Τράπεζες στη Σλοβακία - Επισκόπηση και οδηγός για κορυφαίες τράπεζες στη Σλοβακία

Η Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας, η κεντρική τράπεζα της χώρας, έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος το 2009. Η κεντρική τράπεζα της Σλοβακίας εργάζεται για να διατηρήσει τις τιμές σταθερές, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικές τράπεζες στην Ευρωζώνη. Εποπτεύει επίσης χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες στη Σλοβακία.

Ο τραπεζικός τομέας της Σλοβακίας αποτελείται από 27 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις καθολικές τράπεζες να επικεντρώνονται στις λιανικές και εταιρικές τραπεζικές που αποτελούν την πλειονότητα των τραπεζών. Τρεις μεγάλες τράπεζες - οι Slovenska Sporitelna, VUB Banka και Tatra Banka - κυριαρχούν στον τομέα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 50% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του.

Τράπεζες στη Σλοβακία

Η Moody's Investors Service διατηρεί μια σταθερή προοπτική για τις τράπεζες στη Σλοβακία, καθώς ο οργανισμός αξιολόγησης αναμένει ότι το τρέχον λειτουργικό περιβάλλον και τα επίπεδα κεφαλαιοποίησης θα παραμείνουν ισχυρά. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ο τοπικός τραπεζικός τομέας θα τεθεί υπό πίεση λόγω της μείωσης των περιθωρίων και της συνολικής κερδοφορίας.

Για όσους εξετάζουν μια τραπεζική σταδιοδρομία στη Σλοβακία, αυτή η λίστα κορυφαίων τραπεζών στη Σλοβακία είναι ένας χρήσιμος οδηγός για το πού να ξεκινήσετε. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τη λίστα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παίκτες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ξεκινήστε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας.

Οι κορυφαίες τράπεζες στη Σλοβακία περιλαμβάνουν:

Slovenska Sporitelna (Erste Bank)

Με έδρα στη Μπρατισλάβα, η Slovenska Sporitelna είναι η μεγαλύτερη από τις εμπορικές τράπεζες στη Σλοβακία, σύμφωνα με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, τις καταθέσεις πελατών, τα λιανικά δάνεια και τον αριθμό των καταστημάτων και των ΑΤΜ. Ιδρύθηκε το 1825 ως η πρώτη τράπεζα ταμιευτηρίου της Σλοβακίας, έγινε μέλος του ομίλου Erste Bank (Αυστρία) το 2001.

Η τράπεζα εξυπηρετεί λιανικούς και εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Προς το παρόν εξυπηρετεί περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια πελάτες και διαχειρίζεται 271 καταστήματα και οκτώ περιφερειακά κέντρα, καθώς και 805 ΑΤΜ, σε όλη τη Σλοβακία.

Έσοδα: 472 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 163,9 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 16,34 δισ. Ευρώ (2017)

VUB Banka (Intesa)

Η VUB Banka ξεκίνησε τη λειτουργία της ως κρατικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το 1990, παρέχοντας εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες σε εταιρικούς πελάτες στη χώρα. Το 2001, η VUB Banka έγινε ιδιωτική εταιρεία, αφού ο ιταλικός όμιλος IntesaBci (σήμερα Intesa Sanpaolo), απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών στην τράπεζα. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μεμονωμένων, εταιρικών και επενδυτικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη τη Σλοβακία.

Η τράπεζα διαθέτει επί του παρόντος ένα δίκτυο 182 καταστημάτων λιανικής, 32 εταιρικών καταστημάτων και οκτώ κέντρων Magnifica, καθώς και 11 κέντρα υποθηκών που επικεντρώνονται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών χρηματοδότησης στέγασης.

Έσοδα: 434,19 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 175 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 14,97 δισ. Ευρώ (2017)

Τάτρα Μπάνκα (Raiffeisen)

Ιδρύθηκε το 1990, η Tatra Bank είναι η πρώτη ιδιωτική τράπεζα στη Σλοβακία. Λειτουργώντας ως καθολική τράπεζα, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ιδιωτικών, λιανικών, επενδυτικών και εταιρικών τραπεζικών σε μεμονωμένους πελάτες, ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις.

Με έδρα την Μπρατισλάβα, η τράπεζα λειτουργεί επί του παρόντος ως μέλος του ομίλου Raiffeisen Bank International της Αυστρίας και απασχολεί 3.500 άτομα. Διαχειρίζεται 106 καταστήματα και 16 εμπορικά επιχειρηματικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Έσοδα: 290,83 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 124,34 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ (2017)

CSOB Banka (KBC)

Το 1964, η CSOB Banka ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην πρώην Τσεχοσλοβακία με την Τσεχοσλοβακική Κρατική Τράπεζα ως μέτοχο πλειοψηφίας. Το 1999, η τράπεζα έγινε θυγατρική της KBC Bank του Βελγίου. Το CSOB παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πελάτες λιανικής, ΜΜΕ και εταιρείες στη χώρα.

Έσοδα: 232,07 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 70,03 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 9,22 δισ. Ευρώ (2017)

UniCredit Bank Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακία

Ιδρύθηκε το 1996, η UniCredit Bank Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία λειτουργεί ως θυγατρική της UniCredit SpA. Με έδρα στην Πράγα, η τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες. Είναι μια από τις ισχυρότερες τράπεζες στη Σλοβακία σε έργα, δομημένη και κοινοπραξία χρηματοοικονομικών εταιρειών, καθώς και στην απόκτηση και εμπορική χρηματοδότηση ακινήτων.

Η UniCredit Bank εξυπηρετεί 185.000 πελάτες μέσω ενός δικτύου περίπου 140 καταστημάτων και 400 ATM σε ολόκληρη τη χώρα.

Έσοδα: 25,7 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 5,47 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 836,8 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Postova Banka

Η Postova Bank ιδρύθηκε το 1992 και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε ιδιώτες, ΜΜΕ και εταιρείες στη Σλοβακία. Η τράπεζα είναι μέλος της J&T Finance Group, ενός ομίλου επενδύσεων της Κεντρικής Ευρώπης. Παρέχει επίσης υπηρεσίες ασφάλισης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων μέσω θυγατρικών.

Έσοδα: 170,25 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Καθαρά έσοδα: 48,61 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 4,26 δισ. Ευρώ (2016)

Prima Banka (Penta Group)

Ιδρύθηκε το 1993, η Prima Banka προσφέρει τραπεζικές λύσεις στο δημόσιο τομέα και στους δήμους της Σλοβακίας. Εξυπηρετεί επίσης ιδιώτες και επιχειρηματικές οντότητες σε όλη τη χώρα. Παλαιότερα γνωστό ως Dexia Banka Slovensko, υιοθέτησε το σημερινό του όνομα ως μία από τις τράπεζες στη Σλοβακία το 2012.

Με έδρα στη Ζίλινα, η Prima Banka απασχολεί σήμερα 700 υπαλλήλους και επιβλέπει περίπου 100 καταστήματα και 230 ΑΤΜ.

Έσοδα: 56,32 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρό εισόδημα: 14,94 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 3,55 δισ. Ευρώ (2017)

OTP Banka Slovensko

Η OTP Banka Slovensko λειτουργεί ως θυγατρική της OTP Bank RT, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ουγγαρίας. Διαθέτει μια καθολική άδεια τραπεζικής, μαζί με μια πλήρη άδεια συναλλάγματος. Η τράπεζα προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μεμονωμένους πελάτες και νομικά πρόσωπα.

Με έδρα την Μπρατισλάβα, η τράπεζα επί του παρόντος επιβλέπει 60 καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Έσοδα: 47,37 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα (ζημίες): (5,93 εκατομμύρια ευρώ) (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 1,46 δισ. Ευρώ (2017)

Privatbanka (Penta Group)

Ιδρύθηκε το 1995, η Privatbanka είναι η πρώτη από τις τράπεζες στη Σλοβακία που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ιδιωτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα. Η τράπεζα εξυπηρετεί μεμονωμένους και επιχειρηματικούς πελάτες, παρέχοντας ιδιωτικά, λιανικά και εταιρικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Λειτουργεί ως θυγατρική της Penta Investments Limited.

Με έδρα στη Μπρατισλάβα, η τράπεζα διαθέτει ένα δίκτυο τριών περιφερειακών επενδυτικών υποκαταστημάτων και εννέα περιφερειακών επενδυτικών υποκαταστημάτων για δραστηριότητες χωρίς μετρητά σε ολόκληρη τη χώρα.

Έσοδα: 17,2 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 9,44 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 657,54 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σλοβακική Τράπεζα Εγγυήσεων και Ανάπτυξης

Η Τράπεζα Εγγυήσεων και Ανάπτυξης της Σλοβακίας είναι η πρώτη τράπεζα της Ανατολικής Ευρώπης που προωθεί την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότηση έργων πόλεων και πόλεων στη χώρα. Το Υπουργείο Οικονομικών της Σλοβακικής Δημοκρατίας ίδρυσε το εξειδικευμένο τραπεζικό ίδρυμα το 1991 για την υποστήριξη των ΜΜΕ της χώρας. Η τράπεζα λειτουργεί επί του παρόντος εννέα περιφερειακά καταστήματα.

Καριέρα στην επενδυτική τραπεζική

Για να μπείτε στην επενδυτική τραπεζική, Jobs Browse Job Περιγραφή: Απαιτήσεις και δεξιότητες για θέσεις εργασίας σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, έρευνα μετοχών, ταμεία, FP&A, εταιρική χρηματοδότηση, λογιστική και άλλους τομείς χρηματοδότησης. Αυτές οι περιγραφές εργασίας έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας τους πιο κοινούς καταλόγους δεξιοτήτων, απαιτήσεων, εκπαίδευσης, εμπειρίας και άλλα υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που πρέπει να εστιάσετε. Αυτά περιλαμβάνουν τη δικτύωση, το βιογραφικό, το βιογραφικό, το βιογραφικό. Μάθετε πώς να γράφετε ένα βιογραφικό επενδυτικού τραπεζικού (Αναλυτής ή Συνεργάτης) με τον δωρεάν οδηγό και το βιογραφικό πρότυπο του Finance. Το βιογραφικό IB είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στο βιομηχανικό πρότυπο για να αποφύγετε την άμεση διαγραφή, εμπειρία,και δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Χρηματοοικονομικές δεξιότητες μοντελοποίησης Μάθετε τις 10 πιο σημαντικές δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και τι απαιτείται για να είστε καλοί στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel. Οι πιο σημαντικές δεξιότητες: λογιστική. Για να μάθετε περισσότερα, εξερευνήστε τον διαδραστικό χάρτη καριέρας μας…. Για τραπεζικές σταδιοδρομίες, θα έχετε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού με τα μαθήματα οικονομικής μοντελοποίησης.

Επιπρόσθετοι πόροι

Αυτός ήταν ένας οδηγός για τις κορυφαίες τράπεζες στη Σλοβακία. Για όσους αναζητούν καριέρα στον τραπεζικό τομέα, αυτή η λίστα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε τη δικτύωσή σας. Δείτε επίσης αυτούς τους πρόσθετους πόρους:

  • Κορυφαίες τράπεζες στην Πολωνία Κορυφαίες τράπεζες στην Πολωνία Οι τράπεζες στην Πολωνία αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Η Πολωνία φιλοξενεί αρκετές κρατικές τράπεζες, αν και οι περισσότερες τράπεζες στη χώρα ανήκουν σε ιδιώτες, καταλαμβάνοντας περίπου το 80% της αγοράς. Η Επιτροπή Εποπτείας Τραπεζών είναι
  • Οι 100 κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παράγοντες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και να ξεκινήσετε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας
  • Ερωτήσεις συνέντευξης επενδυτικής τραπεζικής Συνεντεύξεις Ακολουθήστε την επόμενη συνέντευξή σας! Ανατρέξτε στους οδηγούς συνέντευξης της Finance με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και τις καλύτερες απαντήσεις για οποιαδήποτε θέση εταιρικής χρηματοδότησης. Συνεντεύξεις ερωτήσεις και απάντηση για χρηματοδότηση, λογιστική, επενδυτική τραπεζική, έρευνα μετοχών, εμπορική τραπεζική, FP&A, περισσότερα! Δωρεάν οδηγοί και εξάσκηση για τη συνέντευξη σας
  • Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Η ερώτηση, περπατήστε με μέσα από μια ανάλυση DCF είναι κοινή στις συνεντεύξεις επενδυτικής τραπεζικής. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την ερώτηση με τον λεπτομερή οδηγό απαντήσεων του Finance. Δημιουργήστε μια πενταετή πρόβλεψη για ελεύθερη ταμειακή ροή χωρίς μοχλό, υπολογίστε μια τελική τιμή και προεξοφλήστε όλες αυτές τις ταμειακές ροές στην παρούσα αξία χρησιμοποιώντας το WACC
  • Οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Δωρεάν οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης καλύπτει συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές του Excel σχετικά με παραδοχές, προγράμματα οδήγησης, προβλέψεις, σύνδεση των τριών καταστάσεων, ανάλυση DCF, περισσότερα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις