Μονοπωλιακός Διαγωνισμός - Επισκόπηση, Πώς λειτουργεί, Περιορισμοί

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι ένας τύπος διάρθρωσης της αγοράς όπου πολλές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια βιομηχανία και παράγουν παρόμοια αλλά διαφοροποιημένα προϊόντα. Καμία από τις εταιρείες δεν απολαμβάνει το μονοπώλιο και κάθε εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες άλλων εταιρειών. Η δομή της αγοράς είναι μια μορφή ατελούς ανταγωνισμού.

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Τα χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Η παρουσία πολλών εταιρειών
 • Κάθε εταιρεία παράγει παρόμοια αλλά διαφοροποιημένα προϊόντα
 • Οι εταιρείες δεν είναι υπεύθυνοι για την τιμή Οι υπεύθυνοι για την τιμή, στα οικονομικά, αναφέρονται σε έναν συμμετέχοντα στην αγορά που δεν είναι σε θέση να υπαγορεύσει τις τιμές σε μια αγορά. Επομένως, ένας υπεύθυνος τιμολόγησης πρέπει να αποδεχτεί την επικρατούσα τιμή αγοράς. Ένας λήπτης τιμών δεν έχει αρκετή ισχύ στην αγορά για να επηρεάσει τις τιμές αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Δωρεάν είσοδος και έξοδος στον κλάδο
 • Οι εταιρείες ανταγωνίζονται με βάση την ποιότητα του προϊόντος, την τιμή και τον τρόπο διάθεσης του προϊόντος

Οι εταιρείες σε έναν μονοπωλιακό ανταγωνισμό αποκομίζουν οικονομικά κέρδη βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα, έχουν μηδενικό οικονομικό κέρδος. Το τελευταίο είναι επίσης αποτέλεσμα της ελευθερίας εισόδου και εξόδου στον κλάδο. Τα οικονομικά κέρδη που υπάρχουν βραχυπρόθεσμα προσελκύουν νέες συμμετοχές, οι οποίες τελικά οδηγούν σε αυξημένο ανταγωνισμό, χαμηλότερες τιμές και υψηλή παραγωγή.

Ένα τέτοιο σενάριο εξαλείφει αναπόφευκτα το οικονομικό κέρδος και σταδιακά οδηγεί σε οικονομικές απώλειες βραχυπρόθεσμα. Η ελευθερία εξόδου λόγω συνεχιζόμενων οικονομικών ζημιών οδηγεί σε αύξηση των τιμών και των κερδών, η οποία εξαλείφει τις οικονομικές απώλειες.

Επιπλέον, οι εταιρείες σε μονοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς είναι παραγωγικά και κατανοητικά αναποτελεσματικές καθώς λειτουργούν με υπάρχουσα πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Λόγω του μεγάλου αριθμού εταιρειών, κάθε παίκτης διατηρεί ένα μικρό μερίδιο αγοράς και δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος. Επομένως, η αθέμιτη συνεργασία μεταξύ εταιρειών είναι αδύνατη.

Επιπλέον, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός ευδοκιμεί στην καινοτομία και την ποικιλία. Οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν συνεχώς στην ανάπτυξη προϊόντων και τη διαφήμιση και να αυξάνουν την ποικιλία των προϊόντων τους για να προσελκύσουν τις αγορές-στόχους τους Η συνολική διευθύνσιμη αγορά (TAM), η οποία αναφέρεται επίσης ως συνολική διαθέσιμη αγορά, είναι η συνολική ευκαιρία εσόδων που είναι διαθέσιμο σε προϊόν ή υπηρεσία εάν. Ο ανταγωνισμός με άλλες εταιρείες βασίζεται επομένως στην ποιότητα, την τιμή και το μάρκετινγκ.

Η ποιότητα συνεπάγεται σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσίες. Οι εταιρείες που είναι σε θέση να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, είναι επομένως σε θέση να χρεώνουν υψηλότερη τιμή και το αντίστροφο. Το μάρκετινγκ αναφέρεται σε διαφορετικούς τύπους διαφημίσεων και συσκευασιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο προϊόν για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ελκυστικότητας.

Βιομηχανίες που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Παραδείγματα βιομηχανιών στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Ρούχα και ενδύματα
 • Αθλητικά είδη
 • Εστιατόρια
 • Κομμωτήριο
 • Κατασκευαστές υπολογιστών
 • Τηλεοπτικές υπηρεσίες

Βραχυπρόθεσμες αποφάσεις για την παραγωγή και την τιμή

Η βραχυπρόθεσμη ισορροπία υπό μονοπωλιακό ανταγωνισμό απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Μονοπωλιακός διαγωνισμός - Βραχυπρόθεσμη ισορροπία

Τα κέρδη μεγιστοποιούνται όπου τα οριακά έσοδα (MR) ισούνται με το οριακό κόστος (MC) . Το σημείο καθορίζει το αποτέλεσμα ισορροπίας της εταιρείας. Η τιμή καθορίζεται σε ένα σημείο όπου η φανταστική γραμμή από την έξοδο ισορροπίας διέρχεται από το σημείο τομής των καμπυλών MR και MC και πληροί την καμπύλη μέσου εσόδων (AR) , η οποία είναι επίσης η καμπύλη ζήτησης Καμπύλη ζήτησης Η καμπύλη ζήτησης είναι μια γραμμή που δείχνει πόσες μονάδες αγαθού ή υπηρεσίας θα αγοραστούν σε διαφορετικές τιμές. Η τιμή απεικονίζεται στον κατακόρυφο άξονα (Y) ενώ η ποσότητα απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα (X). .

Το συνολικό κέρδος αντιπροσωπεύεται από το ορθογώνιο κυανό χρώματος στο παραπάνω διάγραμμα. Καθορίζεται από την έξοδο ισορροπίας πολλαπλασιαζόμενη με τη διαφορά μεταξύ AR και του μέσου συνολικού κόστους (ATC) . Οι εταιρείες που βρίσκονται σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό καθορίζουν τις τιμές και τις αποδόσεις τους βραχυπρόθεσμα, όπως και οι εταιρείες σε μονοπώλιο.

Οι εταιρείες σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό μπορούν επίσης να υποστούν οικονομικές ζημίες βραχυπρόθεσμα, όπως φαίνεται παρακάτω. Εξακολουθούν να παράγουν έξοδο ισορροπίας σε ένα σημείο όπου το MR ισούται με MC στο οποίο ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Το κυανοειδές ορθογώνιο δείχνει την οικονομική ζημία που υπέστη.

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες

Μακροχρόνιες αποφάσεις για την παραγωγή και την τιμή

Μακροπρόθεσμα, οι εταιρείες στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό εξακολουθούν να παράγουν σε επίπεδο όπου το οριακό κόστος και τα οριακά έσοδα είναι ίδια. Ωστόσο, η καμπύλη ζήτησης θα έχει μετατοπιστεί προς τα αριστερά λόγω άλλων εταιρειών που εισέρχονται στην αγορά. Η μεταβολή στην καμπύλη ζήτησης είναι αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης για προϊόντα μιας μεμονωμένης εταιρείας λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Μια τέτοια ενέργεια μειώνει τα οικονομικά κέρδη, ανάλογα με το μέγεθος της εισόδου νέων παικτών. Οι μεμονωμένες εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να πωλούν τα προϊόντα τους με κόστος άνω του μέσου όρου.

Μακροχρόνιες αποφάσεις για την παραγωγή και την τιμή

Οι εταιρείες σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό θα κερδίσουν μηδενικό οικονομικό κέρδος μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει κίνητρο για νεοεισερχόμενους στον κλάδο.

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός έναντι τέλειου ανταγωνισμού

Οι εταιρείες σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα και ανταγωνίζονται κυρίως σε ανταγωνισμό χωρίς τιμές. Οι καμπύλες ζήτησης σε μεμονωμένες εταιρείες για μονοπωλιακό ανταγωνισμό κυμαίνονται προς τα κάτω, ενώ ο τέλειος ανταγωνισμός δείχνει ένα απόλυτα ελαστικό πρόγραμμα ζήτησης.

Ωστόσο, υπάρχουν δύο άλλες κύριες διαφορές που αξίζει να αναφερθούν - υπερβολική χωρητικότητα και προσαύξηση. Οι εταιρείες σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό λειτουργούν με υπερβολική χωρητικότητα, καθώς δεν παράγουν σε αποτελεσματική κλίμακα, δηλαδή, στο χαμηλότερο ATC. Η παραγωγή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ολοκληρώνεται μόνο από εταιρείες με τέλειο ανταγωνισμό.

Η προσαύξηση είναι η διαφορά μεταξύ τιμής και οριακού κόστους. Δεν υπάρχει προσαύξηση σε μια τέλεια δομή ανταγωνισμού επειδή η τιμή είναι ίση με το οριακό κόστος. Ωστόσο, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός συνοδεύεται από προσαύξηση προϊόντος, καθώς η τιμή είναι πάντα μεγαλύτερη από το οριακό κόστος.

Αναποτελεσματικότητα στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό

 • Η παραγωγή ισορροπίας στο επίπεδο μεγιστοποίησης κέρδους (MR = MC) για μονοπωλιακό ανταγωνισμό σημαίνει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα, καθώς η τιμή είναι μεγαλύτερη από τα οριακά έσοδα.
 • Όπως προαναφέρθηκε, οι μονοπωλιακές ανταγωνιστικές εταιρείες λειτουργούν με υπερβολική ικανότητα. Δεν λειτουργούν στο ελάχιστο ATC μακροπρόθεσμα. Η παραγωγική ικανότητα δεν είναι σε πλήρη χωρητικότητα, με αποτέλεσμα αδρανείς πόρους.
 • Οι μονοπωλιακές ανταγωνιστικές εταιρείες σπαταλούν πόρους για το κόστος πώλησης, δηλαδή τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων τους. Τέτοια κόστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή για να μειώσουν το κόστος παραγωγής και πιθανώς να μειώσουν τις τιμές του προϊόντος.
 • Δεδομένου ότι οι εταιρείες δεν λειτουργούν με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οδηγεί σε ανεργία. Επιπλέον, είναι εκείνα τα άτομα στο εργατικό δυναμικό ή το σύνολο των ατόμων που είναι διαθέσιμα για εργασία που δεν έχουν την κατάλληλη δουλειά. και κοινωνική απογοήτευση στην κοινωνία.
 • Αναποτελεσματικές εταιρείες εξακολουθούν να υφίστανται σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό, σε αντίθεση με την έξοδο, ο οποίος συνδέεται με εταιρείες που βρίσκονται σε τέλειο ανταγωνισμό.
 • Ένα άλλο πεδίο ανεπάρκειας για μονοπωλιακές ανταγωνιστικές αγορές πηγάζει από το γεγονός ότι το οριακό κόστος Οριακό κόστος Το οριακό κόστος παραγωγής είναι το κόστος παροχής μιας πρόσθετης μονάδας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Είναι μια θεμελιώδης αρχή που χρησιμοποιείται για τη λήψη βέλτιστων οικονομικών αποφάσεων και μια σημαντική πτυχή της διαχειριστικής λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Μπορεί να υπολογιστεί ως μικρότερο από την τιμή μακροπρόθεσμα.
 • Οι μονοπωλιακές ανταγωνιστικές δομές της αγοράς είναι επίσης αναλογικά αναποτελεσματικές. Οι τιμές τους είναι υψηλότερες από το οριακό κόστος.

Περιορισμοί της δομής της αγοράς μονοπωλιακού ανταγωνισμού

 • Εταιρείες με ανώτερες μάρκες και προϊόντα υψηλής ποιότητας θα αποφέρουν οικονομικά κέρδη στον πραγματικό κόσμο.
 • Οι εταιρείες που εισέρχονται στην αγορά θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να καλύψουν τη διαφορά, και τα προϊόντα τους δεν θα ταιριάζουν με εκείνα των καθιερωμένων εταιρειών ώστε τα προϊόντα τους να θεωρηθούν ως υποκατάστατα. Οι νέες εταιρείες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην είσοδο λόγω της ισχυρής διαφοροποίησης της επωνυμίας και της αφοσίωσης στην επωνυμία.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της Πιστοποίησης Πιστοποιημένων Τραπεζών & Αναλυτών Πιστώσεων (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμές δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.

Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:

 • Συγκεντρωτική προσφορά και ζήτηση Συνολική προσφορά και ζήτηση Συνολική προσφορά και ζήτηση αναφέρεται στην έννοια της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά εφαρμόζεται σε μακροοικονομική κλίμακα. Η συνολική προσφορά και η συνολική ζήτηση αντιστοιχίζονται τόσο στο συνολικό επίπεδο τιμών σε ένα έθνος όσο και στη συνολική ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που ανταλλάσσονται
 • Εμπόδια στην είσοδο Εμπόδια στην είσοδο Τα εμπόδια στην είσοδο είναι τα εμπόδια ή τα εμπόδια που καθιστούν δύσκολη για τις νέες εταιρείες να εισέλθουν σε μια δεδομένη αγορά. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογικές προκλήσεις, κυβερνητικούς κανονισμούς, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κόστος εκκίνησης ή απαιτήσεις εκπαίδευσης και αδειοδότησης.
 • Νομικό μονοπώλιο Νομικό μονοπώλιο Ένα νομικό μονοπώλιο, επίσης γνωστό ως νόμιμο μονοπώλιο, είναι μια εταιρεία που προστατεύεται από το νόμο από τους ανταγωνιστές. Με άλλα λόγια, ένα νομικό μονοπώλιο είναι μια επιχείρηση που λαμβάνει κυβερνητική εντολή να λειτουργεί ως μονοπώλιο.
 • Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ο όρος "ολιγοπώλιο" αναφέρεται σε μια βιομηχανία όπου λειτουργεί μόνο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων. Σε ένα ολιγοπώλιο, καμία μεμονωμένη εταιρεία δεν έχει μεγάλη ισχύ στην αγορά. Έτσι, καμία εταιρεία δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις τιμές της πάνω από αυτήν

Πρόσφατες δημοσιεύσεις