Θεωρίες ηγεσίας - Μάθετε για τις βασικές θεωρίες ηγεσίας

Οι θεωρίες ηγεσίας είναι σχολές σκέψης που παρουσιάζονται για να εξηγήσουν πώς και γιατί ορισμένα άτομα γίνονται ηγέτες. Οι θεωρίες υπογραμμίζουν τα χαρακτηριστικά Leadership Traits Leadership γνωρίσματα αναφέρονται σε προσωπικές ιδιότητες που καθορίζουν αποτελεσματικούς ηγέτες. Η ηγεσία αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου ή ενός οργανισμού να καθοδηγεί άτομα, ομάδες ή οργανισμούς προς την επίτευξη των στόχων και των στόχων. Η ηγεσία παίζει μια σημαντική λειτουργία στη διαχείριση και συμπεριφορές που μπορούν να υιοθετήσουν τα άτομα για να ενισχύσουν τις ηγετικές τους ικανότητες.

Θεωρίες Ηγεσίας

Οι πρώτες μελέτες σχετικά με την ψυχολογία της ηγεσίας επισήμαναν το γεγονός ότι οι ηγετικές δεξιότητες είναι εγγενείς ικανότητες με τις οποίες γεννιούνται οι άνθρωποι. Μόλις πρόσφατα εμφανίστηκαν οι επίσημες θεωρίες ηγεσίας, παρά το ότι η ηγεσία έγινε μια ιδέα ενδιαφέροντος στην αρχή του χρόνου.

Ηγεσία με μια ματιά

Ένας ηγέτης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε ομάδας. Πάρτε μια ορχήστρα, για παράδειγμα, μια που αποτελείται από όλους τους καλύτερους μουσικούς στον κόσμο αλλά δεν διαθέτει μαέστρο. Παρόλο που κάθε μέλος της ορχήστρας μπορεί να παίξει τέλεια μόνος του, θα παράγει μια ασυμβίβαστη μελωδία μόνο εάν δεν υπάρχει αγωγός. Η ίδια έννοια ισχύει για τις κοινότητες, τις εταιρείες Εταιρική δομή Η εταιρική δομή αναφέρεται στην οργάνωση διαφορετικών τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων μέσα σε μια εταιρεία. Ανάλογα με τους στόχους μιας εταιρείας και τη βιομηχανία και τις χώρες. Χωρίς ηγέτη, τίποτα δεν θα τρέξει ποτέ ομαλά.

Λοιπόν, τι κάνει τους ηγέτες που είναι; Γιατί μερικοί άνθρωποι εκλέγονται ως διευθυντές και πρόεδροι, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν οπαδοί; Οι θεωρίες ηγεσίας αναπτύχθηκαν για να βρουν απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Βασικές θεωρίες ηγεσίας

1. Θεωρία Great Man

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Μεγάλου Ανθρώπου (η οποία ίσως θα έπρεπε να ονομαστεί Θεωρία του Μεγάλου Προσωπικού ), οι ηγέτες γεννιούνται με τα σωστά χαρακτηριστικά και ικανότητες για ηγεσία - χάρισμα, διάνοια, εμπιστοσύνη, δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικές δεξιότητες Διαπροσωπικές δεξιότητες Διαπροσωπικές δεξιότητες είναι οι δεξιότητες απαιτείται για την αποτελεσματική επικοινωνία, αλληλεπίδραση και εργασία με άτομα και ομάδες. Εκείνοι με καλές διαπροσωπικές δεξιότητες είναι ισχυροί λεκτικοί και μη λεκτικοί επικοινωνιακοί και συχνά θεωρούνται «καλοί με τους ανθρώπους». .

Η θεωρία υποδηλώνει ότι η ικανότητα ηγεσίας είναι εγγενής - ότι γεννιούνται οι καλύτεροι ηγέτες, δεν έχουν δημιουργηθεί. Ορίζει τους ηγέτες ως γενναίους, μυθικούς, και χειροτερεύουν να αναλάβουν ηγεσία όταν προκύψει η κατάσταση. Ο όρος «Great Man» υιοθετήθηκε εκείνη τη στιγμή επειδή η ηγεσία προοριζόταν για τους άνδρες, ιδίως στη στρατιωτική ηγεσία.

2. Θεωρία χαρακτηριστικών

Η θεωρία των χαρακτηριστικών μοιάζει πολύ με τη θεωρία του Great Man. Βασίζεται στα χαρακτηριστικά διαφορετικών ηγετών - τόσο των επιτυχημένων όσο και των αποτυχημένων. Η θεωρία χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της αποτελεσματικής ηγεσίας. Συνήθως, τα προσδιορισμένα χαρακτηριστικά συγκρίνονται με αυτά των πιθανών ηγετών για να προσδιοριστεί η πιθανότητά τους να οδηγήσουν αποτελεσματικά.

Οι μελετητές που ερευνούν τη θεωρία των χαρακτηριστικών προσπαθούν να προσδιορίσουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επικεντρώνονται στις φυσιολογικές ιδιότητες όπως η εμφάνιση, το βάρος και το ύψος. δημογραφικά στοιχεία όπως η ηλικία, η εκπαίδευση και το οικογενειακό υπόβαθρο. και νοημοσύνη, που περιλαμβάνει αποφασιστικότητα, κρίση και γνώση.

3. Θεωρία έκτακτης ανάγκης

Η Θεωρία Έκτακτης Ανάγκης δίνει έμφαση σε διάφορες μεταβλητές σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που καθορίζουν το στυλ ηγεσίας που ταιριάζει καλύτερα στην εν λόγω κατάσταση. Βασίζεται στην αρχή ότι κανένα στυλ ηγεσίας δεν εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις.

Οι διάσημοι ερευνητές ηγεσίας Hodgson και White πιστεύουν ότι η καλύτερη μορφή ηγεσίας είναι αυτή που βρίσκει την τέλεια ισορροπία μεταξύ συμπεριφορών, αναγκών και πλαισίου. Οι καλοί ηγέτες όχι μόνο διαθέτουν τις σωστές ιδιότητες, αλλά μπορούν επίσης να αξιολογήσουν τις ανάγκες των οπαδών τους και την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Συνοπτικά, η θεωρία έκτακτης ανάγκης υποδηλώνει ότι η μεγάλη ηγεσία είναι ένας συνδυασμός πολλών βασικών μεταβλητών.

4. Θεωρητική κατάσταση

Η Θεωρία της Κατάστασης είναι παρόμοια με τη Θεωρία Έκτακτης Ανάγκης, καθώς προτείνει επίσης ότι κανένας τρόπος ηγεσίας δεν αντικαθιστά τους άλλους. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η θεωρία υπονοεί ότι η ηγεσία εξαρτάται από την κατάσταση που αντιμετωπίζει. Με απλά λόγια, οι ηγέτες πρέπει πάντα να αντιστοιχούν στην ηγεσία τους στην αντίστοιχη κατάσταση αξιολογώντας ορισμένες μεταβλητές, όπως το είδος της εργασίας, τη φύση των οπαδών και άλλα.

Όπως προτάθηκε από τον καθηγητή των ΗΠΑ Paul Hersey και τον ηγετικό γκουρού Ken Blanchard, η θεωρία της κατάστασης συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία: το στυλ ηγεσίας και τα επίπεδα ωριμότητας των οπαδών. Οι Hersey και Blanchard ταξινόμησαν την ωριμότητα σε τέσσερις διαφορετικούς βαθμούς:

  • M1 - Τα μέλη της ομάδας δεν διαθέτουν τα κίνητρα ή τις τακτικές δεξιότητες για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες.
  • M2 - Τα μέλη της ομάδας είναι πρόθυμα και φιλόδοξα να επιτύχουν κάτι, αλλά δεν διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα.
  • M3 - Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν τις δεξιότητες και την ικανότητα να εκτελούν εργασίες, αλλά δεν είναι διατεθειμένα να αναλάβουν την ευθύνη.
  • M4 - Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν όλα τα κατάλληλα ταλέντα και έχουν κίνητρο να ολοκληρώσουν έργα.

Σύμφωνα με τη θεωρία της κατάστασης, ένας ηγέτης ασκεί μια συγκεκριμένη μορφή ηγεσίας με βάση το επίπεδο ωριμότητας της ομάδας του.

5. Συμπεριφορική θεωρία

Στη Συμπεριφορική Θεωρία, η εστίαση είναι στις συγκεκριμένες συμπεριφορές και ενέργειες των ηγετών παρά στα χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά τους. Η θεωρία υποδηλώνει ότι η αποτελεσματική ηγεσία είναι το αποτέλεσμα πολλών μαθημένων δεξιοτήτων.

Τα άτομα χρειάζονται τρεις βασικές δεξιότητες για να οδηγήσουν τους οπαδούς τους - τεχνικές, ανθρώπινες και εννοιολογικές δεξιότητες. Οι τεχνικές δεξιότητες αναφέρονται στη γνώση ενός ηγέτη για τη διαδικασία ή την τεχνική. ανθρώπινες δεξιότητες σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλα άτομα. ενώ οι εννοιολογικές δεξιότητες επιτρέπουν στον ηγέτη να βρει ιδέες για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού ή της κοινωνίας.

Βασικές θεωρίες ηγεσίας (διάγραμμα)

Εφαρμογή θεωριών ηγεσίας στο χώρο εργασίας

Σε μεγάλο βαθμό, οι ηγετικές θεωρίες βοήθησαν στη διαμόρφωση και τη διαμόρφωση του είδους της διακυβέρνησης που υπάρχει σήμερα. Πολλές από αυτές τις θεωρίες μπορούν να εφαρμοστούν για να βοηθήσουν κάποιον να βελτιώσει τις ηγετικές του δεξιότητες.

1. Μεγιστοποιήστε τις δυνάμεις σας

Όπως προτείνεται από τη Θεωρία των Χαρακτηριστικών, η αποτελεσματική ηγεσία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος. Οι ηγέτες πρέπει να προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στα δυνατά τους παρά στις αδυναμίες τους. Τα πλεονεκτήματα ποικίλλουν από έναν ηγέτη στον άλλο και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Μια ισχυρή βούληση είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνουμε ανθεκτικοί και να βλέπουμε τους ηγέτες σε δύσκολες στιγμές. Ανεξάρτητα από το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, ένας ισχυρός ηγέτης μπορεί να βρει εσωτερική δύναμη και να συνεχίσει μέχρι να ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις.
  • Η αποφασιστική φύση είναι μια άλλη δύναμη που διαθέτουν ορισμένοι ηγέτες. Η αποφασιστικότητα σημαίνει ότι όταν οι άλλοι μπορεί να είναι μπερδεμένοι, ένας ηγέτης μπορεί να εκτιμήσει ήρεμα την κατάσταση και να επιλέξει μία δράση για να ενώσει όλους. Όμως, επειδή μπορεί να μην λαμβάνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις, πρέπει επίσης να είναι πρόθυμοι να μάθουν από τα λάθη τους.

2. Να είστε ηγέτες χωρίς αποκλεισμούς

Μερικές από τις πιο σύνθετες θεωρίες κατάστασης τονίζουν την εστίαση στους ανθρώπους. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουν τα μεμονωμένα άτομα ως τα μεγαλύτερα περιουσιακά τους στοιχεία και όχι μόνο απλούς αριθμούς στο εργατικό τους δυναμικό. Το να είσαι ηγέτης χωρίς αποκλεισμούς απαιτεί να εμπλέκεις συνεχώς άλλους ανθρώπους στην ηγεσία τους, είτε είναι πάντα καλωσορίζοντας τα σχόλια των άλλων είτε αναθέτοντας περισσότερη ευθύνη σε άλλους από άλλες μορφές ηγεσίας.

Βασικές επιλογές

Υπάρχουν πολλοί τρόποι καθορισμού της ηγεσίας. Μερικές θεωρίες ηγεσίας προσπαθούν να εξηγήσουν τι διαφοροποιεί έναν ηγέτη, ενώ κάποιες εξηγούν πόσο μεγάλοι ηγέτες γίνονται. Η θεωρία του Great Man πιστεύει ότι τα εγγενή χαρακτηριστικά που γεννιέται κάποιος συμβάλλουν στη μεγάλη ηγεσία. Η θεωρία της κατάστασης συνιστά στους ηγέτες να υιοθετήσουν ένα στυλ ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση που υπάρχει, ενώ η θεωρία συμπεριφοράς αφορά στην εκμάθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να γίνει καλός ηγέτης.

Οι θεωρίες ηγεσίας δεν υπάρχουν μόνο στην ιστορία. Είναι έννοιες με πρακτικές συμβουλές που μπορούν να υιοθετηθούν από πολλούς, από διευθυντικά στελέχη έως ηγέτες της κοινότητας και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σχετικές αναγνώσεις

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε τον οδηγό Finance για τις ηγετικές θεωρίες. Το Finance προσφέρει την πιστοποίηση Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® Συμμετάσχετε 350.600+ μαθητές που εργάζονται σε εταιρείες όπως το Amazon, το JP Morgan και το πρόγραμμα πιστοποίησης Ferrari για όσους θέλουν να πάρουν την καριέρα τους στο επόμενο επίπεδο. Για να συνεχίσετε την ανάπτυξή σας ως παγκόσμιας κλάσης οικονομικός αναλυτής, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι θα είναι χρήσιμοι:

  • Adaptive Leadership Adaptive Leadership Προσαρμοστική ηγεσία ένα μοντέλο ηγεσίας που εισήχθη από τους Ronald Heifetz και Marty Linsky. Ο Heifetz το ορίζει ως πράξη κινητοποίησης μιας ομάδας ατόμων για να αντιμετωπίσουν δύσκολες προκλήσεις και να αναδειχθούν θριαμβευτικά στο τέλος. Η αντίληψη των ανθρώπων για ηγεσία σήμερα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες
  • Σύνδρομο Impostor Σύνδρομο Impostor Το σύνδρομο Impostor, ή η εμπειρία του απατεώνα, είναι η έλλειψη ικανότητας εσωτερικοποίησης προσωπικών επιτευγμάτων και ο συνεχής φόβος της έκθεσης ως «απάτης». Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1978 από τους ψυχολόγους Pauline R. Clance και Suzanne A. Imes. Απόρριψη ατόμων με σύνδρομο απατεώνα
  • Διαπροσωπική νοημοσύνη Διαπροσωπική νοημοσύνη Διαπροσωπική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να συσχετίζεται καλά με τους ανθρώπους και να διαχειρίζεται τις σχέσεις. Επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα κίνητρα των γύρω τους, κάτι που βοηθά στην ενίσχυση της συνολικής επιρροής τους. Άτομα με διαπροσωπική νοημοσύνη
  • Η καθοδήγηση με το παράδειγμα Η καθοδήγηση με το παράδειγμα Ηγεσία είναι μια διαδικασία στην οποία ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά και τις στάσεις των άλλων ανθρώπων. Η καθοδήγηση με παράδειγμα βοηθά τους άλλους να δουν τι ψέματα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις