Leader Market - Επισκόπηση, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Ηγέτης της αγοράς αναφέρεται σε μια εταιρεία που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς Μερίδιο αγοράς Το μερίδιο αγοράς αναφέρεται στο τμήμα ή το ποσοστό μιας αγοράς που κερδίζει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός. Με άλλα λόγια, το μερίδιο αγοράς μιας εταιρείας είναι το σύνολο της στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Ένας ηγέτης της αγοράς τυπικά θα απολαμβάνει το μεγαλύτερο κλάσμα των συνολικών πωλήσεων σε μια δεδομένη αγορά.

Ηγέτης της αγοράς

Ένας ηγέτης της αγοράς τείνει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του σε μετρήσεις που μετρούν την επιχειρηματική επιτυχία. Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν την αφοσίωση στην επωνυμία, την κάλυψη διανομής, την εικόνα, την τιμή, την αντιληπτή αξία Brand Equity Στο μάρκετινγκ, το brand equity αναφέρεται στην αξία μιας μάρκας και καθορίζεται από την αντίληψη του καταναλωτή για την επωνυμία. Η επωνυμία επωνυμίας μπορεί να είναι θετική ή, κερδοφορία, διαφημιστικές δαπάνες κ.λπ. Μπορούν να επηρεάσουν πτυχές, όπως διανομή, τοποθέτηση κ.λπ.

Περίληψη

  • Ηγέτης της αγοράς αναφέρεται σε μια εταιρεία που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.
  • Οι εταιρείες που καταλήγουν να είναι ηγέτες της αγοράς είναι εκείνες που ήταν οι πρώτες που ανέπτυξαν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, δηλαδή, οι πρώτοι μετακινούμενοι σε αυτόν τον κλάδο.
  • Οι ηγέτες της αγοράς όχι μόνο απολαμβάνουν τεράστια κερδοφορία και αφοσίωση στην επωνυμία, αλλά είναι επίσης σε θέση να ελαχιστοποιήσουν το κόστος εισαγωγής τους μέσω διαπραγματεύσεων με προμηθευτές.

Το πλεονέκτημα του πρώτου μετακινούμενου

Συνήθως, οι εταιρείες που καταλήγουν να είναι ηγέτες της αγοράς είναι αυτές που ήταν οι πρώτες που ανέπτυξαν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία Προϊόντα και υπηρεσίες Ένα προϊόν είναι ένα απτό στοιχείο που διατίθεται στην αγορά για απόκτηση, προσοχή ή κατανάλωση, ενώ μια υπηρεσία είναι ένα άυλο αντικείμενο , που προκύπτει από. Επιτρέπει σε μια εταιρεία να καθορίσει τον τόνο για την αποστολή μηνυμάτων των πλεονεκτημάτων του προϊόντος της, να ορίσει τα ιδανικά της χαρακτηριστικά και τελικά να γίνει μια μάρκα που συνδυάζεται με την προσφορά.

Αυτό σημαίνει ότι η καινοτομία διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στη δημιουργία ενός ηγέτη της αγοράς και για αυτόν τον ηγέτη να διατηρήσει αυτήν τη θέση. Μια εταιρεία πρέπει να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα αγοράς προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη προϊόντων έτσι ώστε η προσφορά της να είναι αρκετά καινοτόμος ώστε να προσελκύσει ένα σημαντικό ποσοστό της καταναλωτικής βάσης.

Η εταιρεία πρέπει στη συνέχεια να παραμείνει στην κορυφή των τάσεων της αγοράς και να συλλέγει περιοδικά τα σχόλια των καταναλωτών για να διατηρήσει τη θέση της ως ηγέτης της αγοράς. Σημαίνει να επικεντρωθούμε στην εξυπηρέτηση των πελατών και στη συντήρηση της προσφοράς προϊόντων.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος έτσι ώστε να προσφέρουν βελτιωμένες παραλλαγές στην αγορά. Οι περισσότερες εταιρείες κυκλοφορούν έτσι πολλές μάρκες που προσφέρουν παραλλαγές του ίδιου προϊόντος. Επιτρέπει στην εταιρεία να παραμείνει ηγέτης της αγοράς, ενώ εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σύνολο καταναλωτών.

Ηγέτες της αγοράς - Παραδείγματα

Στην Ινδία, ο κορυφαίος πωλητής ramen noodles είναι μια μάρκα που ονομάζεται Maggi, η οποία έχει γίνει ένας όρος που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τα ramen noodles. Ομοίως, η Sony εισήγαγε ένα MP3 player που ονομάζεται Walkman, το οποίο ήταν πιο συνηθισμένο από τον ίδιο τον όρο MP3 player. Επίσης, η Apple πωλεί MacBooks και iPhone, ενώ άλλες εταιρείες πωλούν φορητούς υπολογιστές και smartphone.

Πλεονεκτήματα του να είσαι ηγέτης της αγοράς

Οι ηγέτες της αγοράς είναι συχνά σε θέση να αξιοποιήσουν τη θέση τους προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα του κόστους. Όχι μόνο μπορούν να απασχολούν μεγάλες οικονομίες κλίμακας Οι οικονομίες κλίμακας Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο πλεονέκτημα κόστους που βιώνει μια εταιρεία όταν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής της. Το πλεονέκτημα προκύπτει λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ ανά μονάδα σταθερού κόστους και παραγόμενη ποσότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη παραγωγή, τόσο χαμηλότερο είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα. Τύποι, παραδείγματα, οδηγός για τη μείωση του κόστους ανά μονάδα του προϊόντος, αλλά χρησιμοποιούν επίσης το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης για να καθορίσουν τις τάσεις των τιμών και να ελέγξουν ουσιαστικά την αγορά.

Οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν υπερτιμημένα προϊόντα από ηγέτες της αγοράς, ακόμη και όταν γνωρίζουν την υπερτιμολόγηση επειδή τους επιτρέπει να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο. Οι ηγέτες της αγοράς διαθέτουν ισχυρό κύρος και αξία μάρκας. Η ισχυρή αφοσίωση στην επωνυμία τους επιτρέπει επίσης να διατηρούν όχι μόνο υπάρχοντες πελάτες αλλά και να προσελκύουν νέους.

Ένας ηγέτης της αγοράς τείνει επίσης να γνωρίζει τις αποφάσεις αγοράς που λαμβάνονται από την καταναλωτική του βάση, λόγω της πρόσβασης σε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν επιθετικές πρακτικές μάρκετινγκ για να ενισχύσουν την εικόνα της επωνυμίας των προσφορών τους.

Οι ηγέτες της αγοράς είναι σε θέση να ελαχιστοποιήσουν το κόστος εισαγωγής τους μέσω διαπραγματεύσεων με προμηθευτές. Συνήθως, οι βιομηχανικοί προμηθευτές προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις καθώς αυξάνεται ο όγκος κάθε παραγγελίας. Προσελκύουν επίσης την υψηλότερη ποιότητα των αναπτυξιακών εταίρων όταν αναθέτουν τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας τους. Τους προσφέρει την καλύτερη δυνατή τεχνική εμπειρία. Αποκτούν επίσης πρόσβαση σε καλύτερα κανάλια διανομής κ.λπ.

Μειονεκτήματα του να είσαι ηγέτης της αγοράς

Όταν μια εταιρεία κυριαρχεί σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία, οι ανταγωνιστές ενδέχεται να την κατηγορήσουν για μονοπώλιο στην αγορά. Μπορεί να προσκαλέσει αντιμονοπωλιακό νομοθετικό σώμα, την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών της αγοράς κ.λπ.

Για παράδειγμα, η Amazon κατηγορείται για εμπλοκή σε τεχνικές επιθετικής τιμολόγησης ξανά και ξανά για να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της και να κερδίσει μερίδιο αγοράς. Οι ηγέτες της αγοράς τείνουν επίσης να επιδιώκουν επιθετικά εξαγορές δυνητικών ανταγωνιστών, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αξία της επωνυμίας τους.

Μάθε περισσότερα

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος της Πιστοποίησης Πιστοποιημένων Τραπεζών & Αναλυτών Πιστώσεων (CBCA) ™ CBCA ™ Η πιστοποίηση Πιστοποιημένου Τραπεζικού & Πιστωτικού Αναλυτή (CBCA) ™ είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για πιστωτικούς αναλυτές που καλύπτει χρηματοοικονομικά, λογιστικά, πιστωτική ανάλυση, ανάλυση ταμειακών ροών, μοντελοποίηση συμβολαίων, αποπληρωμές δανείων και άλλα. πρόγραμμα πιστοποίησης, που έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:

  • Market Dynamics Market Dynamics Η δυναμική της αγοράς αναφέρεται στις δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές και τη συμπεριφορά των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι δυνάμεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημάτων τιμολόγησης
  • Predatory Pricing Predatory Pricing Μια επιθετική τιμολογιακή στρατηγική, ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στο μάρκετινγκ, αναφέρεται σε μια στρατηγική τιμολόγησης στην οποία αγαθά ή υπηρεσίες προσφέρονται σε πολύ χαμηλή τιμή
  • Global Industry Leaders Η σειρά συνέντευξης Global Industry Leaders Finance περιλαμβάνει πολύτιμες πληροφορίες, ιστορίες και συμβουλές από παγκόσμιους ηγέτες στη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Διαβάστε τις συνεντεύξεις για να λάβετε πρακτικές συμβουλές και το κίνητρο που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας και να προωθήσετε την καριέρα σας!
  • Ανάλυση βιομηχανίας Ανάλυση βιομηχανίας Η ανάλυση βιομηχανίας είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της αγοράς που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και αναλυτές για να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα μιας βιομηχανίας. Υπάρχουν τρία που χρησιμοποιούνται συνήθως και

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found