Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Μάθετε περισσότερα για ένα EOI και τα περιεχόμενά του

Η Έκφραση Ενδιαφέροντος (EOI) είναι ένα από τα αρχικά έγγραφα συναλλαγών Πρότυπα Δωρεάν επιχειρηματικά πρότυπα για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση. κοινόχρηστο από τον αγοραστή με τον πωλητή σε πιθανές M&A M&A Synergies M&A Synergies συμβαίνουν όταν η αξία μιας συγχωνευμένης εταιρείας είναι υψηλότερη από το άθροισμα των δύο μεμονωμένων εταιρειών. 10 τρόποι για την εκτίμηση των επιχειρησιακών συνεργιών στις συμφωνίες M&A είναι: 1) ανάλυση του αριθμού κεφαλαίων, 2) αναζήτηση τρόπων ενοποίησης πωλητών, 3) αξιολόγηση τυχόν κεντρικών γραφείων ή εξοικονόμηση ενοικίου 4) εκτίμηση της αξίας που εξοικονομήθηκε από την κοινή χρήση συμφωνίας.Το EOI δηλώνει σοβαρό ενδιαφέρον από τον αγοραστή ότι η εταιρεία του θα ενδιαφερόταν να πληρώσει μια συγκεκριμένη αποτίμηση και να αποκτήσει την εταιρεία του πωλητή μέσω επίσημης προσφοράς.

Το EOI ξεκινά με κάποιους εισαγωγικούς επαίνους που απευθύνονται στην εταιρεία του πωλητή. Αναφέρει κάτι σαν, «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε αυτήν την ένδειξη ενδιαφέροντος.…» Μοιράζεται το όραμα και τις στρατηγικές δυνατότητες του αγοραστή για να φέρει την εταιρεία σε μεγαλύτερα ύψη.

παράδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περιεχόμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (EOI):

 1. Τιμή αγοράς - Ένα EOI καλύπτει το τίμημα αγοράς που ο αγοραστής είναι έτοιμος να πληρώσει χωρίς μετρητά και χωρίς χρέος κατά το κλείσιμο της συμφωνίας. Αναφέρει επίσης ότι το συνολικό πληρωτέο τίμημα περιλαμβάνει αποτιμήσεις και πληρωμές για ESOP, μπόνους ή άλλα μέσα που εκδίδονται από τον πωλητή σχετικά με πακέτα αποχώρησης. Ο αγοραστής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της αντιπαροχής πληρωμής και μπορεί να επιλέξει να μην προχωρήσει στη συναλλαγή, καθώς το έγγραφο είναι απλώς μια εκδήλωση ενδιαφέροντος και μη δεσμευτικό για οποιοδήποτε μέρος.
 1. Μεθοδολογία αποτίμησης - Αναφέρει τη βάση της αποτίμησης και τις βασικές παραδοχές του αγοραστή για την επίτευξη της αποτίμησης. Η προσφορά βασίζεται στις μελλοντικές προβλέψεις του πωλητή. Μερικές από τις υποθέσεις μπορεί να είναι:
  • Τα ιστορικά οικονομικά που παρουσιάζονται στο CIM είναι πλήρη και ακριβή.
  • Οι προβολές από τον πωλητή δείχνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της επιχείρησης.
  • Όλες οι παροχές συνταξιοδότησης θα χρηματοδοτηθούν πλήρως από τον πωλητή κατά το κλείσιμο.
  • Το κεφάλαιο κίνησης από την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να είναι κανονικό και επαρκές για τη συνέχιση της δραστηριότητας κατά τη συνήθη πορεία.
  • Όλες οι συμβάσεις διευκολύνσεων, οι συμβάσεις προμηθευτών, οι συμβάσεις εργασίας και οι συμβάσεις πελατών μεταβιβάζονται στον αγοραστή χωρίς καμία επιπλέον πληρωμή εκτός από αυτό που αναφέρεται στην ενότητα «Τιμή αγοράς».
 1. Δέουσα επιμέλεια - Ως επόμενο βήμα, ο αγοραστής ζητά την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τη δέουσα επιμέλεια με πλήρη ικανοποίηση. Ζητά την ευκαιρία να διεξαγάγει τη δέουσα επιμέλεια τόσο της επιχείρησης όσο και του πωλητή. Επισημαίνει επίσης σημαντικούς τομείς στους οποίους ο αγοραστής θα έβλεπε, ενώ έκανε το ίδιο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επιμέλεια σε χρηματοοικονομικά, νομικά, επιχειρήσεις, συμβόλαια πελατών, συμβόλαια προμηθευτών, πωλήσεις και μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό, διευκόλυνση, τεχνολογία, εγκαταστάσεις και μηχανήματα κ.λπ.
 1. Δομή Συναλλαγών - Ο αγοραστής εξηγεί τη δομή της συναλλαγής που τους ενδιαφέρει. Ασχολείται με το αν ενδιαφέρεται για μια πλήρη εξαγορά της εταιρείας ή απλώς για τη χάραξη οποιουδήποτε τμήματος. Αναφέρει τον τύπο των περιουσιακών στοιχείων και των συμβάσεων που ο αγοραστής θα ενδιαφερόταν να αναλάβει με τη δομή κερδών. Αναφέρει επίσης πώς ο αγοραστής πρόκειται να χρηματοδοτήσει την τιμή αγοράς για τη συναλλαγή, η οποία μπορεί είτε να είναι από το ταμειακό υπόλοιπο στον ισολογισμό είτε από ένα τραπεζικό δάνειο.
 1. Σχέδιο διατήρησης διαχείρισης - Ο αγοραστής δηλώνει επίσης τα σχέδιά του για την ανώτερη διαχείριση του πωλητή και το είδος των διευθετήσεων με τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει.
 1. Υπηρεσίες μετάβασης και υποστήριξης - Ο αγοραστής αναφέρει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη μετάβασης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησης. Αναφέρει επίσης ότι δεν θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό εκτός από την «Τιμή αγοράς» για τέτοιες υπηρεσίες.
 1. Απαιτούμενες εγκρίσεις για τη συναλλαγή - Για μια συμφωνία για την τελική αποχώρηση, ο αγοραστής θα απαιτήσει έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του και, επομένως, ενημερώνει τον πωλητή για το ίδιο έτσι ώστε να μπορούν να αποφασιστούν τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα σε πρώιμο στάδιο.
 1. Συμπεριφορά της επιχείρησης - Ο αγοραστής αναμένει ότι ο πωλητής θα διεξάγει την επιχείρηση στην κανονική πορεία χωρίς καμία σημαντική αρνητική επίπτωση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο πωλητής σκοπεύει να προβεί σε κάθε είδους διαρθρωτική αλλαγή, θα πρέπει να γίνει εκφοβισμός προς τον αγοραστή.
 1. Έξοδα συναλλαγής - Ο αγοραστής καθιστά πολύ σαφές ότι τυχόν έξοδα συναλλαγής που πραγματοποιούνται θα καλυφθούν από κάθε μέρος μόνο του. Τα έξοδα μπορεί να σχετίζονται με τη δέουσα επιμέλεια, τη διαπραγμάτευση, τη σύνταξη νομικών συμφωνιών, την επαγγελματική και νομική υποστήριξη κ.λπ.
 1. Εμπιστευτικότητα - Ο αγοραστής υποβάλλει αυτήν την πρόταση ως ενδιαφερόμενο μέρος για να συμμετάσχει στη συναλλαγή. Λέει ότι ούτε το όνομα της εταιρείας ούτε το αντάλλαγμα αγοράς θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του αγοραστή. Ο πωλητής υποτίθεται ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητα μόνο μετά την υπογραφή οριστικών συμφωνιών.
 1. Μη δεσμευτική συμφωνία - Ο αγοραστής το καθιστά ρητά σαφές ότι είναι απλώς μια έκφραση ενδιαφέροντος μεταξύ των μερών και κανένα μέρος δεν υποχρεούται να υπογράψει τη συμφωνία. Κανένας αγοραστής ή πωλητής δεν θα ήταν σε θέση να διεκδικήσει οποιαδήποτε ζημία σε σχέση με το EOI.

συμπέρασμα

Η τελευταία παράγραφος της επιστολής περιλαμβάνει ένα ευχαριστήριο σημείωμα στον πωλητή για τον χρόνο του και για το ότι έλαβε υπόψη μια ευκαιρία πώλησης στον αγοραστή. Αναφέρει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του αγοραστή σε περίπτωση που ο πωλητής θέλει να επικοινωνήσει με τον αγοραστή για συζήτηση και περαιτέρω διευκρίνιση.

Σχετικές αναγνώσεις

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους χρηματοδότησης.

 • Definitive Purchase Agreement Definitive Purchase Agreement Το Definitive Purchase Agreement (DPA) είναι ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ δύο εταιρειών που συνάπτουν συμφωνία για συγχώνευση, απόκτηση, εκποίηση, κοινοπραξία ή κάποια μορφή στρατηγικής συμμαχίας. Είναι μια αμοιβαία δεσμευτική σύμβαση
 • Statutory Merger Statutory Merger Σε μια νόμιμη συγχώνευση μεταξύ δύο εταιρειών (όπου η εταιρεία Α συγχωνεύεται με την εταιρεία Β), μία από τις δύο εταιρείες θα συνεχίσει να επιβιώνει μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αυτή είναι μια κοινή μορφή συνδυασμού στη διαδικασία συγχωνεύσεων και εξαγορών.
 • Σκέψεις και επιπτώσεις της M&A Σκέψεις και επιπτώσεις της M&A Κατά τη διεξαγωγή M&A μια εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει και να επανεξετάζει όλους τους παράγοντες και τις πολυπλοκότητες που εισέρχονται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτός ο οδηγός περιγράφει σημαντικά
 • Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι η αγορά μιας εταιρείας αγοράζοντας τα περιουσιακά της στοιχεία αντί της μετοχής της. Στις περισσότερες δικαιοδοσίες, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων συνήθως περιλαμβάνει επίσης την ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων. Ωστόσο, επειδή τα μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν ποια περιουσιακά στοιχεία θα αποκτήσουν και ποιες υποχρεώσεις θα αναληφθούν, η συναλλαγή μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη

Πρόσφατες δημοσιεύσεις