Πρότυπο ποσότητας οικονομικής παραγγελίας - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο οικονομικής παραγγελίας σάς βοηθά να προσδιορίσετε τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το κόστος παραγγελίας και κράτησης αποθέματος. Inventory Inventory είναι ένας τρέχων λογαριασμός ενεργητικού που βρίσκεται στον ισολογισμό, ο οποίος αποτελείται από όλες τις πρώτες ύλες, τις εργασίες σε εξέλιξη και τα τελικά προϊόντα μια εταιρεία έχει συσσωρευτεί. Συχνά θεωρείται το πιο ρευστό από όλα τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία - επομένως, εξαιρείται από τον αριθμητή στον υπολογισμό της γρήγορης αναλογίας. .

Αυτό είναι το πρότυπο οικονομικής παραγγελίας:

Στιγμιότυπο οθόνης προτύπου ποσότητας οικονομικής παραγγελίας

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Το Economic Order Quantity (EOQ) είναι μια μέτρηση που χρησιμοποιείται στον τομέα των λειτουργιών, της εφοδιαστικής και της διαχείρισης εφοδιασμού. Στην ουσία, το EOQ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του όγκου και της συχνότητας των παραγγελιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση ενός δεδομένου επιπέδου ζήτησης, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος ανά παραγγελία.

Το Economic Order Quantity είναι ένα καθορισμένο σημείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να ελαχιστοποιήσουν το κόστος παραγγελίας και κράτησης αποθέματος Inventory Inventory είναι ένας λογαριασμός τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκεται στον ισολογισμό, που αποτελείται από όλες τις πρώτες ύλες, τις εργασίες σε εξέλιξη και τα τελικά προϊόντα που εταιρεία έχει συσσωρευτεί. Συχνά θεωρείται το πιο ρευστό από όλα τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία - επομένως, εξαιρείται από τον αριθμητή στον υπολογισμό της γρήγορης αναλογίας. . Το κόστος παραγγελίας αποθέματος μειώνεται με την αύξηση του όγκου παραγγελιών λόγω αγοράς σε οικονομίες κλίμακας Οικονομίες κλίμακας Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο πλεονέκτημα κόστους που βιώνει μια εταιρεία όταν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής της. Το πλεονέκτημα προκύπτει λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ σταθερού κόστους ανά μονάδα και της παραγόμενης ποσότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη παραγωγή,όσο χαμηλότερο είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα. Τύποι, παραδείγματα, οδηγός. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται το μέγεθος του αποθέματος, αυξάνεται το κόστος διατήρησης του αποθέματος. Το EOQ είναι το ακριβές σημείο που ελαχιστοποιεί και τα δύο αυτά αντίστροφα σχετιζόμενα κόστη.

Τύπος EOQ

Ο τύπος Economic Order Quantity υπολογίζεται ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος ανά παραγγελία ορίζοντας το παράγωγο πρώτης παραγγελίας στο μηδέν. Τα στοιχεία του τύπου που αποτελούν το συνολικό κόστος ανά παραγγελία είναι το κόστος διατήρησης αποθέματος και το κόστος παραγγελίας αυτού του αποθέματος. Οι βασικοί συμβολισμοί για την κατανόηση του τύπου EOQ είναι οι εξής:

Συστατικά του τύπου EOQ:

Δ : Απαιτείται ετήσια ποσότητα

Ε : Όγκος ανά παραγγελία

S : Κόστος παραγγελίας (σταθερό κόστος)

C : Κόστος μονάδας (μεταβλητό κόστος)

H : Κόστος διακράτησης (μεταβλητό κόστος)

i : Κόστος μεταφοράς (επιτόκιο)

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων του Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found