Χρηματοοικονομικός αναλυτής Excel Skills - Ινστιτούτο Εταιρικής Οικονομικής

Οι σημαντικότερες δεξιότητες του χρηματοοικονομικού αναλυτή Excel είναι: (1) γνωρίζοντας όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου Συντομεύσεις Excel Mac Mac - Συντομεύσεις με τις πιο σημαντικές και κοινές συντομεύσεις MS Excel για χρήστες PC & Mac, χρηματοοικονομικά, λογιστικά επαγγέλματα. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου επιταχύνουν τις δεξιότητες μοντελοποίησης και εξοικονομούν χρόνο. Μάθετε επεξεργασία, μορφοποίηση, πλοήγηση, κορδέλα, ειδική επικόλληση, χειρισμός δεδομένων, επεξεργασία τύπων και κυψελών και άλλες συντομεύσεις για εξοικονόμηση χρόνου και πλοήγηση στο Excel πιο γρήγορα, (2) χρηματοδότηση λειτουργιών όπως XNPV και XIRR, (3) λειτουργίες αναζήτησης όπως INDEX and MATCH, (4) εργαλεία επικύρωσης δεδομένων, (5) αναζήτηση στόχου και ανάλυση τι-εάν, (6) ανάλυση ευαισθησίας και σεναρίων Τύποι χρηματοοικονομικής ανάλυσης Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει τη χρήση χρηματοοικονομικών δεδομένων για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας εταιρείας και την υποβολή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί προς τα εμπρός.Οι Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές εκτελούν κυρίως τη δουλειά τους στο Excel, χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό φύλλο για να αναλύσουν ιστορικά δεδομένα και να κάνουν προβολές Τύποι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης, (7) πίνακες δεδομένων, (8) συγκεντρωτικοί πίνακες, (9) διαγράμματα και γραφήματα και (10) μορφοποίηση. Πρόγραμμα πιστοποίησης FMVA Finance FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari θα σας διδάξουν όλες αυτές τις οικονομικές αναλυτές Excel δεξιότητες βήμα προς βήμα με οδηγίες βίντεο!και η Ferrari θα σας διδάξει όλες αυτές τις δεξιότητες χρηματοοικονομικού αναλυτή Excel βήμα προς βήμα με οδηγίες βίντεο!και η Ferrari θα σας διδάξει όλες τις ικανότητες του χρηματοοικονομικού αναλυτή Excel βήμα προς βήμα με οδηγίες βίντεο!

Οικονομικές αναλύσεις Δεξιότητες Excel

Πρόσφατες δημοσιεύσεις