Κατάρτιση και Ανάπτυξη Εργαζομένων - Επισκόπηση, Οφέλη και Μέθοδοι

Η κατάρτιση και η ανάπτυξη των εργαζομένων αναφέρεται στις συνεχείς προσπάθειες μιας εταιρείας για την ενίσχυση της απόδοσης Η Εταιρική Διαχείριση Επιδόσεων (CPM) Η Εταιρική Διαχείριση Επιδόσεων (CPM) αναφέρεται σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από εταιρείες για τη διαμόρφωση οργανωτικών στρατηγικών μέσω καθορισμένων μεθοδολογιών των εργαζομένων της. Οι εταιρείες στοχεύουν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων χρησιμοποιώντας μια σειρά εκπαιδευτικών μεθόδων και προγραμμάτων.

Κατάρτιση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Τα τελευταία χρόνια, η κατάρτιση και η ανάπτυξη έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής. Περισσότεροι ιδιοκτήτες εταιρειών έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την ανάπτυξη των εργαζομένων όχι μόνο χρησιμεύει ως κίνητρο, αλλά επιτρέπει επίσης στον οργανισμό να δημιουργήσει εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης. Αυτό το άρθρο εξηγεί περαιτέρω τη σημασία της κατάρτισης και της ανάπτυξης των εργαζομένων. Περιγράφει επίσης τις διάφορες προσεγγίσεις που οργανώνουν Τύποι Οργανισμών Αυτό το άρθρο σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους οργανισμών διερευνά τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες μπορούν να εμπίπτουν οι οργανωτικές δομές. Οι οργανωτικές δομές χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους.

Κατανομή Κατάρτισης και Ανάπτυξης Εργαζομένων

Παρόλο που οι όροι «εκπαίδευση» και «ανάπτυξη» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, υπάρχουν μερικές διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών. Οι διαφορές σχετίζονται με το εύρος των εφαρμογών τους. Ουσιαστικά, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται με πολύ ακριβείς και μετρήσιμους στόχους, όπως η εκμάθηση πώς να εκτελεί μια συγκεκριμένη διαδικασία με ακρίβεια ή πώς να χειρίζεται ένα κομμάτι μηχανημάτων.

Αντίθετα, ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην απόκτηση ευρύτερων δεξιοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων. Περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως η λήψη αποφάσεων, επικοινωνία Επικοινωνία Το να μπορείς να επικοινωνείς αποτελεσματικά είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες ζωής που πρέπει να μάθεις. Η επικοινωνία ορίζεται ως μεταφορά πληροφοριών για μεγαλύτερη κατανόηση. Μπορεί να γίνει φωνητικά (μέσω προφορικών ανταλλαγών), μέσω γραπτών μέσων (βιβλία, ιστότοποι και περιοδικά), οπτικά (χρησιμοποιώντας γραφήματα, γραφήματα και χάρτες) ή μη λεκτικά, και ηγεσία.

Οφέλη από την Κατάρτιση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

Αν και υπάρχουν μερικά μειονεκτήματα στην επένδυση στην κατάρτιση των εργαζομένων, τα οφέλη από τέτοια προγράμματα τα ξεπερνούν σημαντικά. Τα οφέλη περιλαμβάνουν:

1. Αντιμετώπιση αδυναμιών

Εάν ένας ιδιοκτήτης μιας εταιρείας αξιολογεί στενά το εργατικό δυναμικό του, είναι πιθανό να βρει δύο ή περισσότερους από τους υπαλλήλους του που δεν διαθέτουν ορισμένες δεξιότητες. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει την ευκαιρία να ενσταλάξει τις απαραίτητες δεξιότητες στους υπαλλήλους. Ομοίως, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης βοηθά στην επέκταση της βάσης γνώσεων όλων των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες εταιρειών είναι σε θέση να γεφυρώσουν τυχόν κενά και αδύναμους δεσμούς εντός των οργανισμών τους. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υπάλληλος θα είναι σε θέση να συμπληρώσει τον συνάδελφό του και να χειριστεί οποιαδήποτε εργασία με αποτελεσματικότητα.

2. Βελτιωμένη απόδοση των εργαζομένων

Ένας υπάλληλος που λαμβάνει εκπαίδευση από καιρό σε καιρό είναι σε καλύτερη θέση να βελτιώσει την παραγωγικότητά του. Χάρη στα εκπαιδευτικά προγράμματα, κάθε εργαζόμενος θα είναι καλά εξοικειωμένος με τις πρακτικές ασφάλειας και τις κατάλληλες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτέλεση βασικών εργασιών. Ένα πρόγραμμα κατάρτισης βοηθά επίσης στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης ενός εργαζομένου, καθώς θα αποκτήσει καλύτερη κατανόηση της βιομηχανίας και των ευθυνών του ρόλου του.

3. Ενισχύει το εταιρικό προφίλ και τη φήμη

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η κατάρτιση των εργαζομένων δεν είναι μόνο καλή για τους εργαζόμενους αλλά και για την εταιρεία. Η διεξαγωγή συχνών προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης είναι ένας τρόπος ανάπτυξης της επωνυμίας εργοδότη του οργανισμού, καθιστώντας έτσι μια πρωταρχική σημασία για τους κορυφαίους υπαλλήλους που εργάζονται για ανταγωνιστικές εταιρείες, καθώς και απόφοιτους. Μια εταιρεία που εκπαιδεύει τους υπαλλήλους της θα είναι πιο ελκυστική για τους πιθανούς νέους υπαλλήλους, ιδίως εκείνους που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

4. Καινοτομία

Όταν οι εργαζόμενοι λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση, ενισχύει τη δημιουργικότητά τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθούν τους υπαλλήλους να είναι πιο ανεξάρτητοι και δημιουργικοί όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη δουλειά τους.

Κοινές μέθοδοι κατάρτισης για την κατάρτιση και την ανάπτυξη των εργαζομένων

Παρόλο που εμφανίζονται καθημερινά νέες τεχνικές κατάρτισης, πολλές κοινές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές. Περιλαμβάνουν:

1. Προσανατολισμοί

Η εκπαίδευση προσανατολισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία νέων προσλήψεων. Δεν έχει σημασία αν η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ενός εγχειριδίου, μιας συνεδρίασης ενός ατόμου ή μιας διάλεξης. Αυτό που έχει σημασία είναι να παρέχει στους νέους υπαλλήλους πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό της εταιρείας, τις στρατηγικές, τη δήλωση αποστολής της αποστολής Μια δήλωση αποστολής καθορίζει σε ποιον επιχειρηματικό κλάδο βρίσκεται μια εταιρεία και γιατί υπάρχει ή για ποιο σκοπό εξυπηρετεί. , όραμα και στόχοι. Αυτή η εκπαίδευση δίνει στους νέους υπαλλήλους την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πολιτικές, τους κανόνες και τους κανονισμούς της εταιρείας.

2. Διαλέξεις

Οι διαλέξεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όταν ο στόχος είναι η παροχή των ίδιων πληροφοριών σε μια μεγάλη ομάδα ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει ανάγκη για ατομική εκπαίδευση και, επομένως, εξοικονόμηση κόστους. Ωστόσο, οι διαλέξεις θέτουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα. Πρώτον, επικεντρώνονται σε μονόδρομη επικοινωνία, η οποία αφήνει λίγο χώρο για ανατροφοδότηση. Επίσης, ο εκπαιδευτής μπορεί να δυσκολευτεί να αξιολογήσει το επίπεδο κατανόησης του περιεχομένου σε μια μεγάλη ομάδα.

3. Εκπαίδευση μέσω υπολογιστή (CBT)

Με αυτήν την προσέγγιση, οι υπολογιστές και τα σεμινάρια που βασίζονται σε υπολογιστή είναι τα κύρια μέσα επικοινωνίας μεταξύ του εκπαιδευτή και των υπαλλήλων. Τα προγράμματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό, διευκολύνοντας παράλληλα τη μαθησιακή διαδικασία.

Το βασικό όφελος της κατάρτισης μέσω υπολογιστή (CBT) είναι ότι κάθε εργαζόμενος έχει την ελευθερία να μάθει με τον δικό του ρυθμό στον πιο βολικό χρόνο του. Βοηθά επίσης στη μείωση του συνολικού κόστους που επιβάλλει ένας οργανισμός στην εκπαίδευση των υπαλλήλων του. Το κόστος ελαχιστοποιείται μειώνοντας τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εξαλείφοντας την ανάγκη για εκπαιδευτές και μειώνοντας τα ταξίδια.

Περίληψη

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία στις μέρες μας. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται με βάση τη φυσική τους δομή και το πνευματικό τους κεφάλαιο. Ο ευκολότερος τρόπος ανάπτυξης και βελτίωσης του πνευματικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι η διεξαγωγή τακτικών προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης.

Επίσης, η υποστήριξη μη εκπαιδευμένων υπαλλήλων κοστίζει τον οργανισμό περισσότερο από ό, τι εάν απασχολούσε καλά εκπαιδευμένα άτομα. Άλλα προνόμια κατάρτισης και ανάπτυξης των εργαζομένων περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην απόδοση των εργαζομένων, ενίσχυση της φήμης της εταιρείας και αντιμετώπιση αδύναμων δεσμών στον οργανισμό.

Σχετικές αναγνώσεις

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για την κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Certification Συμμετάσχετε 350.600+ φοιτητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari, σχεδιασμένο για να μετατρέψει οποιονδήποτε σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικός αναλυτής. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να αναπτύσσετε τις γνώσεις σας σχετικά με την οικονομική ανάλυση, προτείνουμε ιδιαίτερα τους παρακάτω πόρους:

  • Εταιρική Ανάπτυξη Εταιρική Ανάπτυξη Η εταιρική ανάπτυξη είναι ο όμιλος μιας εταιρείας που είναι υπεύθυνη για στρατηγικές αποφάσεις για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της επιχείρησής της, δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, συμμετοχή σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) ή / και επίτευξη οργανικής αριστείας. Η Corp Dev επιδιώκει επίσης ευκαιρίες που αξιοποιούν την αξία της επιχειρηματικής πλατφόρμας της εταιρείας.
  • KPI Εργατικού Δυναμικού KPI Εργατικού Δυναμικού Πώς μπορούμε να παρακολουθούμε το εργατικό δυναμικό; Οι κυβερνήσεις και οι οικονομολόγοι αναφέρονται συνήθως σε τρεις βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για να εκτιμήσουν τη δύναμη του εργατικού δυναμικού ενός έθνους
  • Δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων εντός της εταιρείας (Μέρος 1) Δικτύωση και οικοδόμηση σχέσεων (Μέρος 1) Αυτό το άρθρο είναι μέρος μιας σειράς χρήσιμων συμβουλών που θα σας βοηθήσουν να βρείτε επιτυχία στη δικτύωση εντός της εταιρείας σας. Η δικτύωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική μας ζωή, ξεκινώντας από την αναζήτηση εργασίας μας, συνεχίζοντας την ένταξη και την εργασία σε μια εταιρεία, και τέλος, προωθώντας την καριέρα μας.
  • Διαδοχικός σχεδιασμός Διαδοχικός σχεδιασμός Ο σχεδιασμός διαδοχής αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται και αναπτύσσονται με σκοπό την πλήρωση ενός βασικού ρόλου εντός ενός οργανισμού. Το

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found