Πρότυπο Pitchbook Investment Banking - Λήψη δωρεάν αρχείου PPT

Το Πρότυπο Pitchbook του Finance Investment Banking είναι δωρεάν και διαθέσιμο για λήψη από οποιονδήποτε. Εάν αναζητάτε ένα παράδειγμα ή έναν οδηγό για το πώς να φτιάξετε το βιβλίο σας, αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Η παρουσίαση βασίζεται σε ένα υποθετικό βήμα προς ένα διοικητικό συμβούλιο σε διάφορους πιθανούς στόχους απόκτησης, που είναι ένας πολύ τυπικός τύπος επενδυτικής τραπεζικής.

Εξώφυλλο πρότυπου βιβλίου επενδυτικής τραπεζικής

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Πίνακας περιεχομένων Πρότυπο Pitchbook επενδυτικής τραπεζικής

Το πρότυπο χωρίζεται σε πέντε κύριες ενότητες: (I) Επισκόπηση εταιρείας, (II) Επισκόπηση βιομηχανίας, (III) Αποτίμηση, (IV) Ευκαιρίες συναλλαγών και (V) Επισκόπηση ομάδας.

Κάθε μία από τις παρακάτω ενότητες συζητείται με περισσότερες λεπτομέρειες στο δικό της, ανεξάρτητο άρθρο.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα για κάθε ενότητα του προτύπου.

I. Επισκόπηση της εταιρείας

Η ενότητα "Επισκόπηση εταιρείας" του προτύπου "Εγχειρίδιο επενδυτικής τραπεζικής" περιλαμβάνει:

 1. Επισκόπηση Εταιρείας IB Pitchbook - Επισκόπηση Εταιρείας Κατά τη δημιουργία ενός εγχειριδίου για ένα M&A, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να παρουσιάσουμε μια επισκόπηση μιας εταιρείας και να απεικονίσουμε την εταιρεία στο πιο ελκυστικό φως όσο το δυνατόν περισσότερο στην ομάδα διαχείρισης. Όσον αφορά τη σειρά των διαφανειών,
 2. Επιχειρηματικό μοντέλο IB Pitchbook - Επιχειρηματικό μοντέλο, πρόβλεψη, ιδιοκτησία Το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε εταιρείας είναι μοναδικό και η εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων τους είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία αντλεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ένας επενδυτής τραπεζίτης να αποκτήσει μια ισχυρή κατανόηση της επιχείρησης, πώς είναι
 3. Λειτουργική πρόβλεψη IB Pitchbook - Επιχειρηματικό μοντέλο, πρόβλεψη, ιδιοκτησία Το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε εταιρείας είναι μοναδικό και η εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων τους είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία αντλεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ένας επενδυτής τραπεζίτης να αποκτήσει μια ισχυρή κατανόηση της επιχείρησης, πώς είναι
 4. Ανάλυση μετόχων IB Pitchbook - Επιχειρηματικό μοντέλο, πρόβλεψη, ιδιοκτησία Το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε εταιρείας είναι μοναδικό και η εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων τους είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία αντλεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Είναι επιτακτική ανάγκη ένας επενδυτής τραπεζίτης να αποκτήσει μια ισχυρή κατανόηση της επιχείρησης, πώς είναι
 5. Ανάλυση ρευστότητας IB Pitchbook - Ανάλυση ρευστότητας Η ανάλυση της ρευστότητας μιας εταιρείας είναι σημαντική, διότι μας δίνει πληροφορίες για την ικανότητά της να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή M&A. Κατά την ανάλυση ρευστότητας, τα κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι το προφίλ ταμειακών ροών της εταιρείας,

Επενδυτική εταιρεία τραπεζικών τραπεζών

ΙΙ. Επισκόπηση βιομηχανίας

Η ενότητα Επισκόπηση βιομηχανίας του προτύπου Pitchbook περιλαμβάνει:

 1. Ανταγωνιστικό περιβάλλον IB Pitchbook - Ανταγωνιστικό περιβάλλον Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη συγκριτική αξιολόγηση μιας εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της, είτε πρόκειται για εμφάνιση συγκρίσιμων αποτιμήσεων είτε για εύρεση ομοιότητας στρατηγικής.
 2. Key Industry Trends IB Pitchbook - Τάσεις και στατιστικές του κλάδου Για να έχει νόημα μια πρόταση, πρέπει να πλαισιωθεί στο πλαίσιο των βασικών τάσεων του κλάδου που επηρεάζουν την εταιρεία στην οποία απευθύνεστε. Στο υψηλότερο επίπεδο, οποιαδήποτε εταιρεία σε οποιονδήποτε κλάδο θα θέλει να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή προκειμένου
 3. Δραστηριότητα εταιρικής χρηματοδότησης IB Pitchbook - Δραστηριότητα εταιρικής χρηματοδότησης Κατά την εκτέλεση μιας βιομηχανικής ανάλυσης για την προώθηση μιας στρατηγικής πρότασης, είναι σημαντικό να εκτελέσετε μια ανάλυση της προηγούμενης δραστηριότητας εταιρικής χρηματοδότησης των μεγάλων ανταγωνιστών του κλάδου για να προσδιορίσετε τον τύπο της συναλλαγής

τάσεις βιομηχανίας προτύπων καταστρώματος

III. Εκτίμηση

Το τμήμα αποτίμησης της τράπεζας Investment Banking περιλαμβάνει:

 1. Ιστορική Απόδοση Τιμής Μεριδίου IB Pitchbook - Ιστορική Απόδοση Τιμής Μεριδίου Με την ανάλυση της ιστορικής απόδοσης μιας τιμής μετοχών μιας εταιρείας, μπορούμε να απεικονίσουμε τους καταλύτες που έχουν μετακινήσει την αποτίμησή του με την πάροδο του χρόνου και προτείνουμε συναλλαγές που θα γίνουν αντιληπτές θετικά από την αγορά. Αυτό το άρθρο θα
 2. Περίληψη αποτίμησης IB Pitchbook - Ανάλυση αποτίμησης Το στοιχείο αποτίμησης είναι γενικά το πιο σημαντικό κομμάτι πληροφοριών για μια εταιρεία που επιδιώκει να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή M&A. Και τα δύο μέρη σε μια πιθανή συμφωνία πραγματοποιούν μια διεξοδική ανάλυση αποτίμησης για να μεγιστοποιήσουν (συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου ποδοσφαίρου)
 3. Επισκόπηση Συγκρίσιμων IB Pitchbook - Ανάλυση Συγκρίσιμων Μία από τις τρεις βασικές μεθοδολογίες αποτίμησης που χρησιμοποιούν οι επενδυτές τραπεζίτες είναι η ανάλυση συγκρίσιμων συναλλαγών. Στον κόσμο της εταιρικής χρηματοδότησης, υπάρχουν δύο μορφές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται: σχετική αποτίμηση και
 4. Precedents Overview IB Pitchbook - Προηγούμενη Ανάλυση Συναλλαγών Η Προηγούμενη Ανάλυση Συναλλαγών βασίζεται στην υπόθεση ότι η αποτίμηση μιας εταιρείας μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας τις τιμές που πληρώνουν οι αποκτών εταιρειών που είναι παρόμοιες με την εταιρεία-πελάτη. Η μέθοδος είναι παρόμοια με την αντίστοιχη

ενότητα αποτίμησης του προτύπου του βιβλίου

IV. Ευκαιρίες συναλλαγών

Η ενότητα "Ευκαιρίες συναλλαγών" του προτύπου "Investment Banking Pitchbook" περιλαμβάνει:

 1. Στρατηγική αναθεώρηση και ευκαιρίες
 2. Σύσταση 1
 3. Σύσταση 2
 4. Σύσταση 3

επενδυτικές τραπεζικές ενότητες

V. Επισκόπηση ομάδας

Η ενότητα Επισκόπηση ομάδας του προτύπου Pitch deck περιλαμβάνει:

 1. Ομάδα διαπραγμάτευσης επενδυτικής τραπεζικής
 2. Προσφέρετε επιτύμβιες στήλες

Τμήμα ολοκλήρωσης βιβλίου επενδυτικών τραπεζών

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο Pitchbook του Investment Banking

Το pitchbook προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την ανάπτυξη. Παρέχει τα βασικά δομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε παρουσίαση και μπορούν εύκολα να επεκταθούν. Αυτό που θα πάρετε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα της τυπικής μορφοποίησης, του στυλ και του σχεδιασμού των διαφανειών powerpoint σε μια παρουσίαση επενδυτικής τραπεζικής.

Προτείνουμε βήματα για την αποτελεσματική χρήση του προτύπου είναι:

 • Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου PPT και αποθήκευση ως νέα έκδοση
 • Ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων για να ταιριάζει με το τι θα καλύψει η παρουσίασή σας
 • Διαγράψτε και αντιγράψτε τις διαφάνειες, όπως απαιτείται, για να δημιουργήσετε το περιεχόμενο
 • Χρησιμοποιήστε πίνακες, γραφήματα, εικονίδια, κοινές χρήσεις κ.λπ. ως παραδείγματα που μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και να επανατοποθετηθούν
 • Αναμορφώστε τις κύριες διαφάνειες με τη δική σας επωνυμία

Δείγμα Pitchbooks από Επενδυτικές Τράπεζες

Αν θα θέλατε να δείτε ένα παράδειγμα ενός βιβλίου από μια τράπεζα επενδύσεων, μπορείτε να δείτε αυτό το παράδειγμα παρουσίασης που έκανε η Elliott Associates στους μετόχους της Iron Mountain Incorporated το 2011.

Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι μια ειδική παρουσίαση επενδυτών επιτροπής που γίνεται στους μετόχους της Dell που προετοιμάζουν οι JP Morgan και Evercore Partners

Αυτά τα δύο καταστρώματα θα σας δώσουν πολλές ιδέες για να προσθέσετε διαφάνειες στο πρότυπο Οικονομικών.

Επιπρόσθετοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που πραγματοποιήσατε λήψη και χρήση του προτύπου του βιβλίου επενδυτικών τραπεζικών χρηματοοικονομικών. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα είναι χρήσιμοι:

 • Μέθοδοι αποτίμησης εταιρείας Μέθοδοι αποτίμησης Κατά την εκτίμηση μιας εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι αποτίμησης: ανάλυση DCF, συγκρίσιμες εταιρείες και προηγούμενες συναλλαγές. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές επενδύσεις, έρευνα μετοχών, ιδιωτικά κεφάλαια, εταιρική ανάπτυξη, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μοχλευμένες αγορές και χρηματοδότηση
 • Οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Δωρεάν οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης καλύπτει συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές του Excel σχετικά με παραδοχές, προγράμματα οδήγησης, προβλέψεις, σύνδεση των τριών καταστάσεων, ανάλυση DCF, περισσότερα
 • Ανάλυση συγκρίσιμης εταιρείας Ανάλυση συγκρίσιμης εταιρείας Πώς να πραγματοποιήσετε Ανάλυση συγκρίσιμης εταιρείας Αυτός ο οδηγός σας δείχνει βήμα προς βήμα πώς να δημιουργήσετε συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας ("Comps"), περιλαμβάνει ένα δωρεάν πρότυπο και πολλά παραδείγματα. Η Comps είναι μια σχετική μεθοδολογία αποτίμησης που εξετάζει τους δείκτες παρόμοιων δημόσιων εταιρειών και τις χρησιμοποιεί για να αποκομίσει την αξία μιας άλλης επιχείρησης
 • Πιστοποίηση Οικονομικών Αναλυτών FMVA® Πιστοποίηση Συμμετάσχετε σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari

Πρόσφατες δημοσιεύσεις