Χαρακτηριστικά ηγεσίας - Λίστα κορυφαίων ικανοτήτων ενός αποτελεσματικού ηγέτη

Τα ηγετικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε προσωπικές ιδιότητες που καθορίζουν αποτελεσματικούς ηγέτες. Η ηγεσία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου ή ενός οργανισμού να καθοδηγεί άτομα, ομάδες ή οργανισμούς Εταιρική δομή Η εταιρική δομή αναφέρεται στην οργάνωση διαφορετικών τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων μέσα σε μια εταιρεία. Ανάλογα με τους στόχους μιας εταιρείας και τη βιομηχανία προς την επίτευξη των στόχων και των στόχων. Παίζει μια σημαντική λειτουργία στη διαχείριση, καθώς βοηθά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας Οικονομίες του πεδίου Οι οικονομίες του πεδίου είναι μια οικονομική έννοια που αναφέρεται στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής όταν μια σειρά προϊόντων παράγονται μαζί και όχι ξεχωριστά. και να επιτύχετε στρατηγικούς και οργανωτικούς στόχους Εταιρική στρατηγική Η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στον τρόπο διαχείρισης πόρων, κινδύνου και επιστροφής σε μια εταιρεία,σε αντίθεση με την εξέταση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην επιχειρηματική στρατηγική Οι ηγέτες βοηθούν να παρακινήσουν τους άλλους, να παρέχουν καθοδήγηση, να χτίσουν ηθικό, να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον και να ξεκινήσουν δράση.

Θέμα ηγετικών χαρακτηριστικών

Λίστα αποτελεσματικών χαρακτηριστικών ηγεσίας

Μια κοινή λανθασμένη αντίληψη είναι ότι τα άτομα είναι φυσικά προικισμένα με ηγετικές δεξιότητες. Η αλήθεια είναι ότι τα ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως και άλλες δεξιότητες, μπορούν να αποκτηθούν με το χρόνο και την πρακτική. Ακολουθούν επτά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού ηγέτη:

1. Αποτελεσματικοί επικοινωνιακοί

Οι ηγέτες είναι εξαιρετικοί επικοινωνιακοί, ικανοί να εξηγήσουν με σαφήνεια και συνοπτικά τα προβλήματα και τις λύσεις. Οι ηγέτες ξέρουν πότε να μιλήσουν και πότε να ακούσουν. Επιπλέον, οι ηγέτες μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά επίπεδα: ένα προς ένα, μέσω τηλεφώνου, email, κ.λπ.

2. Υπεύθυνος και υπεύθυνος

Οι ηγέτες λογοδοτούν και αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη. Οι ηγέτες υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν την ατομικότητα ενώ τηρούν την οργανωτική δομή, τους κανόνες και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται.

3. Μακροπρόθεσμοι στοχαστές

Οι ηγέτες είναι οραματιστές. Αυτό αποδεικνύεται από το ηγετικό γνώρισμα του ότι είναι σε θέση να σχεδιάζει το μέλλον μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων. Κατανοούν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή και είναι ανοιχτοί σε νέες προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων ή τη βελτίωση των διαδικασιών.

4. Αυτοκινούμενοι

Οι ηγέτες είναι αυτοκινούμενοι και είναι σε θέση να συνεχίσουν και να επιτύχουν στόχους παρά τις αποτυχίες. Επιπλέον, οι καλοί ηγέτες προσπαθούν το καλύτερό τους για να ξεπεράσουν, όχι μόνο να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

5. Αυτοπεποίθηση

Σχεδόν όλοι οι καλοί ηγέτες μοιράζονται το ηγετικό γνώρισμα της εμπιστοσύνης. Είναι σε θέση να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις και να οδηγούν με εξουσία. Με την αυτοπεποίθηση, οι ηγέτες είναι σε θέση να καθησυχάσουν και να εμπνεύσουν άλλους, να δημιουργήσουν ανοιχτές επικοινωνίες και να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία.

6. Προσανατολισμένοι στον άνθρωπο

Οι ηγέτες είναι συνήθως ανθρωποκεντρικοί και παίκτες της ομάδας. Είναι σε θέση να καλλιεργήσουν μια ομαδική κουλτούρα, να εμπλέξουν άλλους στη λήψη αποφάσεων και να δείξουν ανησυχία για κάθε μέλος της ομάδας. Όντας προσανατολισμένοι στους ανθρώπους, οι ηγέτες είναι σε θέση να ενεργοποιούν και να παρακινούν τους άλλους. Κάνοντας κάθε άτομο να αισθάνεται σημαντικό και ζωτικό για την επιτυχία της ομάδας, εξασφαλίζει τις καλύτερες προσπάθειες από κάθε μέλος της ομάδας.

7. Συναισθηματικά σταθερό

Οι ηγέτες ασκούν καλό έλεγχο και ρύθμιση στη συμπεριφορά τους και είναι σε θέση να ανεχθούν την απογοήτευση και το άγχος. Οι ηγέτες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές σε ένα περιβάλλον χωρίς να έχουν έντονη συναισθηματική αντίδραση.

Χαρακτηριστικά του κακού ηγέτη

Παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που οι κακοί ηγέτες παρουσιάζουν συνήθως:

 • Πολύ αυταρχικός
 • Φοβάται την αλλαγή
 • Απρόθυμος ή αδυναμία επικοινωνίας αποτελεσματικά
 • Απορρίψτε ιδέες άλλες από τις δικές τους
 • Έλλειψη ενσυναίσθησης
 • Ασυνεπής
 • Είναι επιρρεπείς να κατηγορούν τους άλλους αντί να αποδέχονται την ευθύνη τους
 • Αναποφάσιστος

Κακός ηγέτης

Ηγεσία χαρακτηρίζει δοκιμές προσωπικότητας

Διάφορες δοκιμές είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προσωπικότητάς σας, των δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών σας. Αυτές οι δοκιμές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Δείκτης τύπου Myers Briggs (MBTI)
 • Προφίλ DISC
 • Εύρεση αντοχής
 • Wealth Dynamics Profile

Ο δείκτης τύπου Myers Briggs είναι ένα από τα πιο σεβαστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία αξιολόγησης τύπου προσωπικότητας. Ο δείκτης τύπου Myers Briggs μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον εντοπισμό δυνατών σημείων, αδυναμιών και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεστε και επεξεργάζεστε τις πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 80% των εταιρειών Fortune 100 βασίζονται σε δοκιμές όπως το Myers Briggs για να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και υγιούς οργάνωσης.

Άλλοι πόροι

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Οικονομικών για τα ηγετικά χαρακτηριστικά. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε περισσότερα και να προωθήσετε την καριέρα σας, δείτε τους παρακάτω δωρεάν πόρους χρηματοδότησης:

 • Διαπροσωπικές Δεξιότητες Διαπροσωπικές Δεξιότητες Οι Διαπροσωπικές Δεξιότητες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εργασία με άτομα και ομάδες. Εκείνοι με καλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ισχυροί λεκτικοί και μη λεκτικοί επικοινωνιακοί και συχνά θεωρούνται «καλοί με τους ανθρώπους».
 • Προσωπική μάρκα Προσωπική μάρκα Η προσωπική μας μάρκα είναι αυτό που οι άνθρωποι βλέπουν ως ταυτότητα μας, ποιοι μας βλέπουν και ποιες ιδιότητες και πράγματα συνδέουν μαζί μας. Αποκαλύπτει ποιοι είμαστε, τι προσφέρουμε και τι εκτιμούμε. Όταν εργαζόμαστε σε μια εταιρεία, οι συνάδελφοί μας δημιουργούν μια αντίληψη για εμάς με βάση το πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας σε αυτούς.
 • Ο αναλυτής Trifecta Οδηγός Ο αναλυτής Trifecta® Οδηγός Ο απόλυτος οδηγός για το πώς να είσαι παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής. Θέλετε να είστε οικονομικός αναλυτής παγκόσμιας κλάσης; Θέλετε να ακολουθήσετε κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο και να ξεχωρίζετε από το πλήθος; Η διαδικασία μας, που ονομάζεται The Analyst Trifecta® αποτελείται από αναλυτικά στοιχεία, παρουσίαση και μαλακές δεξιότητες
 • Χάρτης καριέρας οικονομικών

Πρόσφατες δημοσιεύσεις