Προσφορά Μνημονίου - Περιεχόμενα, Παράδειγμα και Τι Περιλαμβάνεται

Ένα Μνημόνιο Προσφοράς είναι επίσης γνωστό ως μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την προσέλκυση εξωτερικών επενδυτών, είτε στοχεύοντας συγκεκριμένα σε ένα γνωστό όμιλο είτε απλά ζητώντας από πρόθυμους επενδυτές γενικά. Το έγγραφο επιτρέπει στον επενδυτή να κατανοήσει λεπτομερώς την επένδυση, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη συμφωνία. Ένας επενδυτής τραπεζίτης Τι κάνουν οι επενδυτικοί τραπεζίτες; Τι κάνουν οι επενδυτικοί τραπεζίτες; Οι επενδυτές τραπεζίτες μπορούν να εργάζονται 100 ώρες την εβδομάδα πραγματοποιώντας έρευνα, οικονομικά μοντέλα και παρουσιάσεις. Αν και διαθέτει μερικές από τις πιο πολυπόθητες και οικονομικά ανταμοιβές θέσεις στον τραπεζικό κλάδο, η επενδυτική τραπεζική είναι επίσης μία από τις πιο δύσκολες και δύσκολες καριέρες, ο Οδηγός για την IB προετοιμάζει συχνά ένα μνημόνιο προσφοράς εκ μέρους των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

Προσφορά Μνημονίου

Στην επενδυτική χρηματοδότηση Περιγραφή Εργασίας Επενδυτικής Τραπεζικής Περιγραφή Αυτή η περιγραφή Εργασίας Επενδυτικής Τραπεζικής περιγράφει τις κύριες δεξιότητες, την εκπαίδευση και την εργασιακή εμπειρία που απαιτείται για να γίνει αναλυτής ή συνεργάτης της ΙΒ, ένα υπόμνημα προσφοράς είναι ένα είδος λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου που υπογραμμίζει τις πληροφορίες που απαιτούνται από έναν επενδυτή κατανοήστε την επιχείρηση. Παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους εμπλοκής, τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την επιχείρηση και μια λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών της επιχείρησης.

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης συχνά μια συμφωνία εγγραφής που λειτουργεί ως σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του επενδυτή και της εταιρείας έκδοσης. Οι επενδύσεις ακολουθούν επίσημα αυτές τις οδηγίες και απαιτούνται κυρίως από τους ρυθμιστές κινητών αξιών. Το ενημερωτικό δελτίο είναι παρόμοιο με ένα μνημόνιο προσφοράς, αλλά το πρώτο είναι για θέματα δημόσιας διαπραγμάτευσης, ενώ το δεύτερο είναι για ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων απαιτεί μια εισφορά κεφαλαίου που λαμβάνεται από επενδυτές. Το μνημόνιο προσφοράς είναι μέρος της επενδυτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει τον αριθμό των γραφείων της, κάτι που θα απαιτήσει σημαντικό χρηματικό ποσό. Η διαδικασία ξεκινά με την εταιρεία να αποφασίζει πόσο χρειάζονται για την επέκταση.

Στη συνέχεια, ένας τραπεζίτης επενδύσεων συντάσσει το μνημόνιο προσφοράς, το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με τις υπάρχουσες διαδικασίες και τους νόμους και κανονισμούς για κινητές αξίες. Στη συνέχεια, η εταιρεία επιλέγει με ποιον θα εκδώσει το έγγραφο, ανάλογα με τους στοχευμένους επενδυτές τους. Μοιάζει πολύ με τη διαδικασία μιας IPO, αλλά ένα μνημόνιο προσφοράς στοχεύει σε μια ιδιωτική επένδυση τοποθέτησης και όχι στην εταιρεία που αναζητά κεφάλαια που δημοσιοποιούνται.

Παράδειγμα Μνημονίου Προσφοράς

Η International Metals Trading LLC δημοσίευσε δημοσίως ένα υπόμνημα προσφοράς στο slideshare.net. Η παρουσίαση (παρακάτω) παρέχει ένα σαφές υπόμνημα προσφοράς που μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια σαφή εικόνα του τι συνήθως περιλαμβάνεται στο έγγραφο και πώς φαίνεται στην πραγματικότητα.

Παράδειγμα Μνημονίου Προσφοράς

Δείτε το πλήρες έγγραφο εδώ.

Περιεχόμενα του Μνημονίου Προσφοράς

Ένα μνημόνιο προσφοράς περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για τη μελλοντική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, τις επερχόμενες ευκαιρίες στην αγορά, τη στρατηγική για την επίτευξη μελλοντικών προβολών και λεπτομέρειες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αγορά. Ο τρόπος με τον οποίο η τρέχουσα ομάδα διαχείρισης σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αδυναμίες, επεκτασιμότητα λειτουργιών κ.λπ., περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο.

Ο επενδυτής τραπεζίτης, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και παρόμοια, θα πρέπει να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες, αλλά το μνημόνιο προσφοράς θα πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες απευθείας από την εταιρεία. Κάθε ρήτρα πρέπει να εξεταστεί και να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή παραλείψεις. Το έγγραφο έχει σκοπό να δώσει στην εταιρεία την ευκαιρία να πείσει τους στοχευμένους επενδυτές και θα πρέπει να είναι άψογο για το σκοπό αυτό.

Παράδειγμα Πίνακας Περιεχομένων Προσφοράς Μνημονίου

 1. Περίληψη της Προσφοράς
 2. Περίληψη επιχειρήσεων
 3. Απαιτήσεις για αγοραστές
 4. Πληροφορίες για το μέλλον (οικονομικές)
 5. Παράγοντες κινδύνου
 6. Χρήση προϊόντων
 7. Διαχείριση
 8. Αποζημίωση
 9. Διοικητικό συμβούλιο
 10. Πίνακας κεφαλαιοποίησης και αραίωση
 11. Νομικές πληροφορίες

Το έγγραφο πρέπει να παρουσιάζει δεδομένα για να δείξει την πρόοδο της εταιρείας και να παρέχει μελλοντικές προβλέψεις, επισημαίνοντας διάφορες στρατηγικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Θα πρέπει να παρουσιάζει μια ρεαλιστική εικόνα της βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και να δείχνει σαφώς στον επενδυτή ποιες είναι οι προοπτικές και οι στόχοι της εταιρείας.

Οι ψευδείς πληροφορίες είναι επικίνδυνες και μπορούν να προσελκύσουν σοβαρά πρόστιμα εάν κριθεί ότι οι επενδυτές έχουν εξαπατηθεί να δεσμεύονται. Οι λεπτομέρειες στον ισολογισμό θα πρέπει να παρουσιάζονται για να ενημερώσουν τον επενδυτή τι αξίζει η επιχείρηση σε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, κάτι που βοηθά επίσης τον επενδυτή να προσδιορίσει εάν η αξία της μετοχής αξίζει να πραγματοποιήσει την επένδυσή του.

Τελικά, η παρουσίαση θα πρέπει να απεικονίζει την εταιρεία ως μια πολύτιμη οντότητα στην οποία ο καθένας πρέπει να αισθάνεται τυχερός που έχει την ευκαιρία να επενδύσει.

Σημασία της έκδοσης μνημονίου προσφοράς

Το έγγραφο είναι νομικά δεσμευτικό και η σημασία του υπερβαίνει το απαραίτητο έγγραφο στη διαδικασία επένδυσης τόσο για πωλητές όσο και για επενδυτές. Το πρωτόκολλο εγγράφων βοηθά τον επενδυτή να κατανοήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην επένδυση, τους επικείμενους κινδύνους, τις πιθανές αποδόσεις, τις σχετικές πράξεις και τη γενική κεφαλαιακή δομή Η κεφαλαιακή δομή Η κεφαλαιακή δομή αναφέρεται στο ποσό του χρέους ή / και των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για χρηματοδότηση τις δραστηριότητές του και χρηματοδοτεί τα περιουσιακά του στοιχεία. Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας.

Το υπόμνημα προσφοράς παρέχει επίσης προστασία στον επενδυτή και στους εκδότες κινητών αξιών. Ο εκδότης οφείλει να ακολουθεί στην επιστολή όλους τους κανονισμούς που περιγράφονται από την SEC (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Η SEC προωθεί τη δικαιοσύνη στον επενδυτικό κλάδο προστατεύοντας τους επενδυτές στον κλάδο των κινητών αξιών από παραποιημένες πληροφορίες και βοηθώντας τον επενδυτή να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις στη διαδικασία ανάληψης τεράστιων ποσών κεφαλαίων.

Το υπόμνημα προσφοράς παρουσιάζει επίσης μια επαγγελματική πινελιά στον πωλητή. Οι επενδυτές δεν μπορούν να δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε επιχειρήσεις που δεν φαίνονται οργανωμένες ή επαγγελματικές στον τομέα λειτουργίας τους. Η παρουσίαση ενός μνημονίου δείχνει τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό στην επιχείρηση.

Προσφορά Μνημονίου έναντι Ενημερωτικού Δελτίου

Ένα ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιείται για δημόσιες αγορές ενώ ένα μνημόνιο προσφοράς χρησιμοποιείται για ιδιωτικές αγορές. Το έγγραφο μνημονίου προσφοράς μπορεί επίσης να αναφέρεται ως «εγκύκλιο προσφοράς» εάν απαιτεί εγγραφή στην προμήθεια χρηματιστηρίου. Το μνημόνιο προσφοράς και το ενημερωτικό δελτίο μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά, που κυμαίνονται από τους τύπους γνωστοποιήσεων και τα ποσά που απαιτούνται έως τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Και τα δύο έγγραφα περιγράφουν τους όρους της προσφοράς, όπως το ελάχιστο ποσό για επένδυση και τα προσόντα ενός επενδυτή. Ο επενδυτής ενημερώνεται επίσης για επικείμενους κινδύνους όπως φορολογικά ζητήματα, ευπάθειες, ζητήματα μεταφοράς και πιθανές αποδόσεις.

Τα έγγραφα είναι βασικά ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο, με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή διαχείρισης, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες, τη δομή του κεφαλαίου, τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, τις αξίες των μετοχών, το ποσό των διαθέσιμων μετοχών και τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις.

Περισσότεροι πόροι

Το Finance προσφέρει μαθήματα χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και αποτίμησης που υπολογίζονται για την ονομασία Financial Modeling & Valuation Analyst. Πιστοποίηση FMVA® Συμμετάσχετε σε 350.600+ μαθητές που εργάζονται για εταιρείες όπως η Amazon, η JP Morgan και η Ferrari. Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι χρηματοδότησης θα είναι χρήσιμοι:

 • Investment Teaser Investment Teaser Το Investment Teaser είναι ένα επαγγελματικό έγγραφο μιας ή δύο σελίδων που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ευκαιρίας απόκτησης ή επένδυσης σε στρατηγικούς ή χρηματοοικονομικούς αγοραστές. Το teaser είναι ένα σημαντικό έγγραφο στη διαδικασία συναλλαγής καθώς είναι το πρώτο έγγραφο που βλέπουν οι υποψήφιοι αγοραστές
 • Πρότυπο φύλλου όρων
 • Μνημόνιο Εμπιστευτικών Πληροφοριών CIM - Μνημόνιο Εμπιστευτικών Πληροφοριών Το Μνημόνιο Εμπιστευτικών Πληροφοριών (CIM) είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται στα M&A για τη μεταφορά σημαντικών πληροφοριών σε μια διαδικασία πώλησης. Οδηγός, παραδείγματα και πρότυπο
 • Definitive Purchase Agreement Definitive Purchase Agreement Το Definitive Purchase Agreement (DPA) είναι ένα νομικό έγγραφο που καταγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ δύο εταιρειών που συνάπτουν συμφωνία για συγχώνευση, απόκτηση, εκποίηση, κοινοπραξία ή κάποια μορφή στρατηγικής συμμαχίας. Είναι μια αμοιβαία δεσμευτική σύμβαση

Πρόσφατες δημοσιεύσεις