Χρηματοοικονομικός αναλυτής εναντίον Λογιστής - Ινστιτούτο Εταιρικής Οικονομίας

Ένας χρηματοοικονομικός αναλυτής ασχολείται με την πρόβλεψη του τι θα κάνει μια επιχείρηση στο μέλλον, ενώ ένας λογιστής ασχολείται με την καταγραφή του τι έκανε μια επιχείρηση στο παρελθόν. Άλλες βασικές διαφορές ενός χρηματοοικονομικού αναλυτή εναντίον λογιστή είναι ότι το anlayst επικεντρώνεται στις ταμειακές ροές, την οικονομική αξία και τη βελτιστοποίηση μιας επιχείρησης, ενώ ένας λογιστής επικεντρώνεται σε δεδουλευμένα, ταίριασμα, αναγνώριση και άλλες αρχές.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις