειρήσεις είναι γενικά η τάση και οι καθοριστές τιμών Ηγέτης τιμών Ένας ηγέτης τιμών είναι μια εταιρεία που ασκεί έλεγχο στον καθορισμό της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια αγορά. Οι ενέργειες του ηγέτη των τιμών αφήνουν στους άλλους ανταγωνιστές λίγες ή καθόλου επιλογές εκτός από το να προσαρμόσουν τις τιμές τους ώστε να ταιριάζουν με την τιμή που έχει καθορίσει ο αρχηγός των τιμών. , αναζητώντας και δημιουργώντας συνεργασίες και συμφωνίες που καθορίζουν τιμές υψηλότερες από το οριακό κόστος των κυβερνώντων εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες ολιγοπωλίου καθορίζουν τις τιμές για να μεγιστοποιήσουν το δικό τους κέρδος. Τελικά, οδηγεί σε συνεργασίες και συνεργασίες που ενισχύουν την επιτυχία για τον εαυτό τους και άλλες εταιρείες, ειδικά μικρότερες εταιρείες που λειτουργούν στην ίδια αγορά ή κλάδο.

Εάν μια επιχείρηση σε μια αγορά χαμηλώσει τις τιμές της σε αγαθά και υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αύξηση των πωλήσεων, οι εταιρείες που βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό ακολουθούν συνήθως, δημιουργώντας συχνά έναν πόλεμο τιμών. Οι εταιρείες ολιγοπωλίου γενικά δεν εισέρχονται σε τέτοιους πολέμους τιμών και, αντίθετα, τείνουν να διοχετεύουν περισσότερα χρήματα στην έρευνα για να βελτιώσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους, και σε διαφημίσεις που υπογραμμίζουν την υπεροχή αυτού που προσφέρουν σε σχέση με άλλες εταιρείες με παρόμοια προϊόντα.

Είσοδος ολιγοπωλιακών αγορών

Λόγω της δομής των ολιγοπωλίων, οι νέες εταιρείες συνήθως δυσκολεύονται - αν όχι αδύνατο - να διοχετεύσουν σε ολιγοπωλιακές αγορές που υπάρχουν ήδη. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο σημαντικούς παράγοντες: αρκετές καθιερωμένες και επιτυχημένες μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν ήδη στο χώρο και αυτές οι εταιρείες προσφέρουν συνήθως τα πιο premium και γνωστά αγαθά και υπηρεσίες.

Για νέες εταιρείες με παρόμοιες προσφορές, το να σπάσουμε ένα ολιγοπώλιο είναι ένας αγώνας. Οι μόνες εταιρείες που συνήθως καταφέρνουν να το κάνουν είναι αυτές με σημαντική χρηματοδότηση. μια ολιγοπωλιακή αγορά απαιτεί μεγάλα ποσά κεφαλαίου Το κεφάλαιο είναι οτιδήποτε αυξάνει την ικανότητα κάποιου να παράγει αξία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της αξίας σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών, όπως οικονομικά, κοινωνικά, φυσικά, πνευματικά, κ.λπ. Στις επιχειρήσεις και τα οικονομικά, οι δύο πιο συνηθισμένοι τύποι κεφαλαίου είναι οικονομικοί και ανθρώπινοι. για να λειτουργήσει επειδή οι οικονομίες κλίμακας Οικονομίες κλίμακας Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο πλεονέκτημα κόστους που βιώνει μια εταιρεία όταν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής της. Το πλεονέκτημα προκύπτει λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ ανά μονάδα σταθερού κόστους και της παραγόμενης ποσότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη παραγωγή,όσο χαμηλότερο είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα. Οι τύποι, τα παραδείγματα, ο οδηγός διασφαλίζουν γενικά ότι το status quo σπάνια αλλάζει.

Τα ολιγοπώλια σχηματίζονται όταν αρκετές κυρίαρχες εταιρείες κυριαρχούν σε μια συγκεκριμένη αγορά ή βιομηχανία, καθιστώντας δυνατή τη συνεργασία και τις συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών που υπάρχουν μέσα σε αυτές. Ενώ μια ολιγοπωλιακή ρύθμιση μπορεί να είναι απίστευτα επωφελής για εταιρείες που υπάρχουν ήδη στην αγορά, είναι εξίσου δύσκολο να εισέλθουν σε νέες εταιρείες χωρίς ουσιαστικά κεφάλαια.

Επιπρόσθετοι πόροι

Ελπίζουμε να σας άρεσε να διαβάζετε την εξήγηση της Finance για τις ολιγοπωλιακές αγορές, τις βιομηχανίες και τις εταιρείες. Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Financial Modeling & Valuation Analyst FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει παγκόσμιος οικονομικός αναλυτής. Οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι στην προώθηση της οικονομικής σας εκπαίδευσης:

  • Εμπόδια στην είσοδο Εμπόδια στην είσοδο Τα εμπόδια στην είσοδο είναι τα εμπόδια ή τα εμπόδια που καθιστούν δύσκολη για τις νέες εταιρείες να εισέλθουν σε μια δεδομένη αγορά. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογικές προκλήσεις, κυβερνητικούς κανονισμούς, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κόστος εκκίνησης ή απαιτήσεις εκπαίδευσης και αδειοδότησης.
  • Positioning Market Positioning Market Positioning αναφέρεται στην ικανότητα να επηρεάζεται η αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με μια μάρκα ή ένα προϊόν σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Ο στόχος της αγοράς
  • Φυσικό μονοπώλιο Φυσικό μονοπώλιο Ένα φυσικό μονοπώλιο είναι μια αγορά όπου ένας μεμονωμένος πωλητής μπορεί να παρέχει την παραγωγή λόγω του μεγέθους του. Ένα φυσικό μονοπώλιο μπορεί να παράγει ολόκληρη την παραγωγή για την αγορά με κόστος χαμηλότερο από αυτό που θα ήταν αν υπήρχαν πολλές εταιρείες που λειτουργούσαν στην αγορά. Ένα φυσικό μονοπώλιο συμβαίνει όταν μια επιχείρηση απολαμβάνει εκτεταμένες οικονομίες κλίμακας στη διαδικασία παραγωγής της.
  • Syndicate Syndicate Μια κοινοπραξία είναι μια οργανωμένη ομάδα σχεδόν οτιδήποτε - εταιρειών, άλλων οντοτήτων ή ακόμη και ατόμων. Η ομάδα οργανώνεται ανεξάρτητα από τις οντότητες που τη διαμορφώνουν. Η πρωταρχική αξιοσημείωτη ποιότητα ενός συνδικάτου είναι ότι οι ομάδες εντός αυτής συνεργάζονται για τη διεξαγωγή κάποιου είδους επιχείρησης προκειμένου να επιδιώξουν και να προωθήσουν τα συλλογικά τους συμφέροντα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις