Μερίδιο αγοράς - Επισκόπηση, αντίκτυπος, τρόπος αύξησης

Το μερίδιο αγοράς αναφέρεται στο τμήμα ή το ποσοστό μιας αγοράς που κερδίζει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός. Με άλλα λόγια, ένα μερίδιο αγοράς μιας εταιρείας είναι το σύνολο των πωλήσεών του Έσοδα πωλήσεων Τα έσοδα από πωλήσεις είναι το εισόδημα που λαμβάνει μια εταιρεία από τις πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Στη λογιστική, οι όροι «πωλήσεις» και «έσοδα» μπορούν, και συχνά χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά, να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τα έσοδα δεν σημαίνει απαραίτητα μετρητά που λαμβάνονται. σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Μερίδιο αγοράς

Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η αγοραστική δραστηριότητα των καταναλωτών στο σύνολό της είναι 100 σωλήνες οδοντόκρεμας και ένας συγκεκριμένος κατασκευαστής οδοντόκρεμας πωλεί 60 σωλήνες. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία κατέχει μερίδιο αγοράς 60%. Ο υπολογισμός του μεριδίου αγοράς λαμβάνει υπόψη τις συνολικές πωλήσεις μιας εταιρείας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Γρήγορη περίληψη

  • Το μερίδιο αγοράς αναφέρεται στο τμήμα ή το ποσοστό μιας αγοράς που κερδίζει μια εταιρεία ή ένας οργανισμός. Με άλλα λόγια, το μερίδιο αγοράς μιας εταιρείας είναι οι συνολικές πωλήσεις της σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.
  • Ο υπολογισμός του μεριδίου αγοράς λαμβάνει υπόψη τις συνολικές πωλήσεις μιας εταιρείας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
  • Για παράδειγμα, η αγοραστική δραστηριότητα των καταναλωτών στο σύνολό της είναι 100 σωλήνες οδοντόκρεμας και ένας συγκεκριμένος κατασκευαστής οδοντόκρεμας πωλεί 60 σωλήνες. Αυτό συνεπάγεται ότι η εταιρεία κατέχει μερίδιο αγοράς 60%.

Τύπος για μερίδιο αγοράς

Το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται ως εξής:

Μερίδιο αγοράς - τύπος

Αντίκτυπος του μεριδίου αγοράς

1. Οικονομίες κλίμακας Οικονομίες κλίμακας Οι οικονομίες κλίμακας αναφέρονται στο πλεονέκτημα κόστους που βιώνει μια επιχείρηση όταν αυξάνει το επίπεδο παραγωγής της. Το πλεονέκτημα προκύπτει λόγω της αντίστροφης σχέσης μεταξύ του σταθερού κόστους ανά μονάδα και της παραγόμενης ποσότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη παραγωγή, τόσο χαμηλότερο είναι το σταθερό κόστος ανά μονάδα. Τύποι, παραδείγματα, οδηγός

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς μιας εταιρείας μπορεί να επιτρέψει στην εταιρεία να λειτουργεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και να αυξήσει την κερδοφορία. Βοηθά επίσης την εταιρεία να αναπτύξει ένα πλεονέκτημα κόστους σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.

2. Αυξημένες πωλήσεις

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς συμβάλλει επίσης στην αύξηση των συνολικών πωλήσεων μιας εταιρείας. Όταν οι καταναλωτές παρατηρούν την πίστη της μάρκας από την πλειοψηφία των συνομηλίκων τους, οι υπόλοιποι καταναλωτές οδηγούνται επίσης να αγοράσουν αυτό το προϊόν.

3. Αυξημένη πελατειακή βάση

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς βοηθά επίσης μια εταιρεία να διευρύνει την πελατειακή της βάση. Όταν η πλειοψηφία της καταναλωτικής βάσης είναι πιστή σε μία μάρκα ή προϊόν, μπορεί να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα.

4. Φήμη

Η αύξηση του μεριδίου αγοράς συμβάλλει στη βελτίωση της φήμης μιας εταιρείας. Μια καλή φήμη, με τη σειρά της, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

5. Κυριαρχώντας στη βιομηχανία

Με την αύξηση του μεριδίου αγοράς, μια εταιρεία αυξάνει την κυριαρχία της στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

6. Αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη

Με την αύξηση του μεριδίου αγοράς, μια εταιρεία αρχίζει να κυριαρχεί σε έναν κλάδο. Με αυξημένη κυριαρχία στον κλάδο, μια εταιρεία μπορεί να ασκήσει ορισμένες εξουσίες, όπως μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Η εταιρεία αρχίζει να απολαμβάνει το πλεονέκτημα και μπορεί να διαπραγματευτεί προς όφελός της με προμηθευτές και μέλη καναλιών διανομής.

Πώς να αυξήσετε το μερίδιο αγοράς;

1. Καινοτομία

Η καινοτομία είναι μια εξαιρετική μέθοδος αύξησης του μεριδίου αγοράς. Η καινοτομία μπορεί να είναι με τη μορφή καινοτομίας προϊόντων, καινοτομίας μεθόδου παραγωγής ή απλώς με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην αγορά που οι ανταγωνιστές δεν έχουν ακόμη προσφέρει. Με την καινοτομία, μια εταιρεία μπορεί να κερδίσει ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και να κυριαρχήσει στον κλάδο.

2. Μείωση των τιμών

Μια εταιρεία μπορεί επίσης να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της μειώνοντας τις τιμές της. Η μείωση των τιμών θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες και θα βοηθήσει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και στην αύξηση των πωλήσεων, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας.

3. Ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες

Ενισχύοντας τις υπάρχουσες πελατειακές τους σχέσεις. Customer Bonding Η σύνδεση με τους πελάτες είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μια εταιρεία ή ένας οργανισμός συνδέει με τους πελάτες της. Ο στόχος της δέσμευσης πελατών είναι η ανάπτυξη, οι εταιρείες προστατεύουν την υπάρχουσα αγορά τους και δεν διασφαλίζουν καμία απώλεια της υπάρχουσας πελατειακής βάσης λόγω του υψηλού ανταγωνισμού. Αυτό αυξάνει επίσης την ικανοποίηση των πελατών, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην αύξηση της πελατειακής βάσης μέσω του στόματος.

4. Διαφήμιση

Η διαφήμιση είναι ένας ακριβός αλλά αποτελεσματικός τρόπος αύξησης του μεριδίου αγοράς. Με τον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά, η διαφήμιση είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κερδίσετε τους ανταγωνιστές.

5. Αυξημένη ποιότητα

Οι πελάτες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο την ποιότητα ενός προϊόντος εκτός από την τιμή του. Διασφαλίζοντας υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, μια εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

6. Απόκτηση

Η απόκτηση ενός ανταγωνιστή είναι μια σίγουρη μέθοδος για την απόκτηση κυριαρχίας σε έναν κλάδο. Με την απόκτηση ενός ανταγωνιστή, μια εταιρεία όχι μόνο αποκτά πρόσβαση σε μια νέα πελατειακή βάση, αλλά επίσης μειώνει τον ανταγωνισμό και συμβάλλει στη δημιουργία κυριαρχίας σε μια βιομηχανία και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Ενδεικτικά παραδείγματα

  • Apple Inc .: Η Apple είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πραγματικής ζωής μιας επιχείρησης που διοικεί μεγάλο απόλυτο μερίδιο αγοράς και κυριαρχεί στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Στη βιομηχανία smartphone, είναι ένας από τους ηγέτες της αγοράς, πολεμώντας πολύ ισχυρούς ανταγωνιστές όπως η Samsung και η Huawei. Στην πλειονότητα των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Apple, η εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ απολαμβάνει, κατά μέσο όρο, μερίδιο αγοράς 70%.
  • Colgate : Η Colgate είναι ένα άλλο εξαιρετικό παράδειγμα μιας εταιρείας που διαθέτει μεγάλο απόλυτο μερίδιο αγοράς. Στη βιομηχανία οδοντόκρεμας, η Colgate αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% όλων των πωλήσεων οδοντόκρεμας.

Σχετικές αναγνώσεις

Το Finance είναι ο επίσημος πάροχος του παγκόσμιου Αναλυτή Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης & Αποτίμησης (FMVA) ™ FMVA® Συμμετοχή σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως το πρόγραμμα πιστοποίησης Amazon, JP Morgan και Ferrari, σχεδιασμένο για να βοηθήσει οποιονδήποτε να γίνει οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης . Μέσω μαθημάτων χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης, εκπαίδευσης και ασκήσεων, οποιοσδήποτε στον κόσμο μπορεί να γίνει σπουδαίος αναλυτής.

Για να συνεχίσετε να προωθείτε την καριέρα σας, οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης παρακάτω θα είναι χρήσιμοι:

  • Μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) Μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) Το μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU), επίσης γνωστό ως μέσο έσοδο ανά μονάδα, είναι μια μέτρηση εκτός GAAP που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες ψηφιακών μέσων, εταιρείες κοινωνικών μέσων και εταιρείες τηλεπικοινωνιών να αξιολογήσουν τις δυνατότητές τους που δημιουργούν έσοδα σε επίπεδο ανά πελάτη.
  • Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων Το μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων είναι ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στη στρατηγική ανάλυση για την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας σε μια βιομηχανία. Αυτό το μοντέλο είναι πιο συχνά
  • Σύνολο διευθυνσιοδοτούμενης αγοράς (TAM) Σύνολο διευθυνσιοδοτούμενης αγοράς (TAM) Η συνολική διευθύνσιμη αγορά (TAM), που αναφέρεται επίσης ως συνολική διαθέσιμη αγορά, είναι η συνολική ευκαιρία εσόδων που είναι διαθέσιμη σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εάν
  • Συντελεστής ιών Συντελεστής ιών Ο συντελεστής ιών είναι μια μέτρηση που καθορίζει τον αριθμό των νέων χρηστών που δημιουργούνται από παραπομπές από υπάρχοντες πελάτες. Η μέτρηση είναι απλώς μια εκτίμηση της virality μιας εταιρείας, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον εκθετικό κύκλο παραπομπής.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found