Οικονομικός αναλυτής Ινδία - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Οι πιο κοινές τοποθεσίες για έναν οικονομικό αναλυτή στην Ινδία είναι η Βομβάη και η Μπανγκαλόρ. Αυτές οι δύο πόλεις είναι όπου οι περισσότερες από τις παγκόσμιες τράπεζες επενδύσεων έχουν τα γραφεία τους, και επομένως όπου βρίσκονται οι περισσότερες θέσεις εργασίας. Για να προετοιμαστείτε ως χρηματοοικονομικός αναλυτής στην Ινδία, μπορείτε να σπουδάσετε με διαδικτυακά μαθήματα και πιστοποιήσεις όπως το πρόγραμμα Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις