Έντυπο 4797 - Τι είναι; Κέρδη από πώληση επαγγελματικής ιδιοκτησίας

Το έντυπο 4797 είναι ένα έντυπο φόρου που απαιτείται να υποβληθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) για τυχόν κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ή τη μεταβίβαση επαγγελματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακινήτων που δημιουργούν έσοδα από ενοίκια και ακινήτων που χρησιμοποιούνται για βιομηχανικά, γεωργικά ή εξορυκτικοί πόροι. Πάντα συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο για να προσδιορίσετε εάν απαιτείται να υποβάλετε ένα έντυπο 4797 ή όχι.

φόρμα 4797 θέμα

Ταξινόμηση ακινήτου υπό τη μορφή 4797

Είναι σημαντικό να ελέγξετε προσεκτικά τον ιστότοπο IRS (//www.irs.gov/) για να δείτε εάν η ιδιοκτησία σας θεωρείται επαγγελματική ιδιοκτησία ή όχι και εάν απαιτείται η συμπλήρωση της φόρμας.

Πιθανές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν πρωτογενείς κατοικίες που έχουν χρησιμοποιηθεί εν μέρει για την απόκτηση επιχειρηματικού εισοδήματος, αλλά έχουν τον πρωταρχικό σκοπό να είναι κατοικία. Αυτό μπορεί να ισχύει για πολλούς επιχειρηματίες, ανεξάρτητους εργολάβους και άλλους που δημιουργούν το εισόδημά τους από το σπίτι.

Υποτίμηση

Με βάση τη χρήση και την ταξινόμηση του ακινήτου, η απόσβεση μπορεί να ληφθεί υπόψη και να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της λογιστικής αξίας του ακινήτου και, ως εκ τούτου, τη μείωση του φορολογητέου κέρδους.

Φορολογική εκδήλωση για τους μετόχους

Ανάλογα με τη δομή της ιδιοκτησίας και τη ρύθμιση της επένδυσης, άλλοι μέτοχοι, συνεργάτες ή επενδυτές ενδέχεται επίσης να βιώσουν ένα φορολογικό γεγονός κατά την πώληση του ακινήτου και να υποβληθεί ένα έντυπο 4797.

Φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φορολογικό σύμβουλο για να προσδιορίσετε τον αντίκτυπο της πώλησης ακινήτων σε άλλους μετόχους ή επενδυτές.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον εισαγωγικό οδηγό του Finance για να κατανοήσετε τι είναι η φόρμα 4797 και γιατί έχει σημασία. Είναι πάντα σημαντικό να λαμβάνετε επαγγελματικές φορολογικές συμβουλές και να διασφαλίζετε ότι συμμορφώνεστε πλήρως με όλους τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της IRS.

Η αποστολή του Finance είναι να σας βοηθήσει να γίνετε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης. Έχοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα σας βοηθήσουν στο δρόμο σας:

  • Φορολογικές ασπίδες Φορολογική ασπίδα Μια φορολογική ασπίδα είναι μια επιτρεπόμενη έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα που οδηγεί σε μείωση των οφειλόμενων φόρων. Η αξία αυτών των ασπίδων εξαρτάται από τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή για την εταιρεία ή το άτομο. Τα κοινά έξοδα που εκπίπτουν περιλαμβάνουν απόσβεση, απόσβεση, πληρωμές ενυπόθηκων δανείων και έξοδα τόκων
  • Ασπίδες φόρου τόκων Ασπίδες φόρου τόκων Ο όρος "ασπίδα φόρου τόκων" αναφέρεται στους φόρους μειωμένου εισοδήματος που προκύπτουν από μειώσεις στο φορολογητέο εισόδημα από έξοδα τόκων μιας εταιρείας.
  • Tax Havens Tax Haven Ένα φορολογικό καταφύγιο ή ένα υπεράκτιο χρηματοοικονομικό κέντρο είναι οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία που προσφέρει ελάχιστη φορολογική υποχρέωση σε ξένα άτομα και επιχειρήσεις.
  • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ακινήτων Το PP&E (Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) Το PP&E (Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός) είναι ένα από τα βασικά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στον ισολογισμό. Το PP&E επηρεάζεται από το Capex, την απόσβεση και τις αποκτήσεις / διαθέσεις παγίων στοιχείων. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον οικονομικό σχεδιασμό και ανάλυση των λειτουργιών και των μελλοντικών δαπανών μιας εταιρείας

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found