Ονομαστικά δεδομένα - Ορισμός, χαρακτηριστικά και τρόπος ανάλυσης

Στα στατιστικά στοιχεία, τα ονομαστικά δεδομένα (επίσης γνωστά ως ονομαστική κλίμακα) είναι ένας τύπος δεδομένων που χρησιμοποιείται για την επισήμανση μεταβλητών χωρίς να παρέχει καμία ποσοτική τιμή. Είναι η απλούστερη μορφή κλίμακας μέτρου. Σε αντίθεση με τα δεδομένα τακτικού Κανονικού Δεδομένου Στα στατιστικά στοιχεία, τα δεδομένα τακτικής είναι ο τύπος δεδομένων στον οποίο οι τιμές ακολουθούν μια φυσική σειρά. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των κανονικών δεδομένων είναι ότι, τα ονομαστικά δεδομένα δεν μπορούν να ταξινομηθούν και δεν μπορούν να μετρηθούν.

Ονομαστικά δεδομένα

Ανόμοια με τα δεδομένα διαστήματος ή αναλογίας, τα ονομαστικά δεδομένα δεν μπορούν να χειριστούν χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους μαθηματικούς τελεστές. Έτσι, το μόνο μέτρο της κεντρικής τάσης Κεντρική τάση Η κεντρική τάση είναι μια περιγραφική περίληψη ενός συνόλου δεδομένων μέσω μιας μόνο τιμής που αντικατοπτρίζει το κέντρο της διανομής δεδομένων. Μαζί με τη μεταβλητότητα για τέτοια δεδομένα είναι η λειτουργία.

Χαρακτηριστικά ονομαστικών δεδομένων

Τα ονομαστικά δεδομένα μπορούν να είναι ποιοτικά και ποσοτικά. Ωστόσο, οι ποσοτικές ετικέτες δεν έχουν αριθμητική τιμή ή σχέση (π.χ. αριθμός αναγνώρισης). Από την άλλη πλευρά, διάφοροι τύποι ποιοτικών δεδομένων μπορούν να αναπαρασταθούν σε ονομαστική μορφή. Μπορεί να περιλαμβάνουν λέξεις, γράμματα και σύμβολα. Τα ονόματα ατόμων, φύλου και εθνικότητας είναι μόνο μερικά από τα πιο κοινά παραδείγματα ονομαστικών δεδομένων.

Πώς να αναλύσετε τα ονομαστικά δεδομένα;

Τα ονομαστικά δεδομένα μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ομαδοποίησης. Οι μεταβλητές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες και για κάθε κατηγορία μπορεί να υπολογιστεί η συχνότητα ή το ποσοστό. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να παρουσιαστούν οπτικά, όπως χρησιμοποιώντας ένα γράφημα πίτας.

Αν και τα ονομαστικά δεδομένα δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τελεστές, μπορούν ακόμη να αναλυθούν χρησιμοποιώντας προηγμένες στατιστικές μεθόδους. Για παράδειγμα, ένας τρόπος για την ανάλυση των δεδομένων είναι μέσω δοκιμής υπόθεσης Δοκιμή υπόθεσης Η δοκιμή υπόθεσης είναι μια μέθοδος στατιστικών συμπερασμάτων. Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν μια δήλωση σχετικά με μια παράμετρο πληθυσμού είναι σωστή. Δοκιμή υπόθεσης.

Για ονομαστικά δεδομένα, ο έλεγχος υπόθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μη παραμετρικές δοκιμές, όπως η δοκιμή chi-squared. Η δοκιμή chi-squared στοχεύει να προσδιορίσει εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης συχνότητας και της παρατηρούμενης συχνότητας των δεδομένων τιμών.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, οι ακόλουθοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

  • Βασικές Έννοιες Στατιστικής στα Χρηματοοικονομικά Επιπλέον, οι στατιστικές έννοιες μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να παρακολουθούν
  • Ανεξάρτητα γεγονότα Ανεξάρτητα συμβάντα Στη στατιστική και τη θεωρία πιθανότητας, ανεξάρτητα γεγονότα είναι δύο γεγονότα όπου η εμφάνιση ενός συμβάντος δεν επηρεάζει την εμφάνιση άλλου γεγονότος
  • Διανομή με θετική κλίση Διανομή με θετική κλίση Στα στατιστικά στοιχεία, μια θετική λοξή (ή δεξιά-λοξή) κατανομή είναι ένας τύπος διανομής στον οποίο οι περισσότερες τιμές συγκεντρώνονται γύρω από την αριστερή ουρά του
  • Ποσοτική Ανάλυση Ποσοτική Ανάλυση Η ποσοτική ανάλυση είναι η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης μετρήσιμων και επαληθεύσιμων δεδομένων όπως έσοδα, μερίδιο αγοράς και μισθοί προκειμένου να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά και την απόδοση μιας επιχείρησης. Στην εποχή της τεχνολογίας δεδομένων, η ποσοτική ανάλυση θεωρείται η προτιμώμενη προσέγγιση για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις