Πρότυπο απόσβεσης ευθείας γραμμής - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο απόσβεσης ευθείας γραμμής δείχνει τον τρόπο υπολογισμού του κόστους απόσβεσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απόσβεσης ευθείας γραμμής.

Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο οθόνης του προτύπου απόσβεσης ευθείας γραμμής:

Στιγμιότυπο οθόνης προτύπου απόσβεσης ευθείας γραμμής

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μειώνεται ομοιόμορφα σε κάθε περίοδο έως ότου φτάσει στην αξία διάσωσής του Αξία διάσωσης Η αξία διάσωσης είναι το εκτιμώμενο ποσό που αξίζει ένα περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η αξία διάσωσης είναι επίσης γνωστή ως αξία απορριμμάτων ή υπολειμματική αξία και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης. Η τιμή εξαρτάται από το πόσο καιρό αναμένει η εταιρεία να χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο και πόσο σκληρά χρησιμοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν Η ευθεία απόσβεση είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και απλή μέθοδος απόσβεσης Έξοδα απόσβεσης Τα έξοδα απόσβεσης χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αξίας των εγκαταστάσεων, των ακινήτων και του εξοπλισμού που ταιριάζουν με τη χρήση του, και φθορά με την πάροδο του χρόνου. Το έξοδο απόσβεσης χρησιμοποιείται για να αντικατοπτρίζει καλύτερα το κόστος και την αξία ενός μακροπρόθεσμου περιουσιακού στοιχείου καθώς σχετίζεται με τα έσοδα που παράγει.για την κατανομή του κόστους ενός περιουσιακού στοιχείου Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αναγνωρίσιμα, μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική ουσία. Όπως όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που αναμένεται να αποφέρουν οικονομικές αποδόσεις για την εταιρεία στο μέλλον. Ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, αυτή η προσδοκία εκτείνεται πέραν του ενός έτους. . Υπολογίζεται διαιρώντας το κόστος με την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.

Τύπος για απόσβεση ευθείας γραμμής

Ο τύπος για την απόσβεση ευθείας γραμμής έχει ως εξής:

Ετήσιο κόστος απόσβεσης = (Κόστος του περιουσιακού στοιχείου - Αξία διάσωσης) / Χρήσιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου

Που:

Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου

Η αξία διάσωσης είναι η αξία του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του

Η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου αντιπροσωπεύει τον αριθμό περιόδων κατά τις οποίες το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία

Επιπλέον, το σταθερό ποσοστό απόσβεσης μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Ποσοστό απόσβεσης ευθείας γραμμής = Έξοδα ετήσιας απόσβεσης / (Κόστος του περιουσιακού στοιχείου - Αξία διάσωσης)

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ανατρέξτε στη βιβλιοθήκη επιχειρησιακών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint, πρότυπα και έγγραφα του Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found