Πρότυπο προϋπολογισμού έργου - Λήψη δωρεάν προτύπου Excel

Αυτό το πρότυπο προϋπολογισμού έργου σάς παρέχει ένα εργαλείο για να συνοψίσετε τον προϋπολογισμό κόστους για ένα έργο.

Ακολουθεί ένα στιγμιότυπο οθόνης του προτύπου προϋπολογισμού έργου:

Κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο

Εισαγάγετε το όνομα και το email σας στην παρακάτω φόρμα και κατεβάστε το δωρεάν πρότυπο τώρα!

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές του έργου για την εκτίμηση του συνολικού κόστους ενός έργου. Ένα πρότυπο προϋπολογισμού έργου περιλαμβάνει μια λεπτομερή εκτίμηση όλων των δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

Τα μεγάλα εμπορικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό έργου με μήκος αρκετών σελίδων. Τέτοια έργα έχουν συχνά μεγάλο αριθμό δαπανών που σχετίζονται με αυτά, όπως το κόστος εργασίας, το κόστος προμήθειας υλικών και το λειτουργικό κόστος Το σταθερό και μεταβλητό κόστος Το κόστος είναι κάτι που μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη φύση του. Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους είναι η ταξινόμηση σύμφωνα με το σταθερό κόστος και το μεταβλητό κόστος. Το σταθερό κόστος δεν αλλάζει με αυξήσεις / μειώσεις σε μονάδες όγκου παραγωγής, ενώ το μεταβλητό κόστος εξαρτάται αποκλειστικά. Ο ίδιος ο προϋπολογισμός του έργου είναι ένα δυναμικό έγγραφο. Ενημερώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου.

Αρχικά, ο προϋπολογισμός του έργου επιτρέπει στον διαχειριστή του έργου να προσδιορίσει το κόστος του έργου. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου, επιτρέπει στον διαχειριστή του έργου να ελέγξει εάν το έργο διατηρεί ή όχι τον προϋπολογισμό του.

Περισσότερα δωρεάν πρότυπα

Για περισσότερους πόρους, ρίξτε μια ματιά στη βιβλιοθήκη επιχειρηματικών προτύπων για να κατεβάσετε πολλά δωρεάν μοντέλα Excel, παρουσίαση PowerPoint και πρότυπα εγγράφων του Word.

  • Πρότυπα μοντέλων Excel Πρότυπα Excel & οικονομικού μοντέλου Λήψη δωρεάν προτύπων χρηματοοικονομικού μοντέλου - Η βιβλιοθήκη λογιστικών φύλλων χρηματοοικονομικών περιλαμβάνει ένα πρότυπο οικονομικού μοντέλου 3 καταστάσεων, μοντέλο DCF, πρόγραμμα χρεών, πρόγραμμα απόσβεσης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, τόκους, προϋπολογισμούς, έξοδα, προβλέψεις, διαγράμματα, γραφήματα, χρονοδιαγράμματα , αποτίμηση, συγκρίσιμη ανάλυση εταιρείας, περισσότερα πρότυπα Excel
  • Πρότυπα παρουσίασης PowerPoint
  • Πρότυπα εγγράφων συναλλαγών Πρότυπα δωρεάν επιχειρηματικών προτύπων για χρήση στην προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν το Excel, το Word και το PowerPoint. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές, νομικά, χρηματοοικονομικά μοντέλα, χρηματοοικονομική ανάλυση, επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρηματική ανάλυση.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις