Τράπεζες στην Ελλάδα - Επισκόπηση των 10 κορυφαίων τραπεζών στην Ελλάδα

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται από τέσσερις συστημικές τράπεζες (μεγάλες τράπεζες στην Ελλάδα με σημαντικό αντίκτυπο στην εγχώρια οικονομία), τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Ελλάδα και διεθνείς τράπεζες που λειτουργούν υποκαταστήματα στη χώρα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και την εποπτεία των ιδιωτικών τραπεζών στην Ελλάδα. Χρησιμεύει επίσης ως ταμίας και φορολογικός πράκτορας της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κεντρική τράπεζα ιδρύθηκε το 1927 με έδρα στην Αθήνα και πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Τράπεζες στην Ελλάδα

Η Moody's Investors Service διατηρεί σταθερές προοπτικές για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Ορισμένες βελτιώσεις στην κερδοφορία των τραπεζών και στην ποιότητα των δανείων αναμένονται το 2017-2018, σύμφωνα με τη Moody's. Μία σημαντική πρόκληση για τις τράπεζες στην Ελλάδα είναι τα προβληματικά δάνεια, αλλά προβλέπεται να μειωθεί κατά σχεδόν το ήμισυ κατά την περίοδο προοπτικής του οργανισμού.

Για όσους σκέφτονται καριέρα στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, αυτή η λίστα με τις κορυφαίες τράπεζες στην Ελλάδα είναι ένας χρήσιμος οδηγός για το πού να ξεκινήσετε. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τη λίστα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παίκτες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ξεκινήστε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας.

Οι κορυφαίες τράπεζες στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:

Τράπεζα Πειραιώς

Η Universal Bank Piraeus Bank AE ιδρύθηκε το 1916 με σκοπό την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η τράπεζα παρέχει τώρα διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες μέσω 620 καταστημάτων στην Ελλάδα και 133 καταστημάτων σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο, Βουλγαρία, Ουκρανία και Αλβανία. Με έδρα την Αθήνα, είναι η μεγαλύτερη από τις τράπεζες στην Ελλάδα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Διαθέτει μερίδιο αγοράς 30% στα καθαρά δάνεια και μερίδιο 29% στις συνολικές καταθέσεις.

Έσοδα: 2,040 δισ. Ευρώ (2017)

Καθαρό εισόδημα: 202 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 67,42 δισ. Ευρώ (2017)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια παγκόσμια εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ιδρύθηκε το 1841. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα όσον αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με καταθέσεις, και η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα όσον αφορά Ελληνικά δάνεια.

Η τράπεζα παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες μέσω των 542 ελληνικών καταστημάτων και 336 καταστημάτων στο εξωτερικό.

Έσοδα: 2,065 δισεκατομμύρια ευρώ (2016)

Καθαρά έσοδα (ζημίες): (301 εκατομμύρια ευρώ) (2016)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 70,34 δισ. Ευρώ (2016)

Eurobank Ergasias SA

Ιδρύθηκε το 1990, η Eurobank Ergasias SA είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως λιανική, εταιρική και επενδυτική τραπεζική, καθώς και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, μέσω των 898 καταστημάτων του.

Με έδρα την Αθήνα, η τράπεζα διατηρεί σταθερή παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, το Λονδίνο και την Ουκρανία.

Έσοδα: 1,888 δισ. Ευρώ (2017)

Καθαρά έσοδα: 104 εκατομμύρια ευρώ (2017)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 60,02 δισ. Ευρώ (2017)

Alpha Bank

Η Alpha Bank είναι η μεγαλύτερη από τις τράπεζες στην Ελλάδα όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η τράπεζα λειτουργεί ένα δίκτυο 671 καταστημάτων, καθώς και θυγατρικών σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, προσφέροντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρείες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 όταν ο Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος ίδρυσε μια μικρή εμπορική εταιρεία στην Καλαμάτα. Το τραπεζικό του τμήμα ονομάστηκε τότε Τράπεζα της Καλαμάτας το 1918. Το 1924, η τράπεζα υιοθέτησε το όνομα Banque de Credit Commercial Hellenique αφού μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα.

Έσοδα: 2,669 δισ. Ευρώ (2016)

Καθαρά έσοδα: 42,3 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 64,8 δισεκατομμύρια ευρώ (2016)

Τράπεζα Αττικής

Η Attica Bank Banking Company ιδρύθηκε το 1925 και παλαιότερα ονομάστηκε Bank of Attica SA, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Απασχολεί περίπου 782 άτομα και παρέχει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 65 καταστημάτων, εξυπηρετώντας πελάτες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα.

Έσοδα: 107,65 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Καθαρά έσοδα (ζημίες): (49,83 εκατομμύρια ευρώ) (2016)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 3,619 δισεκατομμύρια ευρώ (2016)

HSBC Ελλάδα

Η διεθνής τράπεζα HSBC δημιούργησε παρουσία στην Ελλάδα το 1981 και είναι πλέον μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Υποστηρίζει την εταιρική επέκταση στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των εξειδικευμένων τμημάτων της όπως η HSBC Commercial Banking και η HSBC Global Banking and Markets.

Με τη διεθνή εμπειρία της τράπεζας, η HSBC είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις τοπικές απαιτήσεις των ατόμων και των εταιρικών και θεσμικών πελατών όσον αφορά τις τραπεζικές και επενδυτικές.

Citibank Ελλάδα

Ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες καρτών στην Ελλάδα είναι η διεθνής τράπεζα, η Citibank. Είναι επίσης η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που εισάγει επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική αγορά. Με έδρα την Αθήνα, η Citibank Greece είναι θυγατρική της Citibank, National Association. Προσφέρει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, το δημόσιο τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το 2014, η Citibank πούλησε τις επιχειρήσεις λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα στην Alpha Bank, μεταφέροντας περισσότερους από 720 υπαλλήλους, τη μονάδα διαχείρισης πλούτου και ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικής που εξυπηρετεί 480.000 πελάτες.

Aegean Baltic Bank

Η Specialist Aegean Baltic Bank (ABBank) παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες εταιρικής, επενδυτικής και διαχείρισης πλούτου, εστιάζοντας στην ελληνική και περιφερειακή ναυτιλιακή κοινότητα. Ιδρύθηκε το 2002 με έδρα το Μαρούσι και υποκαταστήματα στον Πειραιά και τη Γλυφάδα.

Έσοδα: 9,12 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Καθαρό εισόδημα (ζημιά): -880.000 ευρώ (2016)

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων: 226 εκατομμύρια ευρώ (2016)

Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος

Με έδρα την Αθήνα, η Investment Bank of Greece SA είναι θυγατρική της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2000, είναι μια από τις καλύτερες καπιταλιστικές τράπεζες στην Ευρώπη και η μόνη από τις τράπεζες στην Ελλάδα που προσφέρει τραπεζικές και χρηματιστηριακές λύσεις. Εκτός από το ότι είναι μεσίτης στην αγορά κινητών αξιών, η τράπεζα παρέχει επίσης προϊόντα καταθέσεων και δανείων, τραπεζική ανταποκριτών και διεθνή υποστήριξη.

Καριέρα στην επενδυτική τραπεζική

Για να μπείτε στην επενδυτική τραπεζική, Jobs Browse Job Περιγραφή: Απαιτήσεις και δεξιότητες για θέσεις εργασίας σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, έρευνα μετοχών, ταμεία, FP&A, εταιρική χρηματοδότηση, λογιστική και άλλους τομείς χρηματοδότησης. Αυτές οι περιγραφές εργασίας έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας τους πιο κοινούς καταλόγους δεξιοτήτων, απαιτήσεων, εκπαίδευσης, εμπειρίας και άλλα υπάρχουν πολλά σημαντικά πράγματα που πρέπει να εστιάσετε. Αυτά περιλαμβάνουν τη δικτύωση, το βιογραφικό, το βιογραφικό, το βιογραφικό. Μάθετε πώς να γράφετε ένα βιογραφικό επενδυτικού τραπεζικού (Αναλυτής ή Συνεργάτης) με τον δωρεάν οδηγό και το βιογραφικό πρότυπο του Finance. Το βιογραφικό IB είναι μοναδικό. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας στο βιομηχανικό πρότυπο για να αποφύγετε την άμεση διαγραφή, εμπειρία,και δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Χρηματοοικονομικές δεξιότητες μοντελοποίησης Μάθετε τις 10 πιο σημαντικές δεξιότητες χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και τι απαιτείται για να είστε καλοί στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση στο Excel. Οι πιο σημαντικές δεξιότητες: λογιστική. Για να μάθετε περισσότερα, εξερευνήστε τον διαδραστικό χάρτη καριέρας μας…. Για τραπεζικές σταδιοδρομίες, θα έχετε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού με τα μαθήματα οικονομικής μοντελοποίησης.

Επιπρόσθετοι πόροι

Αυτός ήταν ο οδηγός Οικονομικών για τις κορυφαίες τράπεζες στην Ελλάδα. Για όσους αναζητούν καριέρα στον τραπεζικό τομέα, αυτή η λίστα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσετε τη δικτύωσή σας. Δείτε επίσης αυτούς τους πρόσθετους πόρους:

  • Κορυφαίες τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο Κορυφαίες τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο Υπάρχουν περισσότερες από 45 οικοδομικές εταιρείες και 300 τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας το το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη και την τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Moody's, οι προοπτικές για τις τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρνητικές, λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλούνται από την ψηφοφορία μετά το Brexit.
  • Οι 100 κορυφαίες τράπεζες επενδύσεων Εταιρείες Λίστες με τους κύριους παράγοντες στην εταιρική χρηματοδότηση. Έχουμε λίστες με τις πιο σημαντικές εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, ιδρύματα, λογιστικές εταιρείες και εταιρείες στον κλάδο. Αναζητήστε αυτούς τους οδηγούς για να προετοιμαστείτε για μια καριέρα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και να ξεκινήσετε τη δικτύωση σήμερα για να επιταχύνετε την καριέρα σας
  • Ερωτήσεις συνέντευξης επενδυτικής τραπεζικής Συνεντεύξεις Ακολουθήστε την επόμενη συνέντευξή σας! Ανατρέξτε στους οδηγούς συνέντευξης της Finance με τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και τις καλύτερες απαντήσεις για οποιαδήποτε θέση εταιρικής χρηματοδότησης. Συνεντεύξεις ερωτήσεις και απάντηση για χρηματοδότηση, λογιστική, επενδυτική τραπεζική, έρευνα μετοχών, εμπορική τραπεζική, FP&A, περισσότερα! Δωρεάν οδηγοί και εξάσκηση για τη συνέντευξη σας
  • Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Περπατήστε με μέσα από ένα DCF Η ερώτηση, περπατήστε με μέσα από μια ανάλυση DCF είναι κοινή στις συνεντεύξεις επενδυτικής τραπεζικής. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την ερώτηση με τον λεπτομερή οδηγό απαντήσεων του Finance. Δημιουργήστε μια πενταετή πρόβλεψη για ελεύθερη ταμειακή ροή χωρίς μοχλό, υπολογίστε μια τελική τιμή και προεξοφλήστε όλες αυτές τις ταμειακές ροές στην παρούσα αξία χρησιμοποιώντας το WACC
  • Οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Δωρεάν οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης Αυτός ο οδηγός χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης καλύπτει συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές του Excel σχετικά με παραδοχές, προγράμματα οδήγησης, προβλέψεις, σύνδεση των τριών καταστάσεων, ανάλυση DCF, περισσότερα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found