Ευρωζώνη - Μάθετε για τα μακροοικονομικά οφέλη της Ευρωζώνης

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθέτησαν το ευρώ ως εθνικό νόμισμά τους αποτελούν μια γεωγραφική και οικονομική περιοχή γνωστή ως Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές περιοχές στον κόσμο. Δεκαεννέα από τις 28 χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το ευρώ ως το εθνικό τους νόμισμα Συναλλαγές Forex - Πώς να κάνετε συναλλαγές στην αγορά συναλλάγματος Οι συναλλαγές Forex επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν την ανατίμηση και την υποτίμηση διαφορετικών νομισμάτων. Η διαπραγμάτευση Forex περιλαμβάνει την αγορά και πώληση ζευγών νομισμάτων με βάση τη σχετική αξία κάθε νομίσματος με το άλλο νόμισμα που αποτελεί το ζεύγος. και, επομένως, είναι ένα κοινό εθνικό νόμισμα για μια ομάδα χωρών που είναι γνωστές ως Ευρωζώνη.

Το Ευρωσύστημα είναι η νομισματική αρχή της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ και η κεντρική τράπεζα για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Είναι μια από τις πιο σημαντικές κεντρικές τράπεζες στον κόσμο, εποπτεύοντας πάνω από 120 κεντρικές και εμπορικές τράπεζες στα κράτη μέλη. ασκεί τη μοναδική δύναμη να ορίσει τη νομισματική πολιτική Η ποσοτική χαλάρωση Η ποσοτική χαλάρωση (QE) είναι μια νομισματική πολιτική εκτύπωσης χρήματος, η οποία εφαρμόζεται από την Κεντρική Τράπεζα για την ενεργοποίηση της οικονομίας. Η Κεντρική Τράπεζα δημιουργεί για τις χώρες της Ευρωζώνης. Η ΕΚΤ διευθύνεται από έναν πρόεδρο και ένα συμβούλιο, που αποτελείται από τους επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων εθνών. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ΕΚΤ είναι να διατηρήσει τον πληθωρισμό στις χώρες της Ευρωζώνης υπό έλεγχο.Οι τοπικές νομισματικές καταστάσεις σε κάθε χώρα μπορεί να διαφέρουν από τη στάση της ΕΚΤ, αλλά απαγορεύεται στα μέλη να εφαρμόζουν μεμονωμένες νομισματικές πολιτικές.

Για τη θέσπιση οικονομικών μεταρρυθμίσεων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η Ευρωζώνη θέσπισε προβλέψεις για τη χορήγηση δανείων στα κράτη μέλη της σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Με στόχο τη δημοσιονομική ολοκλήρωση, ενθαρρύνει την ομότιμη αναθεώρηση των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών.

Ευρωζώνη

Διοίκηση και εκπροσώπηση

Η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες των κρατών της ΕΕ στην ευρωζώνη αποφασίζουν από κοινού τη νομισματική πολιτική της ένωσης. Η ΕΚΤ ασκεί την αποκλειστική εξουσία να αποφασίζει την εκτύπωση και την κοπή χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ. Αποφασίζει επίσης το επιτόκιο για την Ευρωζώνη. Ο Mario Draghi είναι ο σημερινός πρόεδρος της ΕΚΤ.

Διαφορετικά μακροοικονομικά οφέλη της Ευρωζώνης

Η χρησιμότητα του ευρώ αυξάνεται λόγω της ευρύτερης χρήσης του στα κράτη μέλη. Η αστάθεια και η αβεβαιότητα των ονομαστικών συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πολύ χαμηλότερες ως αποτέλεσμα της χρήσης του ενιαίου νομίσματος. Έτσι, το κόστος συναλλαγής και αντιστάθμισης είναι χαμηλό. Υπάρχει αύξηση του εμπορίου και του εμπορίου στις χώρες εντός της ευρωζώνης χωρίς καμία αναφερόμενη εκτροπή του εμπορίου. Η οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των εθνών είναι βαθύτερη. Με το μειωμένο κόστος του μετοχικού κεφαλαίου και της χρηματοδότησης ομολόγων, η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση μπορεί να παρατηρήσει μια ώθηση. Η μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών ενθαρρύνει τη μικρότερη κατάτμηση της αγοράς και αποθαρρύνει τις διακρίσεις τιμών.

Βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα

Η ΕΚΤ μείωσε αξιόπιστα τον πληθωρισμό στις χώρες μέλη της. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, μετά την έναρξη του ευρώ, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό ήταν χαμηλότερες. Η μείωση των επιτοκίων μεταφράστηκε σε υποστήριξη της ανάπτυξης και των επενδύσεων και στη μείωση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Οι σταθερές τιμές συμβάλλουν στη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα. Η ευρωζώνη είναι σχεδόν ανθεκτική σε σοκ και εξωτερικές εξελίξεις. Ωστόσο, το αρχικό κόστος υιοθέτησης ενός νέου νομίσματος για όλα τα κράτη μέλη, και το νομικό, διοικητικό κόστος και αλλαγές, επέβαλε τεράστιο κόστος.

Μειωμένος έλεγχος της μακροοικονομικής σταθεροποίησης

Δεδομένου ότι οι χώρες μέλη δεν μπορούσαν πλέον να ασκούν άμεσο έλεγχο στη νομισματική πολιτική ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, υπονοείται ότι τα μέλη της Ευρωζώνης με δυσκαμψία μισθών και υψηλότερες ονομαστικές τιμές θα αντιμετώπιζαν αρχικά τριβή ανεργίας. Αναμενόταν να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της παραγωγής και της ανεργίας στις χώρες όπου οι αγορές προϊόντων και εργασίας είναι λιγότερο ευέλικτες.

Οι πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες άλλαξαν μετά την έναρξη του ευρώ και το βάρος της προσαρμογής έπεσε περισσότερο στις χώρες με έλλειμμα επειδή δεν ήταν σε θέση να υποτιμήσουν.

Υπήρξε ενοποίηση της οικονομικής διακυβέρνησης καθώς η χρηματοοικονομική ολοκλήρωση βαθαίνει και η κυκλοφορία του νομίσματος διευρύνεται. Ο χρόνος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής τύχης της Ευρωζώνης.

Παρά τη χρήση ενός ενιαίου νομίσματος, η Ευρωζώνη είναι ένα ετερογενές μείγμα οικονομιών. Για τη συνολική επιτυχία, πρέπει να εξαλειφθούν οι διαφορές στα ιδρύματα, στις χρηματοοικονομικές δομές και στα νομικά συστήματα. Η μαζική συγκέντρωση εξουσίας στην κορυφή με την αρχή λήψης αποφάσεων αποτελεί απειλή για την ατομική ελευθερία των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η χρήση ενός κοινού νομίσματος διευκολύνει την ανταλλαγή, την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση των εθνικών αγορών σε μια ευρύτερη αγορά. Μειώνει επίσης σημαντικά το κόστος συναλλαγής που προκαλείται από τον συναλλαγματικό κίνδυνο και αυξάνει τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο.

Σχετικές αναγνώσεις

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τους παρακάτω δωρεάν πόρους χρηματοδότησης:

  • Δημοσιονομική πολιτική Δημοσιονομική πολιτική Η δημοσιονομική πολιτική αναφέρεται στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει την κυβέρνηση να χειραγωγεί το επίπεδο δαπανών και φορολογικών συντελεστών της στην οικονομία. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτά τα δύο εργαλεία για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την οικονομία. Είναι η αδελφή στρατηγική της νομισματικής πολιτικής.
  • Bank of England Bank of England Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) είναι η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου και ένα μοντέλο στο οποίο χτίζονται οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή της το 1694, η τράπεζα άλλαξε από ιδιωτική τράπεζα που δανείστηκε χρήματα στην κυβέρνηση, σε επίσημη κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) Η Federal Reserve είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι η χρηματοοικονομική αρχή πίσω από τη μεγαλύτερη οικονομία της ελεύθερης αγοράς στον κόσμο.
  • Βασιλεία III Βασιλεία ΙΙΙ Η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ είναι ένα σύνολο οικονομικών μεταρρυθμίσεων που αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών (BCBS), με στόχο την ενίσχυση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found