Κορυφαίες τράπεζες στο Μεξικό - Επισκόπηση και οδηγός για τις 10 κορυφαίες τράπεζες

Η κεντρική νομισματική αρχή στο Μεξικό είναι η Τράπεζα του Μεξικού (Banco de Mexico). Η κεντρική τράπεζα του Μεξικού ρυθμίζει την εγχώρια αγορά χρήματος και συναλλάγματος, επιβάλλει πιστωτικούς ελέγχους και θέτει αποθεματικές απαιτήσεις για τράπεζες στο Μεξικό.

Κορυφαίες τράπεζες στο Μεξικό

Οι διαφορετικοί τύποι τραπεζών στο Μεξικό είναι:

 • Τράπεζες δημόσιας ανάπτυξης
 • Δημόσια πιστωτικά ιδρύματα
 • Ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες
 • Τράπεζες ιδιωτικών επενδύσεων
 • Συνδέσεις αποταμιεύσεων και δανείων
 • Τράπεζες υποθηκών

Η Moody's διατηρεί τις αρνητικές της προοπτικές στο τραπεζικό σύστημα του Μεξικού, λόγω της πιθανής μείωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων εν μέσω αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης, αυξανόμενων επιτοκίων και σχετικά υψηλού πληθωρισμού στη χώρα. Ο οργανισμός αξιολόγησης αναμένει ότι τα προβλήματα θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα και, συνεπώς, την ικανότητα αποπληρωμής των οφειλετών.

Για όσους εξετάζουν μια τραπεζική σταδιοδρομία στο Μεξικό, αυτή η λίστα με τις κορυφαίες τράπεζες στο Μεξικό είναι ένας χρήσιμος οδηγός για το πού να ξεκινήσετε. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τη λίστα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παίκτες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ξεκινήστε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας.

Οι κορυφαίες τράπεζες στο Μεξικό είναι:

Bancomer BBVA

Ιδρύθηκε το 1932, η BBVA Bancomer είναι η μεγαλύτερη από τις τράπεζες στο Μεξικό. Παρέχει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις, ιδιώτες και ΜΜΕ και επιχειρηματικούς πελάτες. Η τράπεζα διαθέτει 1.800 καταστήματα, 7.700 ΑΤΜ και 125.000 τερματικά POS. Με περίπου 10.000 υπαλλήλους, εδρεύει στην Πόλη του Μεξικού.

Από το 2016, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ήταν 900 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το καθαρό κέρδος ήταν 5775 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Σανταντέρ Μεξικό

Η Santander Mexico ιδρύθηκε το 1932 και δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Εμπορική Τραπεζική και Παγκόσμια Εταιρική Τραπεζική. Από το 2016, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ανήλθαν σε 1.648 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 9.213 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Μπανάμεξ

Η Banco Nacional de México, SA, επίσης γνωστή ως Banamex, δραστηριοποιείται και στο Μεξικό και σε άλλες χώρες. Ιδρύθηκε το 1884, με έδρα την Πόλη του Μεξικού, με περίπου 41.000 υπαλλήλους. Διαχειρίζεται περίπου 1.600 καταστήματα και 7.500 ΑΤΜ.

Το 2016, η τράπεζα ανέφερε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 64 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και καθαρό κέρδος 570 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Μπανόρ

Η Banorte ιδρύθηκε το 1899 και είναι θυγατρική της Grupo Financiero Banorte, μιας κορυφαίας εταιρείας χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Μεξικό. Με περίπου 27.000 υπαλλήλους, η τράπεζα εδρεύει στην Πόλη του Μεξικού. Λειτουργεί μέσω ενός δικτύου περίπου 1.191 καταστημάτων, 7.425 ΑΤΜ, 6.989 ανταποκριτών τρίτων και 155.893 τερματικών POS.

Από το 2016, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ήταν 70 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το καθαρό κέρδος ήταν 1,038 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

HSBC Μεξικό

Η HSBC Mexico λειτουργεί ως ξένη τράπεζα της HSBC México SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Η τράπεζα ιδρύθηκε το 1941 και εδρεύει στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Απασχολεί περίπου 16.000 υπαλλήλους και διαχειρίζεται 973 καταστήματα και 5.532 ΑΤΜ.

Από το 2016, τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας ανήλθαν σε 35 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 81 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Scotiabank Μεξικό

Το Scotiabank Mexico παρέχει διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρείες στο Μεξικό. Μία από τις παλαιότερες τράπεζες στο Μεξικό, που ιδρύθηκε το 1832, προσφέρει υπηρεσίες εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής, προσωπικές και εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου, εξυπηρετώντας πάνω από 24 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Λειτουργεί έξω από την Πόλη του Μεξικού και απασχολεί περίπου 88.000 υπαλλήλους.

Το 2016, η τράπεζα δημοσίευσε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 896 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και καθαρό κέρδος 7368 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Bancomext

Η Bancomext ιδρύθηκε το 1937 και παρέχει διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες στο Μεξικό. Χρησιμεύει ειδικά ως οργανισμός εξαγωγικών πιστώσεων και βοηθά στη χρηματοδότηση και προώθηση μικρών και μεσαίων τοπικών εξαγωγικών εταιρειών σε διεθνείς αγορές. Προσφέρει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην εξαγωγή.

Με περίπου 554 υπαλλήλους, η τράπεζα εδρεύει στην Πόλη του Μεξικού. Από το 2016, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ήταν 19,46 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το καθαρό κέρδος ήταν 38 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Inbursa

Η Inbursa παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και ΜΜΕ στο Μεξικό. Ιδρύθηκε το 1993, η τράπεζα λειτουργεί επιχειρηματικές μονάδες με επίκεντρο τα επενδυτικά κεφάλαια, τη γενική ασφάλιση, την ασφάλιση αυτοκινήτων, τα στεγαστικά δάνεια, την ασφάλιση υγείας, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές. Με έδρα την Πόλη του Μεξικού, απασχολεί περίπου 2.054 υπαλλήλους.

Από το 2016, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 28,55 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το καθαρό κέρδος ανήλθε σε 668 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Deutsche Bank México SA

Η Deutsche Bank Mexico SA λειτουργεί ως θυγατρική της Deutsche Bank Americas Holding Corporation. Με περίπου 54 υπαλλήλους, εδρεύει στην Πόλη του Μεξικού. Το 1995 και το 2000, αντίστοιχα, η Deutsche Bank απέκτησε άδειες για την (χρηματιστής-εμπόρος) και την Deutsche Bank Mexico, SA Institución de Banca Múltiple (θυγατρική της τράπεζας), ενισχύοντας σημαντικά την τοπική της παρουσία.

Το 2016, η τράπεζα ανέφερε συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1956 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και καθαρή ζημιά 1725 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Μπάνκο ντελ Μπάτζιο

Ιδρύθηκε το 1994, η Banco del Bajio προσφέρει διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες εμπορικής τραπεζικής σε ιδιώτες, εταιρείες, κυβερνήσεις και ΜΜΕ στο Μεξικό.

Η τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μεμονωμένους πελάτες, κυβερνητικούς φορείς, μικρές και μεσαίες εταιρείες και εταιρείες. Εξυπηρετεί επίσης τους πελάτες του μέσω διαδικτυακής και κινητής πλατφόρμας.

Από το 2016, το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ήταν 10,43 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και το καθαρό κέρδος ήταν 210 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Καριέρα στην επενδυτική τραπεζική

Για να μπείτε στην επενδυτική τραπεζική, Jobs Browse Job Περιγραφή: Απαιτήσεις και δεξιότητες για θέσεις εργασίας σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, έρευνα μετοχών, ταμεία, FP&A, εταιρική χρηματοδότηση, λογιστική και άλλους τομείς χρηματοδότησης. Αυτές οι περιγραφές εργασίας έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας τους πιο κοινούς καταλόγους δεξιοτήτων, απαιτήσεων, εκπαίδευσης, εμπειρίας και άλλα υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που πρέπει να εστιάσετε. Αυτά περιλαμβάνουν τη δικτύωση, το βιογραφικό, το βιογραφικό, το βιογραφικό. Μάθετε πώς να γράφετε ένα βιογραφικό επενδυτικού τραπεζικού (Αναλυτής ή Συνεργάτης) με τον δωρεάν οδηγό και το βιογραφικό πρότυπο του Finance. Το βιογραφικό IB είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στο βιομηχανικό πρότυπο για να αποφύγετε την άμεση διαγραφή, εμπειρία,και δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Χρηματοοικονομικές δεξιότητες μοντελοποίησης Μάθετε τις 10 πιο σημαντικές δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και τι απαιτείται για να είστε καλοί στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel. Οι πιο σημαντικές δεξιότητες: λογιστική. Για να μάθετε περισσότερα, εξερευνήστε τον διαδραστικό χάρτη καριέρας μας…. Για τη σταδιοδρομία των τραπεζών, θα κερδίσετε ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού με τα μαθήματα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης.

Επιπρόσθετοι πόροι

Αυτός ήταν ο οδηγός χρηματοδότησης για τις κορυφαίες τράπεζες στο Μεξικό. Για όσους αναζητούν καριέρα στον τραπεζικό τομέα, αυτή η λίστα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε τη δικτύωσή σας. Δείτε επίσης αυτούς τους πρόσθετους πόρους:

 • Κορυφαίες τράπεζες στις ΗΠΑ Κορυφαίες τράπεζες στις ΗΠΑ Σύμφωνα με την US Federal Deposit Insurance Corporation, υπήρχαν 6.799 ασφαλιστικές τράπεζες με ασφάλιση FDIC στις ΗΠΑ από τον Φεβρουάριο του 2014. Η κεντρική τράπεζα της χώρας είναι η Federal Reserve Bank, η οποία δημιουργήθηκε μετά το ψήφισμα του νόμου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 1913
 • Οι 100 κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παράγοντες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και να ξεκινήσετε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας
 • Ερωτήσεις συνέντευξης επενδυτικής τραπεζικής Συνεντεύξεις Ακολουθήστε την επόμενη συνέντευξή σας! Ανατρέξτε στους οδηγούς συνέντευξης της Finance με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και τις καλύτερες απαντήσεις για οποιαδήποτε θέση εταιρικής χρηματοδότησης. Συνεντεύξεις ερωτήσεις και απάντηση για χρηματοδότηση, λογιστική, επενδυτική τραπεζική, έρευνα μετοχών, εμπορική τραπεζική, FP&A, περισσότερα! Δωρεάν οδηγοί και εξάσκηση για τη συνέντευξη σας
 • Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Η ερώτηση, περπατήστε με μέσα από μια ανάλυση DCF είναι κοινή στις συνεντεύξεις επενδυτικής τραπεζικής. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την ερώτηση με τον λεπτομερή οδηγό απαντήσεων του Finance. Δημιουργήστε μια πενταετή πρόβλεψη για ελεύθερη ταμειακή ροή χωρίς μοχλό, υπολογίστε μια τελική τιμή και προεξοφλήστε όλες αυτές τις ταμειακές ροές στην παρούσα αξία χρησιμοποιώντας το WACC
 • Οικονομική Μοντελοποίηση και Αναλυτής Αποτίμησης (FMVA) Προσδιορισμός Πιστοποίηση FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari

Πρόσφατες δημοσιεύσεις