Οικονομική ισορροπία - Επισκόπηση, παράδειγμα και τύποι

Η οικονομική ισορροπία είναι μια κατάσταση σε μια οικονομία που βασίζεται στην αγορά στην οποία οι οικονομικές δυνάμεις - όπως η προσφορά και η ζήτηση - είναι ισορροπημένες. Οι οικονομικές μεταβλητές στην ισορροπία τους είναι στη φυσική τους κατάσταση χωρίς την επίδραση εξωτερικών επιρροών.

Κατανόηση της οικονομικής ισορροπίας

Η οικονομική ισορροπία είναι το αποτέλεσμα της αντίθεσης των οικονομικών μεταβλητών προς τη φυσική τους κατάσταση.

Στα οικονομικά - που είναι η μελέτη των οικονομιών ή των μεθόδων και της οργάνωσης της παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών - η οικονομία που βασίζεται στην αγορά είναι εκείνη στην οποία οι δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης καθορίζουν πού κατανέμεται το κεφάλαιο καθώς και γενικές συμπεριφορές κατανάλωσης.

Στη σύγχρονη κοινωνία, σχεδόν κάθε οικονομία είναι δομημένη ως οικονομία που βασίζεται στην αγορά, επειδή είναι πολύ πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής δομής. Η αποτελεσματικότητα των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης είναι ότι το κεφάλαιο κατανέμεται αποτελεσματικά χωρίς εξωτερική οργάνωση.

Οικονομική ισορροπία είναι η κατάσταση στην οποία οι δυνάμεις της αγοράς είναι ισορροπημένες, όπου οι τρέχουσες τιμές σταθεροποιούνται μεταξύ ομοιόμορφης προσφοράς και ζήτησης.

Οι τιμές είναι ο δείκτης του πού βρίσκεται η οικονομική ισορροπία. Εάν οι τιμές είναι πολύ υψηλές, η ποσότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας Προϊόντα και υπηρεσίες Ένα προϊόν είναι ένα απτό αντικείμενο που διατίθεται στην αγορά για απόκτηση, προσοχή ή κατανάλωση, ενώ μια υπηρεσία είναι ένα άυλο είδος, το οποίο προκύπτει από την απαίτηση θα μειωθεί σε το σημείο που οι προμηθευτές θα πρέπει να μειώσουν την τιμή.

Από την άλλη πλευρά, εάν οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, η ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας που απαιτείται θα αυξηθεί στο σημείο που οι προμηθευτές είτε θα παράγουν περισσότερα είτε θα αυξήσουν την τιμή.

Η οικονομική ισορροπία είναι στην πραγματικότητα μόνο μια θεωρία. Οι αγορές εξελίσσονται πάντα και είναι τόσο δυναμικές που η αγορά δεν φτάνει ποτέ πραγματικά σε ισορροπία.

Παράδειγμα της αποτελεσματικότητας της οικονομίας που βασίζεται στην αγορά

Σκεφτείτε μια μικρή πόλη με ένα αγρόκτημα που καλλιεργεί όλο το φαγητό για να ταΐσει τους κατοίκους της πόλης. Πώς θα διανεμηθεί το φαγητό; Σε μια συγκεντρωτική οικονομία, το φαγητό θα δοθεί σε ένα άτομο ή οντότητα που αποφασίζει πού θα διανεμηθεί το φαγητό.

Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο και προσπάθεια και μπορεί να μην κατανείμει αποτελεσματικά το φαγητό. Τι γίνεται αν κάποιος είναι αλλεργικός στα φιστίκια, αλλά του έχουν δοθεί φυστίκια από τον κεντρικό προγραμματιστή; Είναι δύσκολο να παρακολουθείτε κάθε προτίμηση και αλλεργία των κατοίκων της πόλης.

Ένας άλλος τρόπος διανομής τροφίμων είναι με το θεσμό μιας αγοράς. Οι άνθρωποι μπορούν να ανταλλάσσουν είδη για τρόφιμα και μπορούν να ικανοποιήσουν τις δικές τους προτιμήσεις. Τα τρόφιμα με υψηλή ζήτηση θα καταλήξουν σε υψηλότερες τιμές και οι αγρότες θα γνωρίζουν ποια τροφή θα μεγαλώνουν περισσότερο. Είναι ένα απλό παράδειγμα, αλλά καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα της οικονομίας που βασίζεται στην αγορά.

Τύποι οικονομικής ισορροπίας

Όπως ορίζεται στη μικροοικονομία - η οποία μελετά οικονομίες σε επίπεδο ατόμων και εταιρειών - η οικονομική ισορροπία είναι η τιμή στην οποία η προσφορά ισούται με τη ζήτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

Είναι συνήθως κατανοητό ως η πιο κοινή μορφή οικονομικής ισορροπίας. Είναι εκεί όπου οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης σε ένα γράφημα τιμής-ποσότητας τέμνονται όπως φαίνεται παρακάτω:

Οικονομική ισορροπία

Υπάρχει μια καμπύλη προσφοράς και ζήτησης. Η καμπύλη προσφοράς αυξάνεται καθώς αυξάνεται η τιμή και η ποσότητα. Δεδομένου ότι υπάρχει υψηλότερη τιμή, περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες είναι πρόθυμα να παρασχεθούν.

Από την άλλη πλευρά, η καμπύλη ζήτησης μειώνεται καθώς αυξάνεται η τιμή και η ποσότητα. Επειδή όταν υπάρχει υψηλότερη τιμή, απαιτούνται λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Ισχύει για τα περισσότερα κανονικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ρούχα, ηλεκτρονικά είδη κ.λπ.

Μπορεί επίσης να φανεί ότι υπάρχουν ορισμένα επίπεδα τιμών και ποσότητας στα οποία τέμνονται τα γραφήματα. Αυτό το σημείο αντιπροσωπεύει την οικονομική ισορροπία.

Στη μακροοικονομική Μακροοικονομικός παράγοντας Ένας μακροοικονομικός παράγοντας είναι ένα μοτίβο, χαρακτηριστικό ή κατάσταση που προέρχεται από, ή σχετίζεται με, μια μεγαλύτερη πτυχή μιας οικονομίας παρά μια - τη μελέτη της συνολικής οικονομίας σε αντίθεση με τα άτομα και τις εταιρείες - η ισορροπία μπορεί να εκπροσωπούνται σε διαφορετικές μορφές. Υπάρχει μια ισορροπία για την προσφορά χρήματος, τη συνολική ζήτηση / προσφορά, τα επιτόκια, τα ποσοστά πληθωρισμού, την παραγωγή κ.λπ.

Ισορροπία έναντι νόσου

Η κατάσταση της ισορροπίας είναι μια θεωρητική έννοια. Πάντα συμβαίνουν κινήσεις που δεν επιτρέπουν στην οικονομία να φτάσει σε καθιστική θέση.

Όταν η οικονομία δεν βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, είναι γνωστή ως ανισορροπία. Ρεαλιστικά, βρισκόμαστε πάντα σε κατάσταση ανισορροπίας που τείνει προς μια θεωρητική ισορροπία. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις όπου η ανισορροπία γίνεται πιο έντονη.

Για παράδειγμα, προστατευτικοί νόμοι από μια χώρα, που θεσπίζουν τιμολόγια Τιμολόγιο Το τιμολόγιο είναι μια μορφή φόρου που επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Τα τιμολόγια είναι ένα κοινό στοιχείο στο διεθνές εμπόριο. Οι πρωταρχικοί στόχοι της επιβολής και των ποσοστώσεων, θέτουν τις διεθνείς αγορές σε παρατεταμένη ανισορροπία, καθώς η ζήτηση για ορισμένα προϊόντα είναι περιορισμένη.

Σχετικές αναγνώσεις

Η χρηματοδότηση είναι ο επίσημος πάροχος της παγκόσμιας πιστοποίησης Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοδότηση, λογιστική, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών , μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμή δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, σχεδιασμένο να βοηθά όλους να γίνουν οικονομικοί αναλυτές παγκόσμιας κλάσης. Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι παρακάτω πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Προσφορά και ζήτηση Προσφορά και ζήτηση Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης είναι μικροοικονομικές έννοιες που δηλώνουν ότι σε αποτελεσματικές αγορές, η ποσότητα που παρέχεται ενός αγαθού και η ποσότητα που απαιτείται από αυτό το αγαθό είναι ίσες μεταξύ τους. Η τιμή αυτού του αγαθού καθορίζεται επίσης από το σημείο στο οποίο η προσφορά και η ζήτηση είναι ίσες μεταξύ τους.
  • Μικροοικονομική Μικροοικονομική Η μικροοικονομία είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα άτομα και οι εταιρείες κάνουν επιλογές σχετικά με την κατανομή και τη χρήση πόρων. Μελετά επίσης πώς
  • Οικονομία της αγοράς Οικονομία της αγοράς Η οικονομία της αγοράς ορίζεται ως ένα σύστημα όπου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ικανότητες της αγοράς
  • Καμπύλη ζήτησης Καμπύλη ζήτησης Η καμπύλη ζήτησης είναι μια γραμμή που δείχνει πόσες μονάδες αγαθού ή υπηρεσίας θα αγοραστούν σε διαφορετικές τιμές. Η τιμή απεικονίζεται στον κατακόρυφο άξονα (Y) ενώ η ποσότητα απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα (X).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found