Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - Μάθετε πώς λειτουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε μια εταιρεία να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της. Αυτό επιτρέπει σε μια εταιρεία να επιτύχει ανώτερα περιθώρια Λειτουργικό περιθώριο Το λειτουργικό περιθώριο ισούται με το λειτουργικό εισόδημα διαιρεμένο με τα έσοδα. Είναι ένας δείκτης κερδοφορίας που μετρά τα έσοδα μετά την κάλυψη λειτουργικών και μη λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης. Επίσης αναφέρεται ως απόδοση επί των πωλήσεων σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό της και δημιουργεί αξία Προστιθέμενη αξία Η προστιθέμενη αξία είναι η επιπλέον αξία που δημιουργείται πέρα ​​από την αρχική αξία του κάτι. Μπορεί να ισχύει για προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες, διαχείριση και για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναπαραχθεί. Εάν αντιγράφεται ή μιμείται εύκολα, δεν θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Παραδείγματα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

 1. Πρόσβαση σε φυσικούς πόρους που περιορίζονται από τους ανταγωνιστές
 2. Εργασία υψηλής ειδίκευσης
 3. Μια μοναδική γεωγραφική τοποθεσία
 4. Πρόσβαση σε νέα ή ιδιόκτητη τεχνολογία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αναγνωρίσιμα, μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική ουσία. Όπως όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που αναμένεται να αποφέρουν οικονομικές αποδόσεις για την εταιρεία στο μέλλον. Ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, αυτή η προσδοκία εκτείνεται πέραν του ενός έτους.
 5. Δυνατότητα κατασκευής προϊόντων με το χαμηλότερο κόστος
 6. Αναγνώριση εικόνας επωνυμίας

Κατασκευάζοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Προτού μπορέσετε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα εξής:

 1. Πλεονέκτημα: Μια εταιρεία πρέπει να είναι σαφής τι όφελος (τα) παρέχει το προϊόν ή η υπηρεσία τους. Πρέπει να προσφέρει πραγματική αξία και να δημιουργεί ενδιαφέρον.
 2. Στόχος Αγορά : Μια εταιρεία πρέπει να καθορίσει ποιος αγοράζει από την εταιρεία και πώς μπορεί να ανταποκριθεί στην αγορά-στόχο.
 3. Ανταγωνιστές: Είναι σημαντικό για μια εταιρεία να κατανοήσει άλλους ανταγωνιστές στο ανταγωνιστικό τοπίο.

Για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μια εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρει λεπτομερώς το όφελος που παρέχουν στην αγορά-στόχο τους με τρόπους που άλλοι ανταγωνιστές δεν μπορούν.

Στρατηγικές για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στρατηγικές 1

Υπάρχουν τρεις στρατηγικές για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: Ηγεσία κόστους, διαφοροποίηση και εστίαση (εστίαση κόστους και εστίαση διαφοροποίησης).

# 1 Ηγεσία κόστους

Σε μια στρατηγική καθοδήγησης κόστους, ο στόχος είναι να γίνει παραγωγός με το χαμηλότερο κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης κλίμακας παραγωγής όπου οι εταιρείες μπορούν να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας.

Εάν μια εταιρεία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει οικονομίες κλίμακας και να παράγει προϊόντα με κόστος χαμηλότερο από αυτό των ανταγωνιστών της, τότε η εταιρεία είναι σε θέση να καθορίσει μια τιμή πώλησης που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από άλλες εταιρείες. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία που υιοθετεί μια στρατηγική καθοδήγησης κόστους θα είναι σε θέση να αποκομίσει κέρδη λόγω του σημαντικού κόστους της έναντι των ανταγωνιστών της.

Ηγεσία κόστους

# 2 Διαφοροποίηση

Σε μια στρατηγική διαφοροποίησης, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας εταιρείας διαφοροποιούνται από αυτήν των ανταγωνιστών της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί παρέχοντας προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες ή καινοτομώντας προϊόντα ή υπηρεσίες.

Εάν μια εταιρεία είναι σε θέση να διαφοροποιήσει με επιτυχία, η εταιρεία θα μπορούσε τότε να ορίσει μια τιμή premium στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

# 3 Εστίαση

Σε μια στρατηγική εστίασης, μια εταιρεία επικεντρώνεται σε ένα στενό τμήμα αγοράς στόχου. Αυτή η στρατηγική είναι επιτυχής εάν η εταιρεία είναι σε θέση να δημιουργήσει με επιτυχία προϊόντα / υπηρεσίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτούς τους πελάτες. Η στρατηγική εστίασης έχει επίσης δύο παραλλαγές.

 1. Εστίαση κόστους: Παραγωγός χαμηλότερου κόστους σε στενό τμήμα της αγοράς
 2. Εστίαση διαφοροποίησης: Διαφοροποιημένα προϊόντα / υπηρεσίες σε στενό τμήμα της αγοράς

Συγκεντρώνω

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο Marketplace

Τρία μεγάλα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 1. McDonald's: Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της McDonald βασίζεται σε μια στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η εταιρεία είναι σε θέση να αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και να παράγει προϊόντα με χαμηλό κόστος και, ως εκ τούτου, προσφέρει προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή πώλησης από εκείνη των ανταγωνιστών της.
 2. Louis Vuitton: Το πλεονέκτημα του Louis Vuitton βασίζεται τόσο στη διαφοροποίηση όσο και στη στρατηγική εστίασης διαφοροποίησης. Η εταιρεία μπορεί να είναι ηγέτης στην αγορά πολυτελείας και να ελέγχει τις τιμές premium μέσω της μοναδικότητας των προϊόντων.
 3. Walmart: Το πλεονέκτημα της Walmart βασίζεται σε μια στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η Walmart είναι σε θέση να προσφέρει «καθημερινές χαμηλές τιμές» μέσω οικονομιών κλίμακας.

Σημασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διακρίνει μια εταιρεία από τους ανταγωνιστές της. Συμβάλλει σε υψηλότερες τιμές, περισσότερους πελάτες και αφοσίωση στην επωνυμία. Η δημιουργία ενός τέτοιου πλεονεκτήματος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους κάθε εταιρείας.

Στον σημερινό κόσμο, είναι απαραίτητο για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Χωρίς αυτό, οι εταιρείες θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν.

Επεξήγηση βίντεο για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Παρακολουθήστε αυτό το σύντομο βίντεο για να κατανοήσετε γρήγορα τις κύριες έννοιες που καλύπτονται σε αυτόν τον οδηγό, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και του πώς οι εταιρείες το δημιουργούν χρησιμοποιώντας διάφορες επιχειρηματικές στρατηγικές.

Άλλοι πόροι

Για να συνεχίσετε να μαθαίνετε και να προωθείτε την καριέρα σας, δείτε τους ακόλουθους δωρεάν πόρους χρηματοδότησης:

 • Απόλυτο πλεονέκτημα Απόλυτο πλεονέκτημα Στα οικονομικά, το απόλυτο πλεονέκτημα αναφέρεται στην ικανότητα οποιουδήποτε οικονομικού παράγοντα, είτε ενός ατόμου είτε ενός ομίλου, να παράγει μια μεγαλύτερη ποσότητα ενός προϊόντος από τους ανταγωνιστές του. Εισήχθη από τον σκωτσέζικο οικονομολόγο, Adam Smith, στο 1776 έργο του, «Μια έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών»
 • Κόστος ευκαιρίας Κόστος ευκαιρίας Κόστος είναι μια από τις βασικές έννοιες στη μελέτη των οικονομικών και είναι διαδεδομένη σε διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το κόστος ευκαιρίας είναι η αξία του επόμενου καλύτερου εναλλακτικού ξεχάσματος.
 • Μονοπώλιο Μονοπώλιο Το μονοπώλιο είναι μια αγορά με έναν μόνο πωλητή (που ονομάζεται μονοπώλιο), αλλά πολλούς αγοραστές. Σε αντίθεση με τους πωλητές σε μια απόλυτα ανταγωνιστική αγορά, ένα μονοπώλιο ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην τιμή αγοράς ενός προϊόντος / προϊόντος.
 • Νόμος της προσφοράς Νόμος της προσφοράς Ο νόμος της προσφοράς είναι μια βασική αρχή στα οικονομικά που ισχυρίζεται ότι, αν υποτεθεί ότι όλα τα άλλα είναι σταθερά, η αύξηση της τιμής των αγαθών θα έχει αντίστοιχη άμεση αύξηση της προσφοράς τους. Ο νόμος της προσφοράς απεικονίζει τη συμπεριφορά του παραγωγού όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται ή πέφτει.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found