Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση ή Μοντελοποίηση - Ινστιτούτο Εταιρικής Χρηματοδότησης

Η χρηματοοικονομική μοντελοποίηση με ένα L είναι η αμερικανική ορθογραφία ενώ η οικονομική μοντελοποίηση με δύο L είναι η βρετανική / διεθνής ορθογραφία. Εκτός από την ορθογραφία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ μοντελοποίησης ή μοντελοποίησης ως προς το τι σημαίνουν. Δεδομένου ότι η Finance είναι εταιρεία της Βόρειας Αμερικής, γράφουμε τη λέξη με έναν Λ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις