Kaizen - Ορισμοί, στοιχεία και επιχειρηματικά παραδείγματα

Το Kaizen είναι μια ιαπωνική λέξη (改善) που σημαίνει «βελτίωση» ή «βελτίωση». Όταν εφαρμόζεται στον κόσμο των επιχειρήσεων, το kaizen αναφέρεται σε κάθε ενέργεια, λειτουργία ή κανόνα που εφαρμόζεται για την εφαρμογή αλλαγών Εταιρική στρατηγική Η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης πόρων, κινδύνων και επιστροφών σε μια εταιρεία, σε αντίθεση με την εξέταση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην επιχειρηματική στρατηγική εντός μιας εταιρείας για να την κάνει πιο αποτελεσματική και αποτελεσματική.

Στο δυτικό κόσμο, η εστίαση του kaizen στη μεγιστοποίηση της απόδοσης οδήγησε στις αρχές που εμπλέκονται να αναφέρονται συνήθως ως «άπαχο και kaizen».

Κάιζεν

Σπάζοντας τον Κάιζεν

Όσον αφορά τη βελτίωση μιας επιχείρησης, το kaizen προορίζεται να επηρεάσει όλους, από τον κοινό υπάλληλο έως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ο Διευθύνων Σύμβουλος, συντομογραφία του Διευθύνοντος Συμβούλου, είναι το υψηλότερο άτομο σε μια εταιρεία ή οργανισμό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιτυχία ενός οργανισμού και για τη λήψη ανώτατων διοικητικών αποφάσεων. Διαβάστε μια περιγραφή εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό σημαίνει αλλαγή ή εφαρμογή διαδικασιών, ωρών, προτύπων, κανόνων, κωδικών λειτουργίας και διαδικασιών ή ιδεών που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.

Η Kaizen ασκήθηκε για πρώτη φορά ευρέως στην Ιαπωνία μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από αμερικανικές επιχειρηματικές πρακτικές και προπονητές που εργάστηκαν για να βοηθήσουν την Ιαπωνία να ανοικοδομήσει την επιχειρηματική της αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται στη χώρα και στο εξωτερικό. Σήμερα, είναι πλέον ένα παγκόσμιο πρότυπο που οι επιχειρήσεις σε κάθε τομέα επιδιώκουν να εργαστούν. Οι αρχές του Kaizen εφαρμόζονται επίσης σε περιβάλλοντα εκτός του επιχειρηματικού κόσμου, όπως σε σχολεία και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Η δυαδικότητα του Kaizen

Ο Kaizen είναι τελικά μια έννοια δύο μερών, με τη δράση να αποτελεί σημαντικό μέρος και η φιλοσοφία ή ο τρόπος σκέψης να είναι ο άλλος.

Αρχικά, ας εξετάσουμε το κομμάτι δράσης. Το Kaizen, ενώ μπορεί να γίνει σε πολύ μικρότερη κλίμακα, είναι συχνά επικεντρωμένο στην εκδήλωση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ιδρύσουν το kaizen δημιουργούν εκδηλώσεις εντός της εταιρείας που επικεντρώνονται σε τομείς εντός της εταιρείας που μπορούν ή πρέπει να βελτιωθούν. Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην εξεύρεση των καλύτερων τρόπων και μέσων για την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών. Ομάδες υπαλλήλων από κάθε επίπεδο της εταιρείας εμπλέκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις επειδή οι αλλαγές προορίζονται να επηρεάσουν και να ωφελήσουν όλους.

Η φιλοσοφική πτυχή του kaizen αφορά πραγματικά τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου τύπου εταιρικής κουλτούρας και τρόπου σκέψης που ενθαρρύνει όλους τους υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία και την παραγωγικότητα της εταιρείας, καθώς και να αναζητούν τα καλύτερα συμφέροντα του άλλου. Ο στόχος της φιλοσοφίας του kaizen είναι να προωθήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί θετικότητα, που στη συνέχεια αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που εργάζονται οι εργαζόμενοι μαζί και μόνοι, και πόσο αφοσιωμένοι είναι στον τόπο εργασίας τους.

Kaizen - Συνεχής βελτίωση

Εκδηλώσεις

Τα γεγονότα Kaizen ακολουθούν το μοτίβο PDCA: P lan, D o, C heck, A ct. Για να το ξεπεράσουμε περαιτέρω, μια τυπική εκδήλωση kaizen ξεκινά συγκεντρώνοντας όλους τους υπαλλήλους, ή τουλάχιστον μερικούς υπαλλήλους, από κάθε τμήμα της εταιρείας και καθορίζοντας στόχους και πρότυπα που έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν όλους και την εταιρεία στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, μια εμπεριστατωμένη ανασκόπηση των τρεχουσών πρακτικών της εταιρείας είναι σημαντική για τον εντοπισμό τομέων που χρειάζονται σημαντική αλλαγή ή για τη διευκόλυνση νέων ή επιβεβαιωμένων στόχων που δεν επιτυγχάνονται.

Μόλις ολοκληρωθεί το τμήμα προγραμματισμού ενός συμβάντος kaizen, είναι καιρός να εφαρμόσετε τις αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του σταδίου σχεδιασμού. Η διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή νέων διαδικασιών και να βλέπουν πώς επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον, το ηθικό και εάν είναι επιτυχείς να βοηθήσουν στην επίτευξη των πρόσφατα περιγραμμένων στόχων.

Μετά την αρχική εφαρμογή, η διοίκηση επιδιώκει να λάβει σχόλια από υπαλλήλους και να ανακαλύψει ποιες νέες διαδικασίες δεν λειτουργούν, ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν. Αυτή η σειρά ενεργειών και ελέγχων πρέπει να συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί η ιδανική ισορροπία ή να καθοριστεί ότι πρέπει να τεθούν και να επιτευχθούν νέοι στόχοι.

Kaizen - Σχέδιο Do Check Check Act

Περίληψη

Ο Kaizen, κάποτε μια μοναδικά ιαπωνική ιδέα, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας τις εταιρείες και τους υπαλλήλους τους να φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες εργασίας και το ηθικό της εταιρείας. Καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει και αλλάζει, οι στόχοι και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξή τους αλλάζουν επίσης. Η χρήση των αρχών Kaizen επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναπτύσσεται και να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ωφελώντας κάθε υπάλληλο, από τον CEO και κάτω,.

Επιπρόσθετοι πόροι

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι στην προώθηση της οικονομικής σας εκπαίδευσης:

  • Brand Equity Brand Equity Στο μάρκετινγκ, το brand equity αναφέρεται στην αξία μιας μάρκας και καθορίζεται από την αντίληψη του καταναλωτή για τη μάρκα. Το μετοχικό σήμα επωνυμίας μπορεί να είναι θετικό ή
  • Θεωρίες διαχείρισης Θεωρίες διαχείρισης Θεωρίες διαχείρισης είναι έννοιες που περιβάλλουν τις προτεινόμενες στρατηγικές διαχείρισης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εργαλεία όπως πλαίσια και οδηγίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε σύγχρονους οργανισμούς. Γενικά, οι επαγγελματίες δεν θα βασίζονται αποκλειστικά σε μία θεωρία διαχείρισης
  • Κόστος ευκαιρίας Κόστος ευκαιρίας Κόστος είναι μια από τις βασικές έννοιες στη μελέτη των οικονομικών και είναι διαδεδομένη σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το κόστος ευκαιρίας είναι η αξία του επόμενου καλύτερου εναλλακτικού ξεχάσματος.
  • Διαχείριση χρόνου Διαχείριση χρόνου Η διαχείριση χρόνου είναι η διαδικασία σχεδιασμού και ελέγχου του χρόνου που θα αφιερωθεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η καλή διαχείριση του χρόνου επιτρέπει σε ένα άτομο να ολοκληρώσει περισσότερα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, μειώνει το άγχος και οδηγεί στην επιτυχία της σταδιοδρομίας. Αυτός ο οδηγός παρέχει μια λίστα με τις κορυφαίες συμβουλές για τη σωστή διαχείριση του χρόνου

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found