Σοσιαλισμός - Ορισμός, Τύποι, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Ο σοσιαλισμός είναι ένα σύστημα στο οποίο κάθε άτομο στην κοινότητα έχει το ίδιο μερίδιο των διαφόρων στοιχείων παραγωγής. Μια τέτοια μορφή ιδιοκτησίας παρέχεται μέσω ενός δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης. Ο σοσιαλισμός έχει επίσης αποδειχθεί μέσω ενός συστήματος συνεργασίας στο οποίο κάθε μέλος της κοινωνίας κατέχει ένα μερίδιο κοινοτικών πόρων.

Σολιαλισμός

Ο κανόνας της εμπλοκής σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα είναι ότι κάθε άτομο λαμβάνει και συνεισφέρει ανάλογα με την ικανότητά του. Για αυτόν τον λόγο, τα άτομα σε μια σοσιαλιστική κοινωνία τείνουν να εργάζονται πολύ σκληρά. Τα μέλη της κοινότητας λαμβάνουν ένα μερίδιο της εθνικής πίτας μόλις αφαιρεθεί ένα ποσοστό με σκοπό την κοινοτική ανάπτυξη. Οι τομείς στους οποίους διοχετεύονται πόροι περιλαμβάνουν άμυνα, εκπαίδευση και μεταφορά.

Το κοινοτικό αγαθό μπορεί επίσης να ερμηνευθεί ότι σημαίνει τη φροντίδα ατόμων που δεν μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ανάπτυξη Κοινωνική ασφάλιση Η κοινωνική ασφάλιση είναι ένα πρόγραμμα ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που παρέχει κοινωνική ασφάλιση και παροχές σε άτομα με ανεπαρκές ή καθόλου εισόδημα. Το πρώτο Κοινωνικό όπως παιδιά, φροντιστές και ηλικιωμένοι.

Τύποι σοσιαλισμού

Υπάρχουν πολλές μορφές σοσιαλισμού σε όλο τον κόσμο, και όλες διαφέρουν όταν πρόκειται για ιδέες για το πώς να αλλάξετε καλύτερα τον καπιταλισμό σε μια σοσιαλιστική δομή. Επιπλέον, οι διάφορες μορφές σοσιαλισμού τονίζουν τις διαφορετικές πτυχές της σοσιαλδημοκρατίας. Εδώ είναι μερικοί από τους τύπους των σοσιαλιστικών συστημάτων:

1. Δημοκρατικός σοσιαλισμός

Στον δημοκρατικό σοσιαλισμό, οι παράγοντες παραγωγής βρίσκονται υπό τη διαχείριση μιας εκλεγμένης διοίκησης. Ζωτικά αγαθά και υπηρεσίες όπως η ενέργεια, η στέγαση και η διέλευση διανέμονται μέσω κεντρικού σχεδιασμού, ενώ ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς Ελεύθερη αγορά Η ελεύθερη αγορά είναι ένας τύπος οικονομικού συστήματος που ελέγχεται από τις δυνάμεις της αγοράς προσφοράς και ζήτησης, σε αντίθεση με την κυβέρνηση ελέγχους που συνεπάγονται μονοπώλια μείωσης των τιμών. Είναι διαφορετικό από μια ρυθμιζόμενη αγορά ή οικονομία διοίκησης. χρησιμοποιείται για τη διανομή καταναλωτικών προϊόντων.

2. Επαναστατικός σοσιαλισμός

Η τρέχουσα φιλοσοφία του επαναστατικού σοσιαλισμού είναι ότι ένα σοσιαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να αναδυθεί ενώ ο καπιταλισμός εξακολουθεί να παίζει. Οι επαναστάτες πιστεύουν ότι ο δρόμος προς ένα καθαρά σοσιαλιστικό σύστημα απαιτεί πολλή πάλη. Σε ένα τέτοιο σύστημα, οι συντελεστές παραγωγής ανήκουν και διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι μέσω μιας καλά αναπτυγμένης και συγκεντρωτικής δομής.

3. Ελευθεριακός σοσιαλισμός

Ο φιλελεύθερος σοσιαλισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι είναι πάντα λογικοί, αυτοκαθοριζόμενοι και αυτόνομοι. Εάν αφαιρεθεί ο καπιταλισμός, οι άνθρωποι φυσικά στρέφονται σε ένα σοσιαλιστικό σύστημα επειδή είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους.

4. Ο σοσιαλισμός της αγοράς

Υπό τον σοσιαλισμό της αγοράς, η παραγωγική διαδικασία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των απλών εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αποφασίζουν πώς θα διανεμηθούν οι πόροι. Οι εργαζόμενοι πουλάνε ό, τι είναι υπερβολικό ή το διανέμουν σε μέλη της κοινωνίας, τα οποία στη συνέχεια διανέμουν πόρους με βάση ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς.

5. Πράσινος σοσιαλισμός

Ο πράσινος σοσιαλισμός προστατεύει τους φυσικούς πόρους. Μεγάλες εταιρείες σε μια πράσινη σοσιαλιστική κοινωνία ανήκουν και διευθύνονται από το κοινό. Επιπλέον, ο πράσινος σοσιαλισμός προωθεί την ανάπτυξη και τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και τη μεταποίηση και την πώληση τοπικών τροφίμων. Η διαδικασία παραγωγής επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι κάθε μέλος της κοινότητας έχει επαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Επιπλέον, το κοινό εγγυάται αειφόρο αμοιβή Αμοιβή Η αμοιβή είναι κάθε είδος αποζημίωσης ή πληρωμής που λαμβάνει ένα άτομο ή υπάλληλος ως πληρωμή για τις υπηρεσίες του ή για την εργασία που κάνουν για έναν οργανισμό ή εταιρεία. Περιλαμβάνει ό, τι βασικό μισθό λαμβάνει ένας υπάλληλος, μαζί με άλλους τύπους πληρωμής που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η οποία.

Πλεονεκτήματα του σοσιαλισμού

1. Απουσία εκμετάλλευσης

Ένα σοσιαλιστικό σύστημα διασφαλίζει ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκμεταλλεύεται. Πως? Λοιπόν, κάθε ένας από τους εργαζόμενους στην κοινότητα έχει λόγο για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων και κάθε άτομο λαμβάνει και συνεισφέρει με βάση τις δυνατότητες ενός ατόμου.

Σύμφωνα με το σοσιαλιστικό σύστημα, κάθε άτομο έχει εγγυημένη πρόσβαση σε βασικά αγαθά, ακόμη και σε άτομα που δεν είναι σε θέση να συνεισφέρουν. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπέδων φτώχειας στην κοινωνία. Επιπλέον, κάθε άτομο έχει το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες σημαντικές κοινωνικές πτυχές, όπως η εκπαίδευση.

2. Απόρριψη των διακρίσεων

Το σύστημα απορρίπτει τις διακρίσεις και κάθε άτομο κάνει ό, τι είναι καλό ή τι απολαμβάνει καλύτερα. Εάν υπάρχουν εργασίες που πρέπει να γίνουν και δεν υπάρχει κανείς να τις εκτελέσει, παρέχεται υψηλότερη αμοιβή. Οι φυσικοί πόροι προστατεύονται για τα τέκνα.

Μειονεκτήματα του σοσιαλισμού

1. Εξάρτηση από τη συνεταιριστική συγκέντρωση

Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα ενός σοσιαλιστικού συστήματος είναι η εξάρτησή του από τη συνεταιριστική συγκέντρωση για να γίνουν τα πράγματα. Επιπλέον, τα άτομα που είναι ανταγωνιστικά στην κοινότητα θεωρούνται αρνητικά. Η κοινωνία αναμένει συνεργασία και όχι ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με τον σοσιαλισμό, τα ανταγωνιστικά άτομα τείνουν να βρίσκουν τρόπους για να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή για προσωπικό κέρδος.

2. Έλλειψη ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας

Ο σοσιαλισμός δεν ανταμείβει τις επιχειρηματικές επιχειρήσεις ή την ανταγωνιστικότητα. Κατά συνέπεια, ένα σοσιαλιστικό σύστημα δεν ενθαρρύνει την καινοτομία όσο και τον καπιταλισμό.

Σοσιαλισμός εναντίον καπιταλισμού

Καπιταλισμός Καπιταλισμός Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα που επιτρέπει και ενθαρρύνει την ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων που λειτουργούν για τη δημιουργία κέρδους. Επίσης γνωστό ως σύστημα αγοράς, ο καπιταλισμός χαρακτηρίζεται από ιδιωτικά δικαιώματα ιδιοκτησίας γης, ανταγωνιστικές αγορές, τον σταθερό κανόνα δικαίου, τις ελεύθερες λειτουργικές κεφαλαιαγορές, επίσης γνωστές ως σύστημα ελεύθερης αγοράς, και ο σοσιαλισμός διαφέρει ανάλογα με την ορθολογική τους υποστήριξη. Επιπλέον, διαφέρουν επίσης βάσει των σιωπηρών ή δηλωμένων στόχων, καθώς και του πλαισίου ιδιοκτησίας και της παραγωγικής διαδικασίας.

Δομικά, ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς και ο σοσιαλισμός μπορούν να διακριθούν με βάση τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. Κάτω από μια καπιταλιστική οικονομία, επιχειρήσεις και ιδιώτες ελέγχουν τα μέσα παραγωγής, μαζί με όλα τα κέρδη. Κάτω από μια σοσιαλιστική δομή, μια κεντρική αρχή ελέγχει τους πόρους που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι ανήκουστη, αλλά όπου υπάρχει, έχει τη μορφή καταναλωτικών προϊόντων.

Ενώ ένα καπιταλιστικό σύστημα εξαρτάται από τις αποφάσεις ανεξάρτητων προσώπων που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής, μια σοσιαλιστική δομή ελέγχει τη διαδικασία παραγωγής ρυθμίζοντας το σύστημα της αγοράς.

Περίληψη

Σε αντίθεση με τον καπιταλισμό, ο σοσιαλισμός εξαρτάται από τις προσπάθειες κάθε μέλους της κοινότητας. Τα μέλη της κοινότητας συγκεντρώνονται μαζί για να χειριστούν τους παράγοντες παραγωγής και τα έσοδα μοιράζονται εξίσου από όλους. Το βασικό πλεονέκτημά του είναι ότι κανένα μέλος δεν λειτουργεί περισσότερο από τα υπόλοιπα, και παρέχονται επίσης άτομα που δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κυβέρνηση ελέγχει τα πάντα, είναι πιθανό να καταχραστεί την εξουσία της.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής.

Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, συνιστούμε ανεπιφύλακτα τους πρόσθετους πόρους χρηματοδότησης παρακάτω:

  • Κατανάλωση Κατανάλωση Η κατανάλωση ορίζεται ως η χρήση αγαθών και υπηρεσιών από ένα νοικοκυριό. Είναι ένα στοιχείο στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι μακροοικονομικοί συνήθως χρησιμοποιούν την κατανάλωση ως πληρεξούσιο της συνολικής οικονομίας.
  • Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία Η Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία είναι μια οικονομική σχολή σκέψης που δηλώνει γενικά ότι απαιτείται κυβερνητική παρέμβαση για να βοηθήσει τις οικονομίες να βγουν από την ύφεση. Η ιδέα προέρχεται από τους οικονομικούς κύκλους που μπορούν να αναμένονται από τις οικονομίες της ελεύθερης αγοράς και τοποθετούν την κυβέρνηση ως «αντίβαρο»
  • Νομικό μονοπώλιο Νομικό μονοπώλιο Ένα νομικό μονοπώλιο, επίσης γνωστό ως νόμιμο μονοπώλιο, είναι μια εταιρεία που προστατεύεται από το νόμο από τους ανταγωνιστές. Με άλλα λόγια, ένα νομικό μονοπώλιο είναι μια επιχείρηση που λαμβάνει κυβερνητική εντολή να λειτουργεί ως μονοπώλιο.
  • Οικονομία της αγοράς Οικονομία της αγοράς Η οικονομία της αγοράς ορίζεται ως ένα σύστημα όπου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιθυμίες και ικανότητες της αγοράς

Πρόσφατες δημοσιεύσεις